Tien voorwaarden voor goede dementiezorg

In de zorgstandaard staat wat u mag verwachten van hulpverleners en wat u zelf kunt doen. Er is ook een publieksversie: een samenvatting van de zorgstandaard dementie in tien voorwaarden. Die vindt u hieronder.

U mag rekenen op:

1. Zorgvuldige omgang van zorgverleners
Zorgverleners en artsen gaan respectvol om met mensen met dementie. Zij betrekken de persoon met dementie bij het gesprek.

2. Tijdige en duidelijke informatie
Duidelijke informatie is van belang.
Zo worden klachten sneller ontdekt en kunt u eerder hulp krijgen. U mag rekenen op uitleg van zorgverleners en artsen.

3. Signaleren en actief verwijzen
Bij klachten wordt u direct doorgestuurd naar uw huisarts.

4. Snelle en juiste diagnostiek
Onderzoek naar de oorzaak van de klachten door een huisarts of specialist is belangrijk omdat u daarna weet waar u aan toe bent.

5. Vaste begeleider en persoonlijk zorgplan
Een casemanager dementie is een vaste begeleider met kennis en ervaring over dementie. Deze is er voor de persoon met dementie en de mantelzorger. De casemanager denkt met u mee, helpt u op weg, is uw steun. Uw huisarts kan een casemanager voor u regelen. U krijgt deze vergoed vanuit de basisverzekering.

6. Behandeling, hulp en begeleiding
Alle zorg is erop gericht het leven voor u, ondanks de ziekte, zo aangenaam en vertrouwd mogelijk te houden. De zorg is aanvullend op wat u zelf nog kunt en sluit aan bij uw wensen en gewoonten.

7. Activiteiten afgestemd op persoonlijke levensstijl en mogelijkheden
De dagbesteding sluit aan bij wat iemand nog wél kan. De casemanager dementie helpt mee in het zoeken wat bij u past. Soms is dat een andere invulling van de dag, in een groep bijvoorbeeld.

8. Tijdelijk overnemen van zorg
U kunt tijdelijk de zorg overdragen aan zorgverleners of vrijwilligers. Dit kan thuis of op een andere plek zijn, bijvoorbeeld logeeropvang. De casemanager denkt met u mee.

9. Veilig en vertrouwd wonen
Veilig wonen is belangrijk bij dementie. Dit kan met hulp in de eigen woning. Als dit niet meer kan, is het verpleeghuis een oplossing.

10. Crisishulp
De situatie kan ineens slechter worden. Dan is een tijdelijke oplossing nodig.  Bijvoorbeeld ziekenhuisopname of crisisopvang in een verpleeghuis.