Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Waar kun je ervaringsdeskundigen vinden?

Eigen netwerk

Misschien ken je zelf mensen in je omgeving die dementie hebben of mantelzorger zijn? Of misschien is er iemand in je omgeving die contact heeft met hen. Dit kan zowel in je privé- als werkomgeving zijn. Vraag eens rond bij:

  • Familie/vrienden/kennissen
  • Collega’s
  • Studenten

Hoe persoonlijker, hoe beter het werkt. Persoonlijk contact werkt beter dan mail en een mailtje aan je netwerk, werkt weer beter dan een oproep op social media of Linked-in. Maar dat laatste kan natuurlijk geen kwaad, zeker als jij of je werkgever een groot netwerk heeft. Is er op je werk een communicatieafdeling, dan weten zij misschien ook nog manieren om mensen te bereiken.  

Buiten je netwerk

Als je geen ervaringsdeskundigen in je eigen omgeving vindt, dan kun je ook uitwijken naar plekken waar mensen met dementie en mantelzorgers komen. Organisaties/plekken waar je zou kunnen zoeken:

  • Welzijnsorganisaties: ontmoetingscentra, dagbestedingscentra.
  • Zorgorganisaties: thuiszorg, verzorgingshuizen, verpleeghuizen.
  • Gemeentes: inloopspreekuren, bibliotheken (Dementheek), buurthuizen.
  • Lokale afdelingen en Alzheimer Cafés van Alzheimer Nederland.

Neem eens contact op met zo’n organisatie en vraag daar iemand om je te helpen. Zij kunnen met je meedenken of en op welke manier je mensen zou kunnen benaderen. Locaties op gebied van zorg en welzijn organiseren ook vaak bijeenkomsten met mensen met dementie en/of mantelzorgers. Ter uitwisseling van kennis en ervaringen. Je zou kunnen vragen of je een keer mag aansluiten bij zo’n bijeenkomst om met hen in gesprek te gaan over je onderzoeksproject. Het mooie hieraan is, dat je kunt gaan voor een locatie in de buurt, waardoor je gemakkelijk vaker langs zou kunnen gaan.

Om een locatie te vinden waar bijeenkomsten met mensen met dementie en/of mantelzorgers gehouden worden, kun je zoeken op termen als: lotgenotencontact, mantelzorggroepen, gespreksgroepen. Onze ervaring is, dat mensen er vaak positief tegenover staan, omdat ze het leuk en belangrijk vinden om mee te denken.

Adverteren

Adverteren is ook een goede mogelijkheid. Daar is wel een klein budget voor nodig. Ook bij adverteren geldt: hoe persoonlijker, hoe beter. Een advertentie in een buurtkrant of nieuwsbrief van je eigen (sport)vereniging werkt vaak beter dan een dure advertentie in een grotere krant. Denk ook aan online adverteren. Via Facebook kun je bijvoorbeeld heel gericht mensen uit een bepaalde buurt en met bepaalde kenmerken een advertentie aanbieden. 

Hulp Alzheimer Nederland

Lukt het je niet om ervaringsdeskundigen op deze manier te vinden? Neem dan contact op met Alzheimer Nederland via [email protected]. Samen met jou kunnen we op zoek gaan naar ervaringsdeskundigen.