taal/language nl.png en_0.png

 

Rapportage

Je hebt van Alzheimer Nederland een e-mail gekregen met het verzoek een tussen- of eindrapportage van je onderzoeksproject op te sturen. Bepaal via onderstaand hulpmiddel welk type rapportage je bij ons moet aanleveren.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op: onderzoek@alzheimer-nederland.nl of 033 – 3032581.

Stroomdiagram

Zijn er wijzigingen in de methoden, populatie, steekproefgrootte en/of planning, die invloed hebben op de validiteit of betrouwbaarheid van de projectresultaten en/of op de uitvoerbaarheid van je project?

Ja

Download hier de vragenlijst (A) én het format (B) voor de rapportage

Nee, maar het is een eindrapportage

Download hier het format (B) voor de rapportage

Nee

Download hier de vragenlijst (A)

Als uit deze vragenlijst blijkt dat het toch noodzakelijk is om een uitgebreidere rapportage extern te laten beoordelen, zullen we daarover contact met je opnemen.

 

 

taal/language nl.png en_0.png

 

Report

You have received an e-mail from Alzheimer Nederland that a progress report or final report of your research project is due. Use the tool below to determine which type of report you have to submit.

Contact us if you have any questions: onderzoek@alzheimer-nederland.nl of 033 – 3032581.

Flowchart

Are there changes in the methods, population, sample size and / or estimated timeframe that affect the validity or reliability of the project results or the feasibility of your project?

Yes

Download the questionnaire (A) and the format (B) for progress/final report 

No, but it is a final report

Download the format (B) for progress/final report

No

Download the questionnaire (A)

If this questionnaire shows that it is necessary to have a more extensive report assessed externally, we will contact you.