Voor wie? 

De proefschriftprijs is bedoeld voor gepromoveerde onderzoekers die het afgelopen jaar hun promotie (inclusief verdediging) hebben afgerond in het dementieonderzoek. Het is een jaarlijkse prijs die in september/oktober wordt uitgereikt. Alle onderzoekers die het afgelopen collegejaar hun promotietraject hebben afgerond kunnen een aanvraag indienen en kans maken op de proefschriftprijs. De verdediging van het proefschrift moet hebben plaatsgevonden tussen 15 juli 2021 en 15 juli 2022.  

Aanvraag en beoordeling 

De aanvraag bestaat uit een Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift van maximaal 500 woorden waarin de kandidaat in begrijpelijke taal uitlegt waar het promotieonderzoek over gaat. Lees hier meer tips over het schrijven van een samenvatting. De samenvatting en het ingevulde aanvraagformulier kunnen worden ingestuurd naar onderzoek@alzheimer-nederland.nl. Op dit moment is de aanmelding gesloten. 

Bij een groot aantal aanmeldingen zal een voorselectie van de aanvragen plaatsvinden door Alzheimer Nederland. De finalisten worden vervolgens beoordeeld door het Alzheimer Nederland Panel, bestaande uit mensen met dementie en hun naasten. Zij zullen de samenvattingen beoordelen door er een score van 1 tot 10 aan te geven. De hoogst-scorende aanvraag wint de prijs.   

Prijs 

De proefschriftprijs is €2500,-. Het prijzengeld moet besteed worden aan de loopbaanontwikkeling van de onderzoeker. De winnaar kan na toekenning van de prijs een voorstel indienen voor de training/workshop/opleiding waarop het gewonnen geld zal worden ingezet. De overige finalisten mogen zich genomineerden noemen.  

De winnaar mag zijn/haar onderzoek presenteren op de jaarlijkse donateursbijeenkomst van Alzheimer Nederland. Hij/zij zal dit doen aan de hand van een Pecha Kucha. Deze korte presentatie aan de hand van 20 slides, die elk 20 seconde in beeld zijn (totale tijd is daarmee 6 minuten en 40 seconden), wordt vooraf opgenomen onder begeleiding van communicatieprofessionals van Alzheimer Nederland. Verdere instructies hierover volgen na de bekendmaking van de prijswinnaar.