Missie en strategie

Dementie raakt steeds meer mensen. Momenteel hebben 280.000 mannen en vrouwen in Nederland de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. In 2040 zal dit aantal opgelopen zijn naar een half miljoen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als patiënt, als mantelzorger of binnen de familie- of vriendenkring. Alzheimer Nederland wil zich – samen met zo veel mogelijk anderen – voor hen inzetten.

  Missie Alzheimer Nederland

  We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

  Onze doelstellingen

  • De toekomst waarin dementie voorkomen of genezen kan worden, dichterbij brengen

  Dit doen we door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en door voorlichting te geven over de risico’s op dementie en mogelijkheden voor preventie.

  • De levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbeteren

  We bieden iedereen die met dementie te maken heeft, hulp en informatie en zetten ons in voor betere zorg. Ook ondersteunen we onderzoek dat zich richt op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving.

  • Zo veel mogelijk mensen inspireren en middelen mobiliseren om dementie te overwinnen

  Dit doen we door donateurs te werven en geld in te zamelen en door heldere communicatie en informatie over ons werk.

  • Onze organisatie goed neerzetten als spil in de samenwerking rond dementie

  Deze doelstelling komt tot uiting in al ons werk en de manier waarop we ons als organisatie in verschillende verbanden opstellen.


  Gezondheidsfonds én patiëntenorganisatie

  Al ons werk draait om de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun omgeving. We vormen een platform voor iedereen die met de ziekte te maken heeft, komen op voor hun belangen, bieden hulp en informatie en financieren wetenschappelijk onderzoek. Tegelijkertijd willen we de maatschappij stimuleren om goed te leren omgaan met mensen met dementie. Door onze rollen als gezondheidsfonds en patiëntenorganisatie goed te combineren kunnen we deze uiteenlopende activiteiten optimaal uitvoeren.


  Iedereen kan iets doen

  Om oplossingen sneller te realiseren en de kwaliteit van leven van mensen met dementie en mantelzorgers zo veel mogelijk te behouden, moeten we krachten bundelen. Iedereen kan iets doen: donateurs, mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met dementie, medewerkers, onderzoekers, beleidsmakers en anderen. Alzheimer Nederland wil hen zo veel mogelijk verbinden aan elkaar en aan onze missie om dementie te overwinnen.


  Zes thema’s

  In 2016 kozen we zes thema’s waaraan we prioriteit willen geven. Deze thema’s geven de komende jaren richting aan de manier waarop we ons werk invullen:

  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Ons online platform Dementie.nl
  • Een dementievriendelijke samenleving
  • Participatie van patiënten
  • Preventie en bewustwording
  • Opinievorming

  Lees meer over onze organisatie >