Antwoord van Alzheimer Nederland

Het klopt dat luchtvervuiling, zoals fijnstof, ozon en zwaveldioxide en stikstofdioxide, schadelijk zijn voor de gezondheid. Het lijkt er ook op dat deze het risico op dementie wat kunnen vergroten. Het is echter een misverstand dat de luchtvervuiling steeds verder toeneemt. Volgens het RIVM, is de luchtkwaliteit in Nederland door allerlei maatregelen een stuk beter dan vroeger. Dat lijkt soms moeilijk voor te stellen, als we voor een stoplicht staan, midden tussen de uitlaatgassen van allerlei auto’s. Toch hebben vele (Europese) maatregelen, op het gebied van uitstoot van auto’s en fabrieken gezorgd voor een lagere uitstoot van vervuilende stoffen.
 

Betere preventie

In zijn algemeenheid zien we in Nederland ook dat het persoonlijke risico op dementie afneemt. Overigens denken onderzoekers niet dat dit ligt aan verbeterde luchtkwaliteit, maar aan betere preventie van hart- en vaatziekten. Zo zijn we in Nederland minder gaan roken, en wordt er beter gelet op de behandeling van hoge bloeddruk en hoog cholesterol.
 

Waarom stijgt het aantal mensen met dementie?

Waarom neemt het aantal mensen met dementie in Nederland dan toch toe? Dat komt door de vergrijzing. Leeftijd is de belangrijkste risicofactor van dementie en de Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Bovendien bereiken veel babyboomers in de komende jaren een leeftijd dat het risico op dementie toeneemt.