Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Deadlines

De volgende deadline is in juli 2024.

Met de Impulssubsidie maakt Alzheimer Nederland nieuw onderzoek mogelijk binnen haar onderzoeksagenda. Daarnaast wil Alzheimer Nederland ‘waste’ van subsidieaanvragen en beoordelingen tegengaan. Onderzoekers hebben zo hogere honoreringskansen en kunnen meer tijd aan onderzoek besteden. Als laatste willen we met deze nieuwe subsidie talentvolle onderzoekers in het dementieveld te behouden.

Uitgangspunt is dat onderzoekers hun afgewezen, maar goed beoordeelde onderzoeksvoorstel indienen bij Alzheimer Nederland om deze alsnog gefinancierd te krijgen. Dit geldt expliciet voor afgewezen voorstellen uit niet dementie-specifieke en hoog-competitieve subsidieoproepen. Bij de tweede ronde van de Impulssubsidie mogen ook afgewezen projecten uit de ZonMw dementie fellowshipronde worden ingediend. Voor deze projecten gelden verder dezelfde voorwaarden als voor de reguliere impulssubsidie. 

Voor wie?

De Alzheimer Nederland impulssubsidie is bedoeld voor persoonsgebonden subsidieaanvragen die bij ZonMw/NWO zijn ingediend in algemene (dus niet dementie-specifieke) rondes. Hieronder vallen de Rubicon, Off Road, VENI en VIDI subsidie. 

Voorwaarden

 • Voorstellen moeten uiterlijk 6 maanden na afwijzing bij de andere financier bij Alzheimer Nederland wordt aangemeld.
 • Voorstellen dienen honorabel te worden geacht door de initiële financier blijkend uit de beoordelingskwalificatie(s),  bijv. zeer goed, excellent, etc. Dit moet worden aangetoond door het toesturen van de afwijzingsbrief, inclusief geanonimiseerde reviews en score.
 • De inhoudelijke aanvraag en aangevraagde subsidie veranderen niet ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag.
 • De subsidieaanvraag valt binnen de brede onderzoeksprioriteiten van de onderzoeksagenda van Alzheimer Nederland (H3, H4 en bijlage 1).
  • Het voorstel moet hoofdzakelijk werken aan één van de prioriteiten. Projectvoorstellen met een indirecte aansluiting, met een (mogelijk) effect op één of meerdere van de prioriteiten, komen niet in aanmerking voor de subsidie.  
 • De initiële aanvraag is niet gedaan in een dementie-specifieke ronde waarbij er alleen competitie was van andere dementie-gerelateerde onderzoeksvoorstellen, zoals de Dementie Fellowshipronde van ZonMw.
 • De impulssubsidie is een talentprijs voor dementieonderzoekers, met de intentie om talentvolle onderzoekers te behouden voor het Nederlandse dementieveld. De volgende aanvullende eisen gelden daarom voor de aanvrager.
  • De aanvrager heeft aantoonbare, minimaal vier jaar, ervaring in het dementieonderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een PhD-traject.
  • De aanvrager heeft aantoonbare binding met het Nederlandse onderzoeksveld, bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit, of minimaal 2 jaar binding met Nederland via opleiding of onderzoek.
  • De aanvrager is tijdens de aanvraag en tot drie maanden na toekenning van de Impuls niet in bezit van andere persoonlijke grants die zijn/haar salariskosten dekken en voor meer dan 50% overlappen met de looptijd van de Impulssubsidie

Bekijk alle voorwaarden.

Een impulssubsidie aanvragen

Een Alzheimer Nederland Impulssubsidie aanvraag dien je in via ons Onderzoekssubsidieportaal. Bekijk voor meer informatie over de werking van ons subsidieportaal de handleiding. Als je het aanvraagformulier liever eerst offline invult kan dat ook. Het formulier vind je hier, de antwoorden zul je wel zelf moeten kopiëren naar het formulier in ons online portaal. 

Voor je aanvraag hebben we verder nodig:

 • Je oorspronkelijk ingediende aanvraag en budget;
 • De afwijzingsbrief;
 • Overige documentatie zoals geanonimiseerde review en scores van de oorspronkelijke indiening.

Hoe worden de aanvragen beoordeeld?

Alzheimer Nederland controleert of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden zoals hierboven beschreven. Daarnaast beoordeelt Alzheimer Nederland intern of de aanvraag aansluit bij de onderzoeksprioriteiten van de onderzoeksagenda. Indien relevant, zal Alzheimer Nederland advies geven op het aanscherpen van het voorstel op het gebied van impact.

Honorering van voorstellen is afhankelijk van beschikbare middelen en aantal aanvragen.

Vooraanmelding

Heb je een lopende aanvraag in een ronde van ZonMw of NWO en denk je (bij afwijzing) in aanmerking te komen voor deze subsidie? Laat ons dit dan weten via [email protected]. Dit helpt ons om budget te reserveren voor eventuele aanvragen. 

Vragen

Vragen kun je stellen aan team Wetenschappelijk Onderzoek van Alzheimer Nederland via [email protected] of telefonisch via (033) 303 2581 of (06) 51 43 60 10.