Alzheimer Nederland heeft haar kantoor in het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort. Onze medewerkers hier geven samen met tientallen regionale afdelingen en vele duizenden vrijwilligers in het land vorm aan onze missie.

Ons kantoor in Amersfoort

De medewerkers op ons kantoor zijn verdeeld over zes secties:

  • Wetenschappelijk Onderzoek

Deze sectie coördineert het toewijzen van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek en het monitoren van gesubsidieerd onderzoek. Een belangrijk onderdeel is het organiseren van focusgroepen: mensen met dementie en mantelzorgers die ons helpen bij het beoordelen van subsidieaanvragen.

  • Belangenbehartiging & Regionale Hulp

Deze sectie komt op voor de belangen van mensen met dementie en mantelzorgers, onder meer door bij overheid en zorgverzekeraars aan te dringen op optimale zorg. Daarnaast ondersteunt zij onze regionale afdelingen in hun werk op het gebeid van belangbehartiging, hulp en informatie (zie hieronder).

  • Dialoog & Landelijke Hulp

Voor iedereen die met dementie te maken heeft, verzorgt deze sectie uiteenlopende vormen van hulp, advies en voorlichting. Daarnaast onderhoudt zij de dialoog met de verschillende (groepen) mensen die belang hebben bij ons werk, in de eerste plaats mensen met dementie en mantelzorgers.

  • Marketing & Fondsenwerving

Deze sectie werkt aan het op- en uitbouwen van duurzame relaties met zo veel mogelijk (groepen) donateurs: particuliere gevers, vermogensfondsen, zakelijke partners, etc. Zo verzorgt de sectie onder meer verschillende mailings, onze jaarlijkse collecteweek en onze dienstverlening rond nalatenschappen.

  • Bedrijfsbureau

Al het werk van Alzheimer Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door de medewerkers van de ondersteunende diensten: personeel en organisatie (P&O), corporate communicatie, publieksservice, informatie- en communicatietechnologie (ICT) en financiën.

Organogram

* Betreft zeven medewerkers van het project Samen dementievriendelijk.
** Het verzuimpercentage (excl. zwangerschapsverlof) is ongeveer gelijk gebleven aan vorig jaar. De meldingsfrequentie is gedaald, dit betekent dat het aandeel kortdurend verzuim is afgenomen.

In het land: regionale afdelingen

Onze regionale afdelingen houden zich bezig met voorlichting en belangenbehartiging in de eigen omgeving. Ze zijn actief in de dementieketens in hun regio, organiseren Alzheimer Cafés en activiteiten rond Wereld Alzheimer Dag. Er zijn momenteel 48 regionale afdelingen. Met hun inzet en ideeën voegen de circa 3.600 vrijwilligers van de afdelingen veel kwaliteit toe aan ons landelijke werk.


In totaal circa 33.500 vrijwilligers

Naast onze regionale afdelingen zetten vele andere mannen en vrouwen zich vrijwillig voor Alzheimer Nederland in. In totaal hebben we ca. 33.500 vrijwilligers. Het merendeel daarvan is actief tijdens onze jaarlijkse collecteweek (ruim 30.000 collectanten, wijkhoofden en collectecoördinatoren). En het hele jaar door worden diensten zoals de DementieLijn en ons online forum door vrijwilligers verzorgd.


Ondersteuning van vrijwilligers

Vrijwilligers en hun activiteiten vormen een cruciaal deel van onze organisatie. Daarom investeren wij in goede ondersteuning van vrijwilligers. Zo hebben zij een eigen online platform: het Vrijwilligersplein met nieuws en informatie die zij voor hun werkzaamheden nodig hebben. Voor scholing kunnen vrijwilligers terecht op ons Leerplein (onderdeel van het Vrijwilligersplein).

Sommige groepen vrijwilligers hebben een eigen nieuwsbrief, zoals die voor medewerkers van Alzheimer Cafés en die voor collectanten. Ook zijn er elk jaar bijeenkomsten met en tussen de besturen van regionale afdelingen, regio-coördinatoren en collecte-promotoren. Elke twee jaar organiseren we een landelijke vrijwilligersdag, die niet alleen bedoeld is voor uitwisseling van informatie en ervaringen, maar vooral om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.