Alzheimer Nederland heeft een ANBI-status. Dit betekent dat de overheid Alzheimer Nederland erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Alzheimer Nederland mag u daarom aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Wel moet u kunnen aantonen dat u een gift heeft gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift of kwitantie. Meer informatie over ANBI en de voorwaarden voor het aftrekken van giften vindt u op de website van de Belastingdienst.

ANBI-gegevens

Naam organisatie

  • Alzheimer Nederland

  • Stichting Alzheimer Nederland

Fiscaal-(RSIN) en KvK-nummer

  • Fiscaal nummer (RSIN): 0096.05.393

  • KvK-nummer: 41181369

Contactgegevens

Alzheimer Nederland
Stationsplein 121
Postbus 2077
3800 CB Amersfoort
T 033 - 303 25 02
info@alzheimer-nederland.nl
www.alzheimer-nederland.nl

Doelstelling

Alzheimer Nederland werkt met vier hoofddoelstellingen:

  • De toekomst waarin dementie voorkomen of genezen kan worden, dichterbij brengen
  • De levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbeteren
  • Zo veel mogelijk mensen inspireren en middelen mobiliseren om dementie te overwinnen
  • Onze organisatie goed neerzetten als spil in de samenwerking rond dementie

Meer informatie over onze missie en doelstellingen vindt u hier.

Bestuurders

Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder

Jaarverslag

Resultaten

Bekijk ons CBF-erkenningspaspoort op www.cbf.nl.


CBF

Alzheimer Nederland is een door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ‘erkend goed doel’. Deze nieuwe erkenningsregeling (1 juli 2016) is in plaats gekomen van keurmerken als het CBF-keurmerk/CBF-certificaat.

Dankzij de regeling weten donateurs en andere belanghebbenden dat erkende organisaties aan heldere regels voldoen en open en begrijpelijk communiceren over wat ze willen bereiken. Bovendien versterken de toetsing en het toezicht door het CBF het maatschappelijk vertrouwen in de sector (fondsenwervende organisaties) als geheel. Bekijk ons CBF-erkenningspaspoort op www.cbf.nl.

We volgen de richtlijnen voor goed bestuur, zoals die zijn vastgesteld in de Code Goed Bestuur Goede Doelen. Deze code is te downloaden via de website: www.goededoelennederland.nl


Privacy Waarborg

Alzheimer Nederland heeft het Privacy Waarborg. Hiermee laten we zien dat we transparant en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De waarborg geeft ook aan dat Alzheimer Nederland strengere regels hanteert voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden dan wettelijk verplicht is. Deze extra regels liggen vast in een aantal codes. Alle organisatie met de Privacy Waarborg worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van de wetgeving en de specifieke eisen van de waarborg.