Integreren onderzoeksagenda

Focus: wat is het belangrijkst?

In deze stap verzamelen we alle informatie en gaan we de eerder opgehaalde doelen prioriteren. Dat doen we verschillend voor doelen op korte en lange termijn.

Lange termijn doelen

Binnen de doelen op de lange termijn brengen we focus aan door ons te richten op het vinden van een behandeling en het voorkomen van nieuwe gevallen van dementie. We hebben op dit gebied twee doelen;

 • Medische behandeling van dementie 
  • aangrijpingspunten voor preventie of behandeling
  • translationeel onderzoek
  • vroegdiagnostiek
 • Preventie van dementie via leefstijlaanpassingen

De uitwerking van deze doelen is te lezen in onze onderzoeksagenda.

Korte termijn doelen

Voor de mensen die nu met dementie te maken hebben, zijn we na de stap van verdiepen gekomen tot een lijst met 11 doelstellingen.

Via het online panel van Alzheimer Nederland hebben we mensen met dementie en mantelzorgers gevraagd om van de 11 doelen aan te geven welke zij het belangrijkst vinden (n=639, waarvan 58 samen met persoon met dementie). Dit hebben ze gedaan door de individuele doelen een score te geven tussen 1 en 10. Na deze prioritering bleek dat geen van de doelen, gemiddeld gezien, echt onbelangrijk werd gevonden. De cijfers varieerden tussen 7,0 tot 8,0.

Voor de prioritering hebben we daarom gekeken naar de doelen die mensen het meest belangrijk vinden (cijfer 9 of 10). Waarbij we ook keken naar de doelen die mensen vaak onbelangrijk vonden (cijfer 1 t/m 5). De vier doelen waar we ons op richten werden door 40% of meer van de mensen belangrijk gevonden, terwijl slechts zo’n 10% van de respondenten de onderwerpen onbelangrijk vond.

De vier doelstellingen die zich richten op betere zorg en ondersteuning voor mensen die nu met dementie te maken hebben, zijn:

 • Overbelasting van mantelzorgers voorkomen
  De belastbaarheid (wat kun je aan) van mantelzorgers kan versterkt worden door bijvoorbeeld cursussen, begeleiding of technologische hulp. En/of de belasting kan verminderd worden door technologische hulp, begeleiding of zorg voor degene met dementie.
 • Zoeken naar activiteiten voor mensen met dementie die thuis wonen
  Samen met de thuiswonende persoon met dementie wordt actief gezocht naar betekenisvolle, nuttige of plezierige activiteiten. Uitgangspunt: kijken naar wat nog wel kan.
 • Zoeken naar activiteiten voor mensen met dementie die in het verpleeghuis wonen
  Voor en zoveel mogelijk samen met de persoon met dementie in het verpleeghuis wordt actief gezocht naar betekenisvolle, nuttige of plezierige activiteiten. Uitgangspunt: kijken naar wat nog wel kan.
 • Op de persoon gerichte zorg en aandacht in het verpleeghuis
  In het verpleeghuis is er voldoende zorg op maat en aandacht voor mensen met dementie.

De uitwerking van bovenstaande doelen is te lezen in onze onderzoeksagenda.

 

 

< Terug naar het overzicht