Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Voor wie?

Deze subsidie is bedoeld voor onderzoekers en masterstudenten die een onderzoeksstage bij een topinstituut in het buitenland gaan doen. Daarmee kunnen deze onderzoekers de benodigde extra kennis en ervaring opdoen om zich verder te kwalificeren voor een toekomstige wetenschappelijke carrière binnen het onderzoek naar dementie.

Hoeveel? De subsidie dekt hoogstens de reiskosten (op basis van economy class en openbaar vervoer 2e klas) en de verblijfkosten. De maximale financiële bijdrage voor een internationale stage is

  • € 750,- (voor studenten);
  • € 3.000,- (voor promovendi en post-docs).

De hoogte van het toegekende bedrag is mede afhankelijk van andere aan dezelfde aanvraag toegekende subsidies. Kijk voor overige subsidies voor internationale uitwisseling op onze pagina voor onderzoekers

Hoe?

Indienen
Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend bij Alzheimer Nederland.

Een volledige aanvraag bestaat uit:

  • Aanvraagformulier, volledig ingevuld én ondertekend;
  • CV van de aanvrager;
  • Onderzoeksvoorstel;
  • Bevestigingsbrief van internationale begeleider.

De volledige én ondertekende aanvraag kun je indienen door een mail te sturen naar: [email protected]. Vermeld in de onderwerpregel "Aanvraag financiële bijdrage Internationale stage".

Procedure
Aanvragen moeten uiterlijk 6 weken voor de start van de stage bij ons binnen zijn. Je ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van je volledige aanvraag ons besluit tot toekenning of afwijzing. Alleen volledige en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen. De beoordeling is afhankelijk van de kwaliteit en relevantie van de stage.

Voorwaarden
Als onderzoeker mag je maximaal twee keer in je loopbaan een subsidieaanvraag voor een internationale stage indienen. De toekenning van de subsidie is op voorwaarde dat in je onderzoeksverslag en/of artikel wordt vermeld dat Alzheimer Nederland uw onderzoek financieel heeft ondersteunt, samen met het logo van Alzheimer Nederland.

Daarnaast ontvangt Alzheimer Nederland een korte inhoudelijke rapportage bij terugkomst, je onderzoeksverslag en/of artikel en de eventueel hieruit volgende publicaties. Je kunt het rapportage formulier hier downloaden.