Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Het begin: een tv-uitzending en een symposium

Zondagavond 4 januari 1984 besteedde het tv-programma ‘Koos Postema in gesprek’ aandacht aan dementie. Na afloop kreeg Stichting Korrelatie meer dan 20.000 telefonische reacties binnen, vaak met een sterk emotionele lading. Het programma had duidelijk een probleem naar voren gebracht dat groter was dan gedacht.

In de uitzending sprak presentator Koos Postema met psychogeriater Cees van Tiggelen, hersenonderzoeker Dick Swaab, neuroloog Cees Jonker en huisarts Wiebe Braam. Laatstgenoemde was in die tijd bekend als de ‘Libelle-dokter’.

Een wens wordt opgetekend

Later in 1984 vierde het psychogeriatrisch verpleeghuis Nieuw Toutenburg (Noordbergum) zijn 25-jarig bestaan met een symposium onder leiding van klinisch geriater Henk ter Haar en Johan Trommel, directeur van het Talmahuis. Jan Ringoir van de Inspectie Volksgezondheid sprak er met hen over de Alzheimer Society in Canada. Hij uitte daarbij de wens dat ook in Nederland iets gedaan zou worden voor mensen met dementie en hun omgeving. Een journalist verwerkte die opmerking in een artikel over het symposium.

De Alzheimerstichting

Nog datzelfde jaar zochten de mensen achter de televisie-uitzending en het symposium elkaar op om te kijken wat zij konden doen. Men was het al snel eens dat er een stichting moest komen die zich zou inzetten voor informatie aan en ondersteuning van mensen die zorg dragen voor een naaste met dementie. Nog vóór het einde van 1984, op vrijdag 28 december, werd de Alzheimerstichting opgericht.

Enkele mijlpalen

De jaren 1980: de Alzheimerstichting treedt naar buiten

 • 1985: Eerste brochure (‘Duidelijkheid over dementie’) en eerste nieuwsbrief.
 • 1986: De Werkgroep Lezingen start met het op aanvraag houden van lezingen over dementie. Socutera zendt de eerste promotiespot van de stichting uit.
 • 1987: Begin van de DementieLijn (eerst Alzheimertelefoon en Telefonische Hulpdienst genoemd).
 • 1988: Eerste Vereniging Vrienden van de Alzheimerstichting, regio Groningen/Drenthe.
 • 1989: Eerste lustrum. We vieren dit op 8 november 1989 met de eerste Donateursdag in de Utrechtse Jaarbeurs. Wegens grote belangstelling wordt de dag in het voorjaar van 1990 herhaald.

De jaren 1990: zichtbaar in binnen- en buitenland

 • 1990: De Alzheimerstichting krijgt een eigen kantoor aan de J.F. Kennedylaan in Bunnik. Samen met collega-organisaties in Europa richten we Alzheimer Europe op.
 • 1991: Van 23 tot 25 september 1991 mogen we het zevende internationale congres van Alzheimer’s Disease International organiseren. In het RAI Congrescentrum komen ruim 400 deelnemers uit 26 landen bij elkaar.
 • 1993: Mede dankzij de voorlichtingscampagne ‘Wij steunen bij dementie’ groeit het aantal donateurs met meer dan veertig procent. De Donateursdag heet voortaan Alzheimer Symposium.
 • 1994: De Alzheimerstichting wordt 10 jaar. De Wereldgezondheidsorganisatie roept 21 september uit tot Wereld Alzheimerdag.
 • 1996: De Alzheimerstichting, regionale Alzheimerverenigingen en het Alzheimer Fonds vormen een samenwerkingsverband.
 • 1997: Eerste Alzheimer Café in Leiden. Bij het 12½-jarig bestaan (28 juni 1997) ging onze eerste website live.
 • 1999: De Teleac-serie ‘Leven met dementie’, tot stand gekomen in samenwerking met de Alzheimerstichting, trekt gemiddeld ruim 300.000 kijkers. De stichting krijgt het Keurmerk voor goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

De jaren 2000: Alzheimer Nederland

 • 2000: De Alzheimerstichting en de Alzheimerverenigingen integreren tot één stichting met 33 regionale afdelingen: Alzheimer Nederland. In Maastricht wordt het Alzheimer Centrum Limburg geopend.
 • 2001: Ook de Vrije Universiteit Amsterdam opent een Alzheimercentrum.
 • 2002: Alzheimer Nederland organiseert het 12e Alzheimer Europe congres in het MECC in Maastricht, met de titel Commitment to Care. Verhuizing van het kantoor naar het Kosterijland in Bunnik. Alzheimer Nederland doet voor het eerst in haar bestaan mee met de landelijke collecte. Van 3 tot en met 9 november gaan in heel Nederland ruim 6500 collectanten de straat op.
 • 2003: De Radboud Universiteit Nijmegen opent het derde Alzheimercentrum in ons land. Eerste Vrijwilligersdag op 29 maart in De Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle.
 • 2005: Start van het vierjarige Landelijk Dementie Programma (LDP), in opdracht van het ministerie van VWS, om de zorg voor mensen met dementie en hun omgeving te verbeteren. Alzheimer Nederland maakt deel uit van de projectorganisatie. In juni verschijnt het eerste Alzheimer Magazine voor donateurs en vrijwilligers.
 • 2006: Opening van het 100e Alzheimer Café in Drachten.
 • 2007: De 50e regionale afdeling: ’s-Hertogenbosch.

De jaren 2010: Vernieuwing en uitbreiding

 • 2010: Eerste Alzheimer Theehuis voor mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond in ’s-Hertogenbosch. Start van onze Adviesraad dementie, bestaande uit mensen met dementie.
 • 2011: Opening van Alzheimer Centrum zuidwest Nederland (Erasmus MC, Rotterdam). Lancering Alzheimer Experience.
 • 2012: Alzheimer Nederland krijgt een nieuwe huisstijl met een nieuw logo. De eerste editie van 2bike4alzheimer wordt verreden.
 • 2013: Ons kantoor verhuist van Bunnik naar het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort. Start van het Deltaplan Dementie. Lancering van de app Alzheimer Assistent.
 • 2014: De mede door Alzheimer Nederland ontwikkelde Zorgstandaard Dementie is de eerste kwaliteitsstandaard van het Zorginstituut Nederland.
 • 2015: Ons online platform Dementie.nl gaat van start. De VriendenLoterij koppelt haar jaarlijkse PrijzenMarathon aan Alzheimer Nederland. De campagne levert 1,65 miljoen euro voor onderzoek rond dementie op.
 • 2016: Alzheimer Nederland en ISAO gaan samen verder. Start van het programma Samen dementievriendelijk.