Hoewel we graag kennis uit onderzoek delen, kunnen we niet alles delen. We moeten keuzes maken. Dat doen we door disseminatie te zien als een dienst aan onze achterban. Is het relevant voor hen? Hieronder volgt een opsomming die natuurlijk nooit compleet is. Dus neem gerust contact met ons op via onderzoek@alzheimer-nederland.nl voor advies. 

Relevantie  

Het belangrijkste om te bepalen of we mee kunnen werken in disseminatie is de relevantie van het onderwerp.  

 • Relevantie voor (een groot deel van) mensen met dementie en/of mantelzorgers, of de maatschappij als geheel. Bijvoorbeeld:  
  • Hulp of ondersteuning in het dagelijks leven.  

  • Een zeer interessante ontwikkeling voor de toekomst, bijvoorbeeld op gebied van diagnostiek, prognose of behandeling. 

  • Informatie over preventie van dementie.  

 • Naast relevantie voor onze achterban is relevantie voor Alzheimer Nederland ook belangrijk. We hebben verschillende doelstellingen die vaak mooi samenvallen met het verhaal dat jij als onderzoeker kunt vertellen. Bijvoorbeeld: 
  • Resultaten of projecten die een positieve beeldvorming geven over een leven met dementie, bijvoorbeeld in het kader van ‘Samen Dementie Vriendelijk’. 

  • Resultaten die ons helpen bij lobby. Bijvoorbeeld cijfers over dementie (aantallen, kosten, gebruik van zorg) enz.  

 
Wat kunnen we inzetten?   

Alzheimer Nederland bereikt per jaar vele miljoenen mensen. Die mensen zijn echter verdeeld in veel doelgroepen (mantelzorgers, mensen met dementie, zorgprofessionals, algemeen publiek) en we bereiken hen via verschillende (social) mediakanalen, zoals de website, nieuwsbrieven en e-trainingen.  Samen met jou kijken we wie we willen bereiken en wat daarvoor het meest geschikte kanaal is.  

Wanneer geven we advies? 

In principe, natuurlijk afhankelijk van onze tijd, staan we iedere onderzoeker graag bij met raad en daad. We hebben namelijk allemaal eenzelfde doel: Dementie(onderzoek) de aandacht geven die het verdient. Neem hiervoor contact op via  onderzoek@alzheimer-nederland.nl. Ook als je de media wilt opzoeken kunnen we je bijstaan met advies. Bijvoorbeeld om je te helpen met de vertaalslag richting de communicatieafdeling van je eigen universiteit.  

Wil je ons betrekken in een onderzoeksvoorstel? Kijk dan naar onze voorwaarden van samenwerking.   

Meer lezen?