Standpunten

Onze standpunten zijn onderbouwd met wetenschap en ervaringsverhalen. Ook roepen we in ons standpunt op tot actie. Alleen samen kunnen we de dementiezorg verbeteren.

Bekijk de standpunten

Landelijke lobby

Wij houden scherp in de gaten of er voldoende passende zorg is, thuis en bij zorginstellingen. Daarvoor werken we nauw samen met zorgverzekeraars en het ministerie van VWS.

Meer over onze activiteiten

Ondersteuning gemeenten

Alzheimer Nederland ondersteunt gemeenten bij hun nieuwe zorgtaak met tips en adviezen. Ook stimuleren we gemeenten om dementievriendelijk te worden.

Bekijk onze adviezen en tips

Voortdurend in gesprek met betrokkenen

    Om goed op te kunnen komen voor de belangen van mensen met dementie en mantelzorgers gaan we met hen in gesprek en brengen we hun wensen en behoeften in kaart. Zij delen hun ervaringen met ons via:

    Wil jij ook opkomen voor mensen met dementie?

    We hebben de hulp van vrijwilligers hard nodig om op te komen voor de belangen van mensen met dementie. Bekijk de video met Sonja Nieuwenhuizen om te zien wat zij als belangenbehartiger doet. 

    Meer over belangenbehartigerswerk