Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Toen ik begon aan mijn onderzoek wisten we niet goed hoe vaak gedragsveranderingen voorkomen bij mensen die thuis wonen met dementie. Ook was het onduidelijk hoe we de mensen die te maken hebben met gedragsveranderingen het beste kunnen helpen. Daarom ging ik dit onderzoeken. 

Gedragsveranderingen ook in het begin

Mijn onderzoek laat zien dat mensen met beginnende dementie al vaak gedragsveranderingen laten zien. Soms zijn veranderingen in gedrag en emoties zelfs de eerste klachten van de ziekte van Alzheimer. Deze klachten komen dus niet alleen voor bij mensen die een lange tijd dementie hebben en in het verpleeghuis wonen. 

Niet genoeg aandacht

Gedragsveranderingen komen dus vaak voor, maar mijn onderzoek laat zien dat deze klachten nu te weinig aandacht krijgen. Artsen denken niet altijd aan de ziekte van Alzheimer wanneer iemand op latere leeftijd verandert in gedrag. Hierdoor kan het soms lang duren voordat de juiste diagnose wordt gesteld en mensen de juiste hulp krijgen. 

Omgaan met gedragsveranderingen

Ik heb 60 mensen met de ziekte van Alzheimer een half jaar gevolgd net nadat zij de diagnose hadden gekregen. Veel van hen hadden last van gedragsveranderingen. Ook hun partners en kinderen vonden gedragsveranderingen de moeilijkste klachten om mee om te gaan. Een deel van de groep kreeg een nieuwe behandeling voor gedragsveranderingen. Bij hen hebben wij gedragsveranderingen in kaart gebracht en per persoon een passend advies gegeven. 

Voorbeelden van adviezen

Wij zochten met mensen die zich somber voelden hoe zij op andere manieren hun gevoelens konden uiten dan door erover te praten, bijvoorbeeld door muziek. Bij mensen die minder initiatief toonden legden wij uit hoe dementie de ‘startmotor’ kapot maakt. Ook keken we samen met hun naasten hoe zij kunnen helpen met het opstarten van activiteiten. Dit zorgde voor meer begrip en minder frustratie thuis.

Help mensen met gedragsveranderingen op tijd

Het is bijzonder om te zien dat uitleg over dementie en gedragsveranderingen enorm kan helpen. Dit leerde ons dat het heel belangrijk is om mensen die te maken hebben met gedragsveranderingen op tijd te ondersteunen. Hierbij is het nodig dat zorgverleners in het ziekenhuis samenwerken met de huisarts en casemanager. 

Mijn proefschrift laat zien dat de ziekte van Alzheimer meer is dan vergeetachtigheid. Door meer aandacht te vragen voor gedragsveranderingen hoop ik dat mensen die leven met de ziekte van Alzheimer de juiste hulp krijgen en langer thuis kunnen blijven wonen.

Proefschriftprijs

Willem Eikelboom is de winnaar van de Proefschriftprijs in 2023. In deze samenvatting legt hij zijn onderzoek op een begrijpelijke manier uit. Lees hier meer over de Proefschriftprijs en de winnaar.