PPS call; Afweer uit balans

PPS-programma Immunologie: Afweer uit balans

Sinds 4 december 2017 staat het ziekteoverstijgende PPS-programma Immunologie: Afweer uit balans, open voor aanmeldingen. De oproep voor PPS-aanvragen binnen dit programma wordt uitgezet via de Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI). De oproep is te vinden op de homepage van de NVVI.

PPS-programma Immunologie: Afweer uit balans
Bij uiteenlopende ziekten speelt ontregeling van het immuunsysteem een cruciale rol. Daarom wil de SGF (Samenwerkende GezondheidsFondsen) tot oplossingen komen met een ziekteoverstijgend PPS-programma Immunologie. Hiertoe stelt de SGF in samenwerking met de Topsector LSH (Health~Holland) € 2,75 miljoen beschikbaar voor maximaal 75% cofinanciering van een publiek-privaat onderzoeksinitiatief op het gebied van immunologie. Het PPS-programma Immunologie moet bijdragen aan het in balans brengen van het afweersysteem bij verschillende ziekten.

Informatie en vooraanmelding
Op het jaarlijkse NVVI-congres op 14/12/2017, is er een presentatie van de call met mogelijkheid tot het stellen van de vragen. Verder kunnen geïnteresseerden vragen over de regeling of de voorwaarden stellen aan Laila El Aziz, via Aziz@health-holland.com of 070 -495440.

De vooraanmelding PPS-aanvraag, dient uiterlijk 19 februari 2018 om 13.00 uur ingediend te zijn bij de NVVI via nvvi@umcutrecht.nl.