Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Doelgroep

De eerste stap is het duidelijk voor ogen hebben van de doelgroep. Dit is belangrijk voor het niveau van je tekst, maar ook voor de belangrijkste boodschap van je tekst. De doelgroep voor een lekensamenvatting is de geïnteresseerde niet-wetenschapper. Verplaats je in de doelgroep en vraag je af wat zij willen weten. Wat gaan zij bijvoorbeeld in de praktijk van jouw onderzoek merken? Of wat betekent het resultaat voor onderzoek in de toekomst?  

Opbouw van de tekst

  • Gebruik een aansprekende titel. Deze geeft de inhoud of belangrijkste resultaat van je onderzoek weer en nodigt uit om verder te lezen.  

  • Val met de deur in huis. Begin in de lead (eerste dikgedrukte alinea) met de belangrijkste boodschap en zet minder belangrijke (achtergrond)informatie later in het stuk.  

  • Gebruik korte zinnen van max. 15 woorden en wissel kortere en langere zinnen af.  

  • Houd de alinea kort, maximaal 7 regels.    

  • Gebruik tussenkopjes, waarmee je de lezer nieuwsgierig maakt. Dit kan bijvoorbeeld een conclusie zijn, maar ook een vraag.  

Schrijftips

  • Schrijf actief en in de tegenwoordige tijd. Vermijd de lijdende vorm en naamwoordstijl

  • Gebruik B1 niveau. Je kunt op deze website controleren of een woord B1 niveau is. Wees er wel van bewust dat je om sommige woorden niet heen kunt. ‘Dementie’ is bijvoorbeeld niet B1, maar je kunt er wel vanuit gaan dat de doelgroep dit woord kent. 

  • Vermijd vaktermen of leg moeilijke woorden uit. Amyloïde bèta kun je bijvoorbeeld uitleggen als een schadelijk alzheimereiwit.    

  • Schrijf beeldend. Gebruik voorbeelden of leg iets uit met een vergelijking.