Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Under construction

Al vijf jaar reikt Alzheimer Nederland jaarlijks minimaal één YOR award uit aan een jonge, talentvolle onderzoeker. Op dit moment wordt de YOR award geëvalueerd en vanaf komend jaar wordt de prijs in een nieuw jasje gestoken. Ook de manier van aanmelden die hieronder omschreven staat kan aangepast worden. Wat vaststaat is dat Alzheimer Nederland ook in 2024 één of meerdere awards zal uitreiken. Hou deze pagina en onze nieuwsbrief, de Science Flash, in de gaten voor meer informatie.

Na een vooraanmelding zal de beoordeling in twee rondes plaatsvinden door twee verschillende commissies. In de eerste ronde beoordeelt een commissie van wetenschappers de wetenschappelijke kwaliteit van de kandidaten aan de hand van een narratief cv en compact bestedingsplan. Deze commissie selecteert de uiteindelijke finalisten. In de tweede ronde wordt de maatschappelijke impact van het werk van de finalisten en de potentie van de kandidaat om een boegbeeld te worden van het dementieveld beoordeeld. Hiervoor worden de genomineerde kandidaten gevraagd om in lekentaal hun werk en motivaties uiteen te zetten via een schriftelijke toelichting, een kort filmpje en in een presentatie aan een maatschappelijke impact jury. Tevens zal het algemeen publiek in de tweede ronde haar stem uitbrengen. 

Vooraanmelding

Een volledige vooraanmelding bestaat uit: 

 • Formulier vooraanmelding   
 • Narratief cv* bestaande uit: 
  • Beschrijving van het academisch profiel van de aanvrager (min. 400 tot max. 700 woorden).  
  • Beschrijving van de key output van de aanvrager (max. 10 items, minimaal 400 tot maximaal 700 woorden).  
 •  Bestedingsplan (max. 300 woorden) waaruit blijkt hoe besteding van het prijzengeld aansluit bij doelstellingen en/of richtinggevende principes van de onderzoeksagenda, inclusief bijlage I, van Alzheimer Nederland. Besteding hoeft daardoor niet uitsluitend voor (op andere manieren subsidiabel) regulier onderzoek te zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan aanschaf apparatuur, opleiding, bereiken van impact, etc. In het bestedingsplan hoeft geen begroting te worden opgenomen.  
 • Één aanbevelingsbrief van een relevant persoon (bijvoorbeeld van. supervisor, samenwerkingspartner, deelnemer aan onderzoek, etc).  

De vooraanmelding kan gestuurd worden naar [email protected]. Bekijk voor meer informatie over de Award de voorwaarden.

Beoordeling en nominatie finalisten

De aanvragen worden beoordeeld door een commissie. Deze commissie bestaat uit wetenschappers uit een niet-dementie gerelateerd veld. De commissie zal de kandidaten rangschikken op wetenschappelijke uitmuntendheid en de finalisten nomineren. Bij voldoende aanmeldingen in elke categorie zal zowel binnen de categorie ‘huidige generatie mensen met dementie en hun naasten’ en ‘toekomstige generatie mensen met dementie en hun naasten’ een award worden toegekend. In totaal zullen er maximaal 6 finalisten zijn. 

Tweede aanvraag door finalisten

De finalisten worden bekendgemaakt op de website van Alzheimer Nederland. Voor de bekendmaking op de website en de tweede beoordelingsronde worden de finalisten gevraagd de volgende zaken aan te leveren (aanleverspecificaties en exacte deadline krijgen de kandidaten toegestuurd): 

 • Een korte schriftelijke introductie voor leken. De finalist introduceert zichzelf kort in de derde persoon en beschrijft de hoofdlijnen van zijn/haar werk in begrijpelijke taal voor leken. (max 75 woorden) 

 • Een uitgebreidere beschrijving voor leken. In deze uitgebreidere beschrijving krijgt de kandidaat meer ruimte om zijn onderzoek uit te leggen. (max 350 woorden) 

 • Een filmpje voor leken. In het filmpje vertelt de finalist over zijn/haar onderzoek in begrijpelijke taal. Wat motiveert de finalist in zijn/haar werk? Wat betekent het werk voor het onderzoeksveld en voor dementieonderzoek? In het filmpje moet aandacht worden besteed aan de impact van het onderzoek en met name een link gelegd worden naar de maatschappelijke impact. Ook moet aan bod komen wat de prijs voor de finalist zou betekenen en hoe het geld besteed zal worden. 

 • Een foto. Deze foto zal naast de schriftelijke introductie op de website worden gezet. Op deze foto moet alleen de finalist te zien zijn (dus geen groepsfoto). 

Beoordeling 2e ronde

De finalisten worden in de tweede ronde door twee verschillende partijen beoordeeld met als focus de motivatie van de kandidaten en de maatschappelijke impact van zijn/haar werk: 

 1. Het publiek stemt op de favoriete kandidaat (25% van einduitslag). 
     

 2. Een jury houdt interviews om de kandidaten beoordelen (75% van einduitslag). 

Bekendmaking winnaar en uitreiking YOR-Award

De uitreiking zal plaatsvinden in mei/juni.  

Een rapportage van de uitreiking (inclusief foto’s) zal op de website van Alzheimer Nederland worden gepubliceerd. Daarnaast wordt de winnaar geïnterviewd. Dit interview zal ook beschikbaar komen op de website. In het interview wordt aandacht besteed aan de toekomstvisie van de prijswinnaar en wat hij/zij met het prijsgeld denkt te kunnen bereiken.