Missie en doelstellingen

Steeds meer mensen worden geraakt door de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. De kans dat u zelf een vorm van dementie krijgt, is 1 op 5. Als we nu niets doen, zijn er in 2040 een half miljoen mensen met dementie in Nederland. Iedereen krijgt dan te maken met dementie: als patiënt, als mantelzorger of binnen de familie- of vriendenkring.

Dit vraagt om een versnelling van de zoektocht naar oplossingen. Alzheimer Nederland wil de zorg(en) van mensen met dementie en hun dierbaren waar mogelijk verlichten. En we werken aan een toekomst zonder dementie. Dat is uiteindelijk onze droom.

Onze missie

We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

Doelstellingen Alzheimer Nederland

De toekomst waarin dementie voorkomen of genezen kan worden, dichterbij brengen.
Dit doen we door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en door voorlichting te geven over de risico’s op dementie en mogelijkheden voor preventie.

De levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbeteren

We bieden iedereen die met dementie te maken heeft hulp en informatie en we zetten ons actief in voor betere zorg. Ook ondersteunen we wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving.

Zo veel mogelijk mensen inspireren en middelen mobiliseren om dementie te overwinnen

Dit doen we door donateurs te werven, geld in te zamelen en door heldere communicatie en informatie over ons werk.

Onze organisatie goed positioneren als spil in de samenwerking rond dementie

Deze doelstelling komt tot uiting in al ons werk en de manier waarop we ons als organisatie in verschillende verbanden neerzetten.