Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Wat kan worden aangevraagd?

Je kunt maximaal €15.000,- aanvragen voor (nationale of internationale) samenwerking met bijvoorbeeld een (onderzoeks)organisatie, (zorg)instelling of bedrijf, of voor een praktijkstage. Dit moet een nieuw project zijn.

Hoe lang mag het project duren?

Maximaal 1 jaar.

Wie kan aanvragen?

Promovendi en postdocs. Indienen mag tot 6 jaar na start 1e postdoc positie. 

Aanvraag indienen

Je aanvraag moet aansluiten bij de onderzoeksagenda van Alzheimer Nederland. Als je een beurs aanvraagt voor inhoudelijk onderzoek, moet je project zich richten op één van de doelen van de agenda en rekening houden met de richtinggevende principes. Als je een plan voor een praktijkstage wilt indienen, moet dat specifiek gericht zijn op één of meer van de richtinggevende principes: het vergroten van impact van onderzoek, door samenwerking, doelgroepenparticipatie en/of inclusief onderzoek. 

Deadlines 2023:

1e ronde 

 • Ronde open: 30 november
 • Deadline: 30 januari, 12.00 uur
 • Beoordeling: februari
 • Toekenning/afwijzing: rond 1 april

2e ronde 

 • Ronde open: 6 april 
 • Deadline: 29 mei, 12.00 uur
 • Beoordeling: juni
 • Toekenning/afwijzing: rond 1 augustus

3e ronde 

 • Ronde open: eind juli
 • Deadline: 25 september, 12.00 uur
 • Beoordeling: oktober
 • Toekenning/afwijzing: rond 1 december

Download voor de aanvraag de informatie en richtlijnen en het aanvraagformulier.

Voorbeelden

De InterAct-beurs is breed van opzet. Er zijn geen specifieke richtlijnen voor de gekozen samenwerkingspartner of stage-organisatie, zolang de meerwaarde en de aansluiting bij de Onderzoeksagenda in het aanvraagformulier voldoende onderbouwd wordt. Hierbij beschrijven we drie voorbeelden. 

 • Je bent promovendus en je wilt graag een aantal maanden een praktijkstage doen in een verpleeghuis, zodat je meer inzicht krijgt in hoe implementatie van een interventie in de praktijk werkt. Hierdoor loop je vertraging op in je promotie-onderzoek. De InterAct-beurs helpt je om deze periode te overbruggen. 
 • Je bent promovendus en je wilt beter begrijpen wat beleidsmakers nodig hebben om wetenschappelijke input te kunnen verwerken. Tijdens een praktijkstage bij een overheidsinstantie of zorgverzekeraar kun je dit leren. Daarom vraag je een InterAct-beurs aan. 
 • Je bent postdoc en je hebt bepaalde vaardigheden nodig om je onderzoek goed te kunnen doen. Die kun je het beste leren bij een onderzoeksgroep in New York. Daarvoor is het wenselijk dat je gedurende een jaar een aantal keer naar de VS gaat. Daarom vraag je een InterAct-beurs aan. 

Overige rondes voor internationale uitwisseling

 • Voor een korte onderzoeksstage in het buitenland kun je de subsidie voor internationale onderzoeksstage aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor reis- en verblijfkosten en bedraagt maximaal € 3.000,-.