Subsidies voor onderzoek

Alzheimer Nederland heeft diverse subsidievormen om onderzoek naar dementie te bevorderen. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende financieringsvormen.

Subsidies voor internationale kennisuitwisseling

Subsidies voor aanvullende kosten

Tussen- en eindrapportages