Deadlines

Deadline eerste ronde 2022: Maandag 4 juli 2022, 23.59 uur

Met de Impulssubsidie maakt Alzheimer Nederland nieuw onderzoek mogelijk binnen haar onderzoeksagenda. Daarnaast wil Alzheimer Nederland ‘waste’ van subsidieaanvragen en beoordelingen tegengaan. Onderzoekers hebben zo hogere honoreringskansen en kunnen meer tijd aan onderzoek besteden. Als laatste willen we met deze nieuwe subsidie talentvolle onderzoekers in het dementieveld te behouden.

Uitgangspunt is dat onderzoekers hun afgewezen, maar goed beoordeelde onderzoeksvoorstel indienen bij Alzheimer Nederland om deze alsnog gefinancierd te krijgen. Dit geldt expliciet voor afgewezen voorstellen uit niet dementie-specifieke* en hoog-competitieve subsidieoproepen.

Voor wie?

De Alzheimer Nederland impulssubsidie is bedoeld voor persoonsgebonden subsidieaanvragen die bij ZonMw/NWO zijn ingediend in algemene (dus niet dementie-specifieke) rondes. Hierbij valt te denken aan de Rubicon, VENI of Off Road subsidie. Aangevraagde subsidies hebben een maximaal budget van €300.000.

Voorwaarden

 • Voorstellen moeten uiterlijk 6 maanden na afwijzing bij de andere financier bij Alzheimer Nederland wordt aangemeld.
 • Voorstellen dienen honorabel te worden geacht door de initiële financier blijkend uit de beoordelingskwalificatie(s),  bijv. zeer goed, excellent, etc. Dit moet worden aangetoond door het toesturen van de afwijzingsbrief, inclusief geanonimiseerde reviews en score.
 • De inhoudelijke aanvraag en aangevraagde subsidie veranderen niet ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag.
 • De subsidieaanvraag valt binnen de brede onderzoeksprioriteiten van de onderzoeksagenda van Alzheimer Nederland (H3, H4 en bijlage 1).
  • Het voorstel moet hoofdzakelijk werken aan één van de prioriteiten. Projectvoorstellen met een indirecte aansluiting, met een (mogelijk) effect op één of meerdere van de prioriteiten, komen niet in aanmerking voor de subsidie.  
 • De initiële aanvraag is niet gedaan in een dementie-specifieke ronde waarbij er alleen competitie was van andere dementie-gerelateerde onderzoeksvoorstellen, zoals de Dementie Fellowshipronde van ZonMw.
  • * Een uitzondering is de Fellowshipronde 2021 van ZonMw. Afgewezen aanvragen die aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen een aanvraag indienen voor de impulssubsidie 2021 van Alzheimer Nederland.   

Bekijk alle voorwaarden

Een volledige aanvraag bestaat uit:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier voor de Alzheimer Nederland Impulssubsidie. 
 • Oorspronkelijk ingediende aanvraag en begroting.
 • Afwijzingsbrief en documentatie zoals geanonimiseerde reviews en scores van de oorspronkelijke indiening.

Hoe worden de aanvragen beoordeeld?

Alzheimer Nederland controleert of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden zoals hierboven beschreven. Daarnaast beoordeelt Alzheimer Nederland intern of de aanvraag aansluit bij de onderzoeksprioriteiten van de onderzoeksagenda. Indien relevant, zal Alzheimer Nederland advies geven op het aanscherpen van het voorstel op het gebied van impact.

Honorering van voorstellen is afhankelijk van beschikbare middelen en aantal aanvragen.

Vooraanmelding

Heb je een lopende aanvraag in een ronde van ZonMw of NWO en denk je (bij afwijzing) in aanmerking te komen voor deze subsidie? Laat ons dit dan weten via onderzoek@alzheimer-nederland.nl. Dit helpt ons om budget te reserveren voor eventuele aanvragen.  

Vragen 

Vragen kun je stellen aan team Wetenschappelijk Onderzoek van Alzheimer Nederland via onderzoek@alzheimer-nederland.nl of telefonisch via (033) 303 2581 of (06) 51 43 60 10.