Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Wie kan aanvragen?

Promovendi en postdocs. Indienen mag tot 6 jaar na afronding promotie. 

Wat kan worden aangevraagd?

Je kunt maximaal € 15.000 aanvragen voor een periode van maximaal 1 jaar.

Status

Gesloten. Toekenning van aangevraagde subsidies wordt rond 1 april verwacht. Deze subsidiemogelijkheid gaat weer open op 8 april 2024. 

Verloop aanvraagproces

Het aanvraagproces verloopt digitaal via ons Onderzoeks-subsidieportaal. Als je liever het aanvraagformulier eerst offline invult kan dat ook. Het formulier vind je hier. De antwoorden moet je vervolgens zelf kopiëren naar het formulier in ons online portaal. 

Vragen?

Neem voor vragen en verzoeken contact op met de team Wetenschappelijk Onderzoek van Alzheimer Nederland via [email protected] of telefonisch via (033) 303 2581.