OUDERE MIGRANTEN KWETSBAARDER VOOR DEMENTIE

Het is een samenspel van verschillende problemen. Mensen met een migratieachtergrond hebben vaker last van suikerziekte, een hogere bloeddruk en andere hart- en vaatklachten. Allemaal risicofactoren voor het ontwikkelen van dementie.

In deze eerste generatie migranten is er vaak nog sprake van analfabetisme, waardoor de diagnose dementie heel moeilijk te stellen is. 

En deze mensen weten vaak zelf heel weinig over de ziekte, waardoor ze geen hulp zoeken. 
Het aantal migranten met dementie stijgt ruim twee keer zo snel als het aantal autochtonen.

Het Alzheimer Theehuis wordt uitgevoerd door de Turkse Ouderenraad Amsterdam (TYDM) i.s.m. Zorg Groep Amsterdam Oost (ZGAO) en Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).

Voor meer info bel O2O-8932481 of mail naar info@turkseouderenraad.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door