Netwerk Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland heeft goede contacten met patiënten, mantelzorgers, beleidsmedewerkers, ambtenaren en andere wetenschappers. We faciliteren onderzoek graag via ons netwerk en onze ervaring.