Langlopend fellowship

Fellowshipronde 2020 geannuleerd

In verband met de Coronacrisis gaat de fellowshipronde van 2020 niet door. Kijk op onze pagina over corona, voor meer informatie.

(deadline 1 september 2019)

Alzheimer Nederland stelt ieder jaar een aantal persoonsgebonden subsidies beschikbaar. Deze fellowshipsbeurzen moeten de internationale uitwisseling van kennis, gegevens en ervaring bevorderen. Daarnaast is de beurs bedoeld om veelbelovende onderzoekers te ondersteunen bij hun specialisatie en het uitbreiden van hun wetenschappelijke netwerk.

Het fellowship programma heeft geen specifiek thema, maar aanvragen sluiten bij voorkeur aan bij de thema's en prioriteiten van het ZonMw-onderzoeksprogramma Memorabel, onderdeel van het Deltaplan Dementie. De toegevoegde waarde van het bezoek aan een buitenlands instituut of onderzoeksgroep voor het onderzoek is van groot belang bij de beoordeling.

Voor wie?

Talentvolle onderzoekers van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten die aan het begin staan van hun wetenschappelijke carrière. Onderzoekers van wie op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten verwacht kan worden dat ze een belangrijke plaats gaan innemen in het dementie onderzoek in Nederland. Aanvragen kunnen tot maximaal vier jaar na promotiedatum worden ingediend.

Hoe lang?

Er kunnen aanvragen worden ingediend voor zowel kortlopende fellowships (drie tot zes maanden) en langlopende fellowships (maximaal twee jaar). Voor deze beurs is het niet noodzakelijk dat de aanvrager de gehele periode in het buitenland onderzoek doet. Een voorstel met één of meerdere kortere bezoeken, aan een of meerdere instituten komt ook in aanmerking voor subsidie.

Let op, voor een korte onderzoeksstage in het buitenland kun je de ‘subsidie voor internationale onderzoeksstage’ aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor reis- en verblijfkosten en bedraagt maximaal € 3.000,-.

Hoeveel

 1. Kortlopende fellowship: max 12.500 euro. De subsidie is bestemd voor directe onkosten en onderzoeksgebonden kosten.
 2. Langlopende fellowships: max 65.000 euro. De subsidie is bestemd voor directe onkosten en onderzoeksgebonden kosten.

Talent uit het buitenland

Naast het reguliere fellowship-programma, waarbij talentvolle Nederlandse onderzoekers de mogelijkheid krijgen om naar het buitenland te gaan voor hun onderzoek, bestaat er ook de optie om talentvolle onderzoekers uit het buitenland in Nederland uit te nodigen. Mis je bepaalde kennis of wil je bepaalde kennis overdragen om zo bijvoorbeeld samen gegevens te verzamelen, te analyseren of cohorten samen te voegen dien dan samen een aanvraag in. De hoofdaanvrager is het Nederlandse Instituut. Voor deze vorm gaat onze voorkeur gaat uit naar kleine subsidies.

Aanvraag indienen

Je kunt een aanvraag voor de fellowshipbeurs tot 1 september 2019 indienen. Een volledige aanvraag bestaat uit:

Procedure

De aanvragen worden beoordeeld door een commissie van wetenschappers. Mensen met dementie en mantelzorgers worden ook uitgenodigd hun beoordeling te geven

Aanvragen worden beoordeeld op:

 1. Kwaliteit van de aanvrager; cv, motivatie, toekomst in dementie onderzoek.
 2. Wetenschappelijke kwaliteit; voorstel/onderzoeksproject zelf, wetenschappelijke relevantie, haalbaarheid
 3. Kwaliteit van het te bezoeken instituut; additionele waarde van het bezoek/onderzoek doen bij/aan een buitenland instituut.

Informatie en indienen

Voor nadere informatie over de fellowshipronde kunt u contact opnemen met Alzheimer Nederland, email: onderzoek@alzheimer-nederland.nl
Ook het indienen gaat via dit emailadres.

 

Toegekende Fellowships

2019

 • Jackie Poos, Bijhouden van cognitieve achteruitgang in verschillende fasen van FTD
 • Leonie Visser, Resultaten van biomarkertests en de impact voor patiënten en hun verzorgers
 • Rianne de Heus, Variaties in bloeddruk: een nieuwe biomarker voor dementie
 • Nathan Lewis, Betrokkenheid bij sociale en cognitieve activiteiten en het begin van cognitief verval
 • Natalia Vilor-Tejedor, Genetische architectuur bij krimp van de hersenen           
 • Gemma Salvadó Blasco, Ontkoppelen van alzheimerpathologie en cognitie: de rol  van Tau pathologie op cognitieve- en hersenweerbaarheid             
 • Baayla Boon, Klinische relevantie van de grofkorrelige plaque bij alzheimer        
 • Wiesje Pelkmans, Het verband tussen regionale tau-ophoping en verandering in het grijzestof-netwerk
 • Lill Eva Johansen, De rol begrijpen van ABCA7 bij de pathogenese van ouderdomsalzheimer        
   

2018

 • Colin Groot, Witte stof en tau-afwijkingen in subgroepen
 • Francien de Leeuw, Nutriënten in het brein en verband met neuropathologie
 • Sarah Janus, Invloed omgeving(geluid) op neuro-psychiatrische symptomen
 • Jet Vonk, (preklinisch) Vroege opsporing van verlies woordherkenning
 • Rieneke Stelma-Roorda, Levenstestament in NL en UK
 • Ellen Dicks, Verband tussen hersennetwerken en cognitieve dysfuncties
 • Lianne Reus, Functionele en genetische overeenkomsten bij neurodegeneratie
 • Boyd Kenkhuis, Afweersysteem-activatie door ijzer
 • Marleen Prins, Verbeteren van ondersteuning voor familie/mantelzorgers