Subsidies voor onderzoek

Alzheimer Nederland heeft diverse subsidievormen om onderzoek naar dementie te bevorderen. Hieronder vind je een kort overzicht van de verschillende financieringsvormen. Ga voor het complete overzicht naar de pagina voor onderzoekers

Subsidies voor kennisuitwisseling

Subsidies voor aanvullende kosten

Tussen- en eindrapportages