Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Voor wie?

Deze subsidie is bedoeld voor promovendi en beginnende post-docs die werkzaam zijn bij een Nederlandse kennisinstelling. Indienen mag tot 2 jaar na start eerste post-doc positie. De onderzoeker moet op het congres met een voordracht, poster of op andere wijze onderzoek(sresultaten) presenteren. Als de aanvrager geen inhoudelijke bijdrage levert aan het congresprogramma, of de resultaten reeds op een ander congres zijn gepresenteerd, wordt de aanvraag afgewezen.

Hoeveel?

De subsidie dekt hoogstens de reiskosten (op basis van economy class en openbaar vervoer 2e klas) en de verblijfskosten. De maximale financiële bijdrage voor een congresbezoek is:

  • € 500 binnen Europa
  • € 750 buiten Europa

NB.

  • De hoogte van het toegekende bedrag is afhankelijk van andere aan dezelfde aanvraag toegekende subsidies, en de hoeveelheid aanvragen voor hetzelfde congres.
  • Een congresbezoek binnen Nederland komt niet in aanmerking voor subsidie. 

Hoe?

Indienen
Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend bij Alzheimer Nederland via ons online Onderzoekssubsidieportaal. Bekijk voor meer informatie over de werking van ons subsidieportaal de handleiding. Als je liever het aanvraagformulier eerst offline invult kan dat ook. Het formulier vind je hier, de antwoorden zul je wel zelf moeten kopiëren naar het formulier in ons online portaal.

Voor het online invullen van een volledige aanvraag heb je verder nog nodig:

  • CV van de aanvrager;
  • Abstracts van de bijdrage(n) aan het congres;
  • Bewijs van goedkeuring abstract/toelating tot het congres

Procedure
Aanvragen moeten voor aanvang van het congres bij ons binnen zijn. Houd er i.v.m. het printen van een eventuele poster rekening mee dat wij een verwerkingstijd van maximaal 4 weken hanteren. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. De beoordeling is afhankelijk van de relevantie van het congres en de soort bijdrage van de aanvrager.

Voorwaarden
Per onderzoeker kan er maximaal één keer per jaar een subsidieaanvraag voor een congresbezoek worden ingediend. De toekenning van de subsidie is op voorwaarde dat op jouw poster en/of in jouw presentatie wordt vermeld dat Alzheimer Nederland je bijdrage aan het congres financieel ondersteunt. Je kunt hiervoor het logo van Alzheimer Nederland gebruiken.