Focusbrief

Lees hier onze boodschappen aan gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren voor goede ondersteuning en zorg bij dementie.

Langer meedoen bij dementie in 10 punten

focusbrief-gemeenten-2019-363x242.jpg

Focusbrief voor gemeenten 2019

In deze brief vindt u 10 punten waardoor mensen met dementie veiliger en langer thuis kunnen meedoen. De persoon met dementie wil graag onderdeel uitmaken van zijn omgeving. De mantelzorger wil het zo lang mogelijk volhouden. Daarom zijn juist bij dementie preventieve maatregelen en maatwerk nodig. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan mantelzorgondersteuning, dagbesteding en respijtzorg. Wij vragen aan gemeenten: kent uw gemeente al een gericht dementiebeleid? Zorg dat u het op orde krijgt. Al meer dan 160 gemeenten doen mee. Zo zetten we met elkaar belangrijke stappen op weg naar een dementievriendelijke gemeente.

Lees focusbrief > 

Goed verzekerde dementiezorg in 10 punten

focusbrief-zorgverzekeraars-2020-363x242.jpg

Focusbrief voor zorgverzekeraars 2020

Alzheimer Nederland heeft 10 punten namens mensen met dementie en hun naasten geformuleerd. Hierbij zijn hun behoeften het uitgangspunt. Mensen met dementie willen dat er met hen en niet over hen wordt gepraat en hebben dit verwoord in 2018 in een manifest. Mantelzorgers hebben hun behoeften verwoord in de Dementiemonitor Mantelzorg 2018. Basis voor goede dementiezorg is de zorgstandaard dementie.

 

Lees de focusbrief >

Persoonsgerichte intensieve dementiezorg in 8 punten

focusbrief-zorgkantoren-363x242.jpg

Focusbrief voor zorgkantoren 2020

Alzheimer Nederland heeft 8 punten namens mensen met dementie en hun naasten geformuleerd. Hierbij zijn hun behoeften het uitgangspunt. Mensen met dementie willen dat er met hen en niet over hen wordt gepraat en hebben dit verwoord in 2018 in een manifest. Mantelzorgers hebben hun behoeften verwoord in de Dementiemonitor Mantelzorg 2018. Basis voor goede dementiezorg is de zorgstandaard dementie en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Lees de focusbrief >