Focusbrief

Lees hier onze boodschappen aan gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren voor goede ondersteuning en zorg bij dementie.

focusbrief-gemeentes.jpg

Langer thuis bij dementie in 10 punten

Focusbrief voor gemeenten 2018

In deze brief vindt u 10 punten waardoor mensen met dementie veiliger en langer thuis kunnen wonen. De persoon met dementie wil graag onderdeel uitmaken van zijn omgeving. De mantelzorger wil het zo lang mogelijk volhouden. Daarom zijn juist bij dementie maatwerk en preventieve maatregelen nodig. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan mantelzorgondersteuning, dagbesteding en respijtzorg. Wij vragen aan gemeenten: Kent uw gemeente al een gericht dementiebeleid? Zorg dat u het op orde krijgt. Dan zetten we met elkaar belangrijke stappen op weg naar een dementievriendelijke gemeente.

De focusbrief hebben we aangeboden aan de voorzitter van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de heer Jan van Zanen, aan wethouders van gemeenten, aan gemeenteraden en aan de Tweede Kamercommissie van VWS.

Lees focusbrief

 

focusbrief-zorgverzekeraars.jpg

Goede verzekerde dementiezorg in 10 punten

Focusbrief voor zorgverzekeraars 2019

Alzheimer Nederland heeft 10 punten voor mensen met dementie en hun naasten geformuleerd bij dementie thuis. Basis voor goede dementiezorg is de Zorgstandaard dementie (2013). Zo maakt casemanagement dementie onderdeel uit van de basisverzekering (wijkverpleging) en is verzekerd recht. Zorgverzekeraars hebben daarmee de plicht hun verzekerden hier goed over te informeren. Zodat mensen met dementie en hun naasten niet met lege handen staan.

De focusbrief hebben we aangeboden aan de directie van Zorgverzekeraars Nederland en aan Achmea, ASR, CZ, De Friesland, DSW, Eno, Menzis, VGZ, Zorg & Zekerheid aan. De brieven bieden input voor de zorginkoop van 2019.

Lees de focusbrief

 

focusbrief-zorgkantoren.jpg

Persoonsgerichte intensieve dementiezorg in 6 punten

Focusbrief voor zorgkantoren 2019

Alzheimer Nederland heeft 6 punten voor mensen met dementie en hun naasten geformuleerd bij intensieve zorg en begeleiding. Basis voor goede dementiezorg is de Zorgstandaard dementie (2013) en het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (2017).

De focusbrief hebben we aangeboden aan de directie van Zorgverzekeraars Nederland en aan Achmea, ASR, CZ, De Friesland, DSW, Eno, Menzis, VGZ, Zorg & Zekerheid aan. De brieven bieden input voor de zorginkoop van 2019.

Lees de focusbrief