Nieuwe onderzoeksagenda

Alzheimer Nederland stelde samen met mensen met dementie en mantelzorgers en in nauwe samenwerking met onder andere wetenschappers en mensen uit de zorg een nieuwe onderzoeksagenda op.

De onderzoeksagenda van Alzheimer Nederland is opgesteld. Meer over dit proces en het eindresultaat leest u op onderstaande pagina's.

✔︎ 1. Nieuwe agenda 

We willen een agenda maken met duidelijke doelen, zodat we onderzoek financieren dat relevant is voor de mensen met dementie en mantelzorgers.

Meer over het waarom van onze agenda > 

 

 

✔︎ 2. Gezamenlijke basis

Voor het leggen van de basis organiseren we werkconferenties met mantelzorgers, mensen met dementie en andere betrokkenen.

Meer over de basis leggen > 

 

 

✔︎ 3. Verdiepen

Tijdens de eerste bijeenkomsten halen we alle vragen op. Daarna gaan we dit in groepen met betrokkenen uitwerken. 

Meer over verdiepen > 

 

 

✔︎ 4. Integreren

In deze fase verzamelen we alle uitkomsten en prioriteren we deze.

Meer over integreren > 

 

 

✔︎ 5. Vaststellen agenda

Na de integratie schrijven we een definitieve versie van onze nieuwe onderzoeksagenda.

Bekijk de onderzoeksagenda > 

 

▶︎ 6. Aan de slag!

Vanaf januari 2020 werken we met onze nieuwe agenda aan meer kennis en impact.