Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Belangenverenigingen

 • Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

  Sinds 2017 werkt Alzheimer Nederland nauw samen met het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Het doel van deze samenwerking is het verbeteren van de kwaliteit van leven van jonge mensen met dementie en hun naaste omgeving, het vragen van aandacht voor de problematiek en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Alzheimer Nederland heeft een actieve rol in de Adviesraad en faciliteert de werkomgeving voor de medewerkers van het Kenniscentrum.

 • FTD lotgenoten expertgroep

  Het doel van de FTD expertgroep Nederland is dan ook om multidisciplinaire kennis en expertise te bundelen en toegankelijk te maken voor collega-professionals. De FTD expertgroep Nederland wordt ondersteund door Alzheimer Nederland.

 • Patiëntenfederatie Nederland

  In 2016 is Alzheimer Nederland lid geworden van Patiëntenfederatie Nederland. Deze koepel van patiëntenorganisaties maakt zich sterk voor iedereen die zorg nodig heeft. Als lid zijn we ook één van de organisaties die meewerken aan de actie Geef een kamerlid een patiënt cadeau, waarbij Tweede Kamerleden gekoppeld worden aan iemand met een ernstige ziekte. Daarnaast werken we samen om het gebruik van zorgkaart.nl te bevorderen bij dementie.

Samenwerkingspartners

 • Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF)

  De Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) bestaat uit 22 gezondheidsfondsen die werken aan het voorkomen, genezen en behandelen van ziekten. 

 • Goede Doelen Nederland

  Goede Doelen Nederland is de brancheorganisatie van erkende goede doelen die oplossingen zoeken voor diverse maatschappelijke vraagstukken.

 • Landelijk Platform Odensehuizen (LPO)

  Het Landelijk Platform Odensehuizen (LPO) is het samenwerkingsverband van Odensehuizen in Nederland. LPO ondersteunt de ontwikkeling en adviseert Odensehuizen op het gebied van nieuwe initiatieven en behartigt hun belangen. LPO bevordert onderzoek naar de effectiviteit en het belang van Odensehuizen en geeft bekendheid aan haar werkwijze, gedachtengoed en doelstellingen. Alzheimer Nederland is fan van Odensehuizen. In Odensehuizen en ontmoetingscentra worden zinvolle dagactiviteiten georganiseerd, die mét mensen met dementie bedacht worden. Activiteiten waar ze blij van worden, die de dag de moeite waard maken. Dit is essentieel voor mensen met beginnende dementie, maar ook voor hun naasten.

 • Huis voor de Gezondheid

  Bij Alzheimer Nederland zoeken we steeds naar mogelijkheden om onze bedrijfsvoering efficiënter te maken. Dit doen wij ook door krachten te bundelen met onze collega’s in het Huis voor de Gezondheid. We werken intensief samen op het gebeid van faciliteiten en inkoop en sinds 2015 maken we samen gebruik van het personeelsinformatiesysteem AFAS. Deze manier van samenwerken levert de vijf deelnemende organisaties kwaliteitsbewustzijn én kostenbesparingen op.

Internationale samenwerkingen

 • Alzheimer's Disease International (ADI)

  ADI komt wereldwijd op voor de belangen van mensen met dementie.

 • Alzheimer Europe (AE)

  Alzheimer Europe (AE) komt in Europa op voor de belangen van mensen met dementie.

 • La Fondation Vaincre Alzheimer (FVA)

  Samen met FVA (Frankrijk) en AFI (Duitsland) neemt Alzheimer Nederland deel aan een internationale wetenschappelijke adviesraad die voorstellen voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek beoordeeld. Deze adviesraad bestaat uit 27 wetenschappers uit Nederland, Frankrijk en Duitsland.

 • Alzheimer Forschung Initiative (AFI)

  Samen met FVA (Frankrijk) en AFI (Duitsland) neemt Alzheimer Nederland deel aan een internationale wetenschappelijke adviesraad die voorstellen voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek beoordeeld. Deze adviesraad bestaat uit 27 wetenschappers uit Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Loterijen

 • VriendenLoterij

  Sinds 2002 is Alzheimer Nederland een van de goede doelen van de VriendenLoterij. De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk. 

 • Nationale Postcode Loterij

  Alzheimer Nederland heeft sinds 2002 een jaarlijkse bijdrage van de VriendenLoterij ontvangen. Sinds augustus 2021 is Alzheimer Nederland een van de goede doelen geworden die een jaarlijkse bijdrage ontvangt van de Nationale Postcode Loterij. De VriendenLoterij en Nationale Postcode Loterij vormen samen de Goede Doelen Loterijen.