Inspirerende verhalen

Denken in mogelijkheden in Hoorn

Frans van Wegen is actief bij DemenTalent, een project dat mensen met dementie in hun kracht zet. Ingrêthe Karsten, projectleider DemenTalent bij MEE & De Wering, en Nanda Leeuw van Stichting Netwerk, vertellen samen met Van Wegen over hun dementievriendelijk Hoorn.

Cultuursensitieve zorg: samen aan de slag in Zwolle

Samen aan de slag met cultuursensitieve zorg in Zwolle. “Dat is nodig, want er is een groot verschil in het zorgaanbod van zorg- en welzijnsorganisatie en de zorgvraag vanuit de ouderen met een migratieachtergrond”, geeft Güler Cumert, coördinator mantelzorg bij ZwolleDoet! aan. 

Centrumondersteuner verward gedrag

In het centrum van Venray is iedereen welkom. Dat is zowel een feitelijke constatering als een gezamenlijk succes van ondernemers, gemeente, Dementievriendelijk Venray, de politie en zorginstellingen. De verbindende factor tussen al deze organisaties is de centrumondersteuner.

 

Boodschappenroute Amsterdam-Zuid

Het Odensehuis in Amsterdam-Zuid is dé ontmoetingsplek voor mensen met dementie uit de buurt én het startpunt van de Boodschappenroute. De Boodschappenroute loopt van het Odensehuis naar het winkelcentrum aan de Stadionweg

Dementiescan in de gemeente

Belangenbehartigers André Schoonderbeek en Joep Koch houden twee keer per jaar de spiegel voor bij gemeente Molenlanden als het gaat om het dementiebeleid. Koch: “De Dementiescan is een gesprekstool waarmee belangenbehartigers van Alzheimer Nederland samen met de gemeente in gesprek gaan over het dementiebeleid van de gemeente

Digitale dagbesteding

Mensen met dementie die normaal gesproken naar de dagbesteding gingen, moesten door de coronacrisis thuis blijven. Inge Rovers, casemanager dementie, zag wat dat betekende en kwam met de vraag ‘Kunnen we een alternatief bedenken?’. Gijsbert-Willem Evers, projectleider bij Welzijn Putten had de oplossing: de digitale dagbesteding in Putten is een feit! 

Online Alzheimer Café

Door de coronacrisis waren plotseling alle geplande Alzheimer Café’s afgelast. En dat terwijl in deze periode juíst behoefte was aan informatie en contact. Vrijwilligers van het Alzheimer Café in Naaldwijk hebben snel werk gemaakt van een Online Alzheimer Café, met steun van de gemeente Westland. 

Risicoreductie van dementie

Roermond en het Alzheimer Centrum Limburg hebben de handen ineen geslagen om mensen meer bewust te maken van hun hersengezondheid. Dit is zelfs uitgemond in de zogenaamde Roermondse aanpak, waarbij aandacht is voor een beter leven met dementie, maar ook het voorkómen van dementie onder de inwoners. 

Dementievriendelijke gemeente

Ko Muller en Adrie de Wit hebben één doel: een dementievriendelijke gemeente Oldambt. “Mensen worden steeds ouder en het aantal mensen met dementie neemt toe. Zo ook hier. Om mensen zolang mogelijk mee te laten doen, zetten wij ons in om de samenleving leefbaar te maken voor mensen met dementie.