Langer meedoen bij dementie in 5 punten

Focusbrief voor gemeenten 2021

In deze brief vindt u 5 punten waardoor mensen met dementie veiliger en langer thuis kunnen meedoen. De persoon met dementie wil graag onderdeel uitmaken van zijn omgeving. De mantelzorger wil het zo lang mogelijk volhouden. Daarom zijn juist bij dementie preventieve maatregelen en maatwerk nodig. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan mantelzorgondersteuning, dagbesteding en respijtzorg. Wij vragen aan gemeenten: kent uw gemeente al een gericht dementiebeleid? 

Lees focusbrief gemeenten > 

Goed verzekerde dementiezorg in 5 punten

Focusbrief voor zorgverzekeraars 2022

Alzheimer Nederland heeft 5 punten namens mensen met dementie en hun naasten geformuleerd. Hierbij zijn hun behoeften het uitgangspunt. Zorg voor duidelijke informatie in de vergoedingen, werk samen en creëer voldoende aanbod. Basis voor goede dementiezorg is de Zorgstandaard Dementie.

 

Lees focusbrief zorgverzekeraars >

Persoonsgerichte intensieve dementiezorg in 5 punten

Focusbrief voor zorgkantoren 2022

Alzheimer Nederland heeft 5 punten namens mensen met dementie en hun naasten geformuleerd. Hierbij zijn hun behoeften het uitgangspunt. Creëer voldoende crisisbedden en help mensen met dementie en hun naaste in de overgang naar Wlz. De basis voor goede dementiezorg is de Zorgstandaard Dementie.

Lees focusbrief zorgkantoren >