Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Wie mag aanvragen?

Onderzoekers gelieerd aan een universiteit of onderzoeksinstituut die uiterlijk 31 december 2024 promoveren of maximaal 6 jaar voor de aanvang van het project gepromoveerd zijn*. De aanvrager heeft minimaal 2 jaar ervaring met het Nederlandse onderzoeksveld door middel van onderwijs of onderzoek.

*voor uitzonderingen hierop, bekijk de Funding Guidelines.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan €125.000 aangevraagd worden voor onderzoeksprojecten met een looptijd van 2 jaar. Wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd in het buitenland kan er een extra bedrag van €25.000 worden aangevraagd voor reis- en verblijfkosten.

Status

Gesloten. De eerstvolgende Early Career Grant call zal openen op woensdag 1 mei 2024.

Verloop aanvraagproces

Een aanvraag bestaat uit één fase waarin meteen een volledige Grant-aanvraag wordt ingediend. Er zijn twee momenten in het jaar waarop een aanvraag ingediend kan worden: in januari en in mei/juni. Het aanvraagproces verloopt digitaal via ons Grant Management System.

We bieden ook een Word versie van het aanvraagformulier aan dat eventueel gebruikt kan worden in de voorbereiding. Dit formulier kan niet direct geüpload worden, antwoorden moeten worden gekopieerd naar het formulier in ons Grant Management Systeem. Enkel aanvragen die via dit systeem zijn ingediend, worden meegenomen in onze beoordeling.

Vragen

Neem voor vragen en verzoeken contact op met de team Wetenschappelijk Onderzoek van Alzheimer Nederland via [email protected] of telefonisch via (033) 303 2581.