Voor wie?

Deze subsidie is bedoeld voor onderzoekers (promovendi en post docs binnen 2 jaar na hun promotie) die met een voordracht, poster of op andere wijze hun onderzoek(sresultaten) op een congres presenteren. Als de aanvrager geen inhoudelijke bijdrage levert aan het congresprogramma, of de resultaten reeds op een ander congres zijn gepresenteerd, wordt de aanvraag afgewezen.

Hoeveel?

De subsidie dekt hoogstens de reiskosten (op basis van economy class en openbaar vervoer 2e klas) en de werkelijk gemaakte verblijfskosten. De maximale financiële bijdrage voor een congresbezoek is:

  • € 500 binnen Europa
  • € 750 buiten Europa

NB.

  • De hoogte van het toegekende bedrag is afhankelijk van andere aan dezelfde aanvraag toegekende subsidies, en de hoeveelheid aanvragen voor hetzelfde congres.
  • Congressenbezoek binnen Nederland komt niet in aanmerking voor subsidie. 

Hoe?

Indienen

Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend bij Alzheimer Nederland.
Een volledige aanvraag bestaat uit:

  • Aanvraagformulier, volledig ingevuld en ondertekend
  • CV van de aanvrager
  • Abstracts van de bijdrage(n) aan het congres

De aanvraag kun je indienen bij het secretariaat Onderzoek en Beleid: onderzoek@alzheimer-nederland.nl. Vermeld in de onderwerpregel 'Aanvraag financiële bijdrage congres'.

Procedure

Aanvragen moeten uiterlijk 6 weken voor aanvang van het congres bij ons binnen zijn. Je ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van je volledige aanvraag ons besluit tot toekenning of afwijzing. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. De beoordeling is afhankelijk van de relevantie van het congres en de soort bijdrage van de aanvrager.

Voorwaarden

De toekenning van de subsidie is op voorwaarde dat op jouw poster en/of in jouw presentatie wordt vermeld dat Alzheimer Nederland uw bijdrage aan het congres financieel ondersteunt. Je kunt hiervoor het logo van Alzheimer Nederland gebruiken.
Daarnaast ontvangt Alzheimer Nederland binnen 1 maand na terugkeer een afbeelding van de poster en/of presentatie en een kort inhoudelijk verslag van het congresbezoek gericht op onderzoek naar/gerelateerd aan dementie. Gebruik hiervoor het rapportageformulier.