ANBI en andere keurmerken

Alzheimer Nederland heeft een ANBI-status. Dit betekent dat de overheid de stichting erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan Alzheimer Nederland mag u daarom aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Wel moet u kunnen aantonen dat u een gift heeft gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift of kwitantie. Meer informatie over ANBI en de voorwaarden voor het aftrekken van giften vindt u op de website van de Belastingdienst.

ANBI-gegevens

Naam organisatie

  • Alzheimer Nederland

  • Stichting Alzheimer Nederland

Fiscaal-(RSIN) en KvK-nummer

  • Fiscaal nummer (RSIN): 0096.05.393

  • KvK-nummer: 41181369

Contactgegevens

Alzheimer Nederland
Stationsplein 121
Postbus 2077
3800 CB Amersfoort
T 033 - 303 25 02
info@alzheimer-nederland.nl
www.alzheimer-nederland.nl

Doelstelling

Alzheimer Nederland werkt met vier hoofddoelstellingen:

  • Moment van voorkomen of genezen van dementie sneller dichterbij brengen.
  • Verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.
  • Inspireren en mobiliseren van meer mensen en middelen.
  • Versterken van onze organisatie als aanvoerder van de strijd tegen dementie.

Hoofdlijnen beleidsplan

Beleidsvisie 2012-2015

Alzheimer Nederland heeft haar missie in 2012 aangescherpt. We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor hulp die de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbetert. Als landelijk aanvoerder willen we zoveel mogelijk krachten winnen én verbinden in de strijd tegen dementie. Wat dit betekent voor onze plannen en ambities in de komende jaren, leggen wij in dit korte filmpje aan u uit: video beleidsvisie Alzheimer Nederland.

Bestuurders

Gea Broekema-Procházka, directeur/bestuurder.

Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht kent een Remuneratiecommissie. Deze bestaat uit de voorzitter en één ander lid van de Raad van Toezicht. In een 'jaargesprek' bespreekt deze commissie met de directeur-bestuurder het functioneren van laatstgenoemde en de samenwerking tussen bestuur en raad. Voor dit gesprek legt de commissie haar oor ook te luisteren binnen en buiten de organisatie. Op basis van het gesprek geeft de commissie aan de Raad van Toezicht een advies voor de honorering van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht heeft op advies van de Remuneratiecommissie het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en die van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Dit beleid wordt periodiek geactualiseerd. Daarbij volgen we de Regeling beloning directeuren van goede doelen (zie www.goededoelennederland.nl). Meer gedetailleerde informatie over de bezoldiging van de directie vindt u in het Jaarverslag (verkorte jaarrekening op pagina 66).

Jaarverslag

Jaarverslag 2015


Overige keurmerken

CBF

Alzheimer Nederland is een door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ‘erkend goed doel’. Deze nieuwe erkenningsregeling (1 juli 2016) is in plaats gekomen van keurmerken als het CBF-keur/CBF-certificaat.

Dankzij de regeling weten donateurs en andere belanghebbenden dat erkende organisaties aan heldere regels voldoen en open en begrijpelijk communiceren over wat ze willen bereiken. Bovendien versterken de toetsing en het toezicht door het CBF het maatschappelijk vertrouwen in de sector (fondsenwervende organisaties) als geheel. Kijk voor meer informatie op www.cbf.nl.

We volgen de richtlijnen voor goed bestuur, zoals die zijn vastgesteld in de Code Goed Bestuur Goede Doelen. Deze code is te downloaden via de website: www.goededoelennederland.nl

Privacy Waarborg

Alzheimer Nederland heeft het Privacy Waarborg. Hiermee laten we zien dat we transparant en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De waarborg geeft ook aan dat Alzheimer Nederland strengere regels hanteert voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden dan wettelijk verplicht is. Deze extra regels liggen vast in een aantal codes. Alle organisatie met de Privacy Waarborg worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van de wetgeving en de specifieke eisen van de waarborg.