Fellowshipprogramma (Gesloten)

Alzheimer Nederland stelt ieder jaar een aantal persoonsgebonden subsidies beschikbaar. Deze fellowshipsbeurzen moeten de internationale uitwisseling van kennis, gegevens en ervaring bevorderen. Daarnaast is de beurs bedoeld om veelbelovende onderzoekers te ondersteunen bij hun specialisatie en het uitbreiden van hun wetenschappelijke netwerk.

Het fellowship programma heeft geen specifiek thema, maar aanvragen sluiten bij voorkeur aan bij de thema's en prioriteiten van het ZonMw-onderzoeksprogramma Memorabel, onderdeel van het Deltaplan Dementie. De toegevoegde waarde van het bezoek aan een buitenlands instituut of onderzoeksgroep voor het onderzoek is van groot belang bij de beoordeling.

Voor wie?
Talentvolle onderzoekers van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten die aan het begin staan van hun wetenschappelijke carrière. Onderzoekers van wie op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten verwacht kan worden dat ze een belangrijke plaats gaan innemen in het dementie onderzoek in Nederland. Aanvragen kunnen tot maximaal vier jaar na promotiedatum worden ingediend.

Hoelang?
Er kunnen aanvragen worden ingediend voor zowel kortlopende fellowships (drie tot zes maanden) en langlopende fellowships (maximaal twee jaar). Voor deze beurs is het niet noodzakelijk dat de aanvrager de gehele periode in het buitenland onderzoek doet. Een voorstel met één of meerdere kortere bezoeken, aan een of meerdere instituten komt ook in aanmerking voor subsidie.

Hoeveel

 1. Kortlopende fellowship: max 12.500 euro. De subsidie is bestemd voor directe onkosten en onderzoeksgebonden kosten.
 2. Langlopende fellowships: max 65.000 euro. De subsidie is bestemd voor directe onkosten en onderzoeksgebonden kosten.

Talent uit het buitenland
Naast het reguliere fellowship-programma, waarbij talentvolle Nederlandse onderzoekers de mogelijkheid krijgen om naar het buitenland te gaan voor hun onderzoek, bestaat er ook de optie om talentvolle onderzoekers uit het buitenland in Nederland uit te nodigen. Mis je bepaalde kennis of wil je bepaalde kennis overdragen om zo bijvoorbeeld samen gegevens te verzamelen, te analyseren of cohorten samen te voegen dien dan samen een aanvraag in. De hoofdaanvrager is het Nederlandse Instituut. Voor deze vorm gaat onze voorkeur gaat uit naar kleine subsidies.

Aanvraag indienen
Je kunt een aanvraag voor de fellowshipbeurs tot 1 september 2017 indienen. Een volledige aanvraag bestaat uit:

Procedure
De aanvragen worden beoordeeld door een commissie van wetenschappers. Mensen met dementie en mantelzorgers worden ook uitgenodigd hun beoordeling te geven

Aanvragen worden beoordeeld op:

 1. Kwaliteit van de aanvrager; cv, motivatie, toekomst in dementie onderzoek.
 2. Wetenschappelijke kwaliteit; voorstel/onderzoeksproject zelf, wetenschappelijke relevantie, haalbaarheid
 3. Kwaliteit van het te bezoeken instituut; additionele waarde van het bezoek/onderzoek doen bij/aan een buitenland instituut.

Informatie en indienen
Voor meer informatie over de fellowshipronde kunt u contact opnemen met Alzheimer Nederland. E-mail: onderzoek@alzheimer-nederland.nl


Toegekende Fellowships

    2016

 • Marta del Campo Milan: Afvalafvoer defect bij frontotemporale dementie?
 • Frank Wolters: Biomarkers en dementie: een multidimensionale benadering
 • Sander Verfaillie: Cognitie en functionele hersenverbindingen bij ouderen
 • Eline Willemse: Neurogranine, een nieuwe, vroege biomarker
 • Siobhan O’Dwyer:  Zelfmoord en moord: onderzoek & ontwikkeling
 • Artemis Iatrou: Epigenetische afwijkingen in de nuclei raphe
 • Isabelle Bos: De relatie tussen vasculaire risicofactoren en AD-biomarkers
 • Ron Handels: Open-source gezondheids-economisch beslissingsmodel
 • Jacob Vogel: Ruimtelijke relaties tussen Aβ, tau en neurodegeneratie

  2015

  Kay Deckers: Model voor risicoreductie dementie
 • Karlijn Joling: Kunst van/voor mensen met dementie
 • Javier Escudero Rodríguez: EEG en geheugentest voor betere diagnose
 • Iris Oren: Herinneringen opslaan bij Alzheimer
 • Gill Windle: Kunst en veerkracht bij dementie
 • Neil Chadborn (UK) en Marjolein van der Marck (NL): Betere ondersteuning afgestemd op behoeftes

    2014

 • Arfan Ikram: Risicofactoren dementie in Rotterdam en New Delhi
 • Tsz Hang Wong: Erfelijke oorzaken frontotemporale dementie
 • Heidi Jacobs: Overactieve hersengebieden en alzheimer
 • Karlijn Joling: Veerkracht van mantelzorgers behouden
 • Eva Louwersheimer: Genetische risicofactoren in voorstadium alzheimer
 • Jochen De Vry: Afweersysteem inzetten tegen alzheimer
 • Marissa Zwan: De eerste tekenen van Alzheimer opsporen

  2013

  Dr. Rik van der Kant, Slechte berichten in de hersencel stoppen
 • Dr. Sandra Mulder, Hersencellen strijden tegen alzheimer
 • Marije Benedictus, De vaatziekte 'CAA' bij alzheimer en hersenbloedingen
 • Susanne van Veluw, Kleine hersenbloedingen opsporen
 • Floor Duits, Biomarkers werpen licht op alzheimer
 • Dr. Meike Vernooij, Microbloedingen, vaatziekte en dementie
 • Maarten Rotman, Gentherapie tegen schadelijk alzheimereiwit
 • Sharon Ooms, Slaap en alzheimer

    2012

 • dr. Tjakko van Ham, Medicijnen tegen ontstekingen bij Alzheimer
 • dr. Maartje Kester, Alzheimer eerder opsporen en het verloop beter begrijpen
 • dr. Sietske Sikkens, Problemen in het dagelijks functioneren meten

   2011

 • Drs. Bernadette Willemse, effecten persoonsgerichte zorg
 • Ron Handels MSc, effecten van vroegtijdige diagnose
 • Drs. Rik Ossenkoppele, rol van beta amyloid bepalen met behulp van PET scans
 • Dr. Olga Meulenbroek, rol van variabele bloeddruk op alzheimer
 • Dr. Majon Muller, rol van hoge bloeddruk op alzheimer