Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Afgerond project

Dit format gebruik je voor het maken van een eindrapportage van je onderzoeksproject.

Veranderingen en voortgang

Dit format voor een tussentijdse rapportage gebruik je als er belangrijke wijzigingen zijn in methoden, populatie, steekproefgrootte en/of planning van je project. Een wijziging wordt als belangrijk gezien als die invloed heeft op de validiteit of betrouwbaarheid van je projectresultaten en/of op de uitvoerbaarheid van je project. 

Korte update

Als er geen belangrijke wijzigingen zijn, gebruik je dit format om een tussentijdse, korte update te geven van je project.

Report

As a researcher, you have received an e-mail from Alzheimer Nederland with the request to send a report of your research project. Below you can see which type of report you must submit. Complete the format and submit it via [email protected].

Please contact us if you have any questions: [email protected] or 033-3032581.

Finalized project

Use this format for completing the final report of your research project.

Changes and progress

Use this format for an interim report when significant changes are made in your project regarding methods, population, sample size and/or estimated timeframe. Changes are considered significant when they affect the validity or reliability of the project results or the feasibility of your project.

Short update

If there are no significant changes in your project, please use this format for a short, interim update.