Wat kan worden aangevraagd?

Maximaal € 65.000,-.

Hoe lang mag het project duren?

De duur van een langlopende fellowship is zes maanden tot twee jaar.

Wie kan aanvragen?

Promovendi en beginnende postdocs. Indienen mag tot 6 jaar na start 1e postdoc positie.

Aanvraag indienen

Je aanvraag moet aansluiten bij één van de doelen van de onderzoeksagenda van Alzheimer Nederland. Download hier het aanvraagformulier en de informatie en richtlijnen. De deadline is 15 september 2022, 12:00u.

De toegevoegde waarde van het bezoek aan een buitenlands instituut of onderzoeksgroep voor het onderzoek is van groot belang bij de beoordeling. 

Overige beurzen voor internationale uitwisseling

Kun je met een budget van €15.000,- en een periode van 1 jaar toe voor je project? Dan kun je een InterAct-beurs aanvragen. Binnen deze beurs kun je ook een aanvraag doen voor samenwerking binnen Nederland of voor een praktijkstage.

Voor een korte onderzoeksstage in het buitenland kun je de subsidie voor internationale onderzoeksstage aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor reis- en verblijfkosten en bedraagt maximaal € 3.000,-.