Subsidie voor proefschrift

Voor wie?

In principe komen alle proefschriften die bijdragen aan onze kennis en ons begrip van dementie in aanmerking voor financiering.

Hoeveel?

Alzheimer Nederland verleent maximaal € 400,00 subsidie.

Procedure

Aanvragen moeten uiterlijk 10 weken voor de promotiedatum bij ons binnen zijn. Je ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van je volledige aanvraag ons besluit tot toekenning of afwijzing. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. De beoordeling is afhankelijk van de relatie met, en relevantie voor dementie.

Indienen

Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar bij Alzheimer Nederland worden ingediend. Een volledige aanvraag bestaat uit:

  • Aanvraagformulier, volledig ingevuld en ondertekend;
  • CV van de aanvrager;
  • Inhoudsopgave van het proefschrift;
  • Nederlandse samenvatting van het proefschrift.

De aanvraag kunt je indienen bij het secretariaat Onderzoek en Beleid: onderzoek@alzheimer-nederland.nl. Vermeld in de onderwerpregel 'Aanvraag financiële bijdrage proefschrift'.

Na goedkeuring van de aanvraag ontvangen wij graag:

  • Informatie over datum, tijdstip en locatie van de verdediging van het proefschrift;
  • Een Nederlandse samenvatting voor leken;
  • Afbeelding van de voorkant van het proefschrift (PDF of JPEG);
  • Foto van de promovendus.

Voorwaarden

De toekenning van de subsidie is op voorwaarde dat in het proefschrift wordt vermeld dat de uitgave van het proefschrift mede tot stand is gekomen door een financiële ondersteuning van Alzheimer Nederland (Amersfoort). We stellen het op prijs als ook het logo van Alzheimer Nederland in de publicatie wordt opgenomen.

NB: Bij toekenning van de subsidie ontvangt Alzheimer Nederland 1 digitale en 1 papieren versie van het proefschrift.