PPS-call Beter Gezond

PPS-call 'Beter Gezond', van samenwerkende gezondheidsfondsen

Ruim 8 miljoen Nederlanders hebben een chronische ziekte. De helft hiervan heeft er zelfs meerdere. Dit heeft een enorme impact op hun kwaliteit van leven, op onze economie en op de maatschappij. Het is onze uitdaging om deze impact te verminderen.

Via de PPS-call 'Beter Gezond' willen de samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF) onderzoek mogelijk maken naar mooie, patiëntgerichte oplossingen, dat leidt tot innovatieve oplossingen, die mensen met een chronische ziekte zo fit en betrokken mogelijk laten leven.

  • PPS-call Beter Gezond
    • 3 miljoen euro beschikbaar voor maximaal 50% cofinanciering van onderzoek
    • Deadline voor indienen vooraanmelding & video van het voorstel: 30 juni 13.00 uur
    • Meer informatie is te vinden op www.SGFBeterGezond.nl

‘Beter Gezond’ is een samenwerking tussen de ruim 20 fondsen van de Samenwerkende GezondheidsFondsen en de Topsector Life Sciences and Health.