Onze missie

We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving.

Doelstellingen en strategie

Dementie is volksziekte één, en het realiseren van onze missie is een grote, complexe uitdaging. Dat vraagt heldere doelstellingen en een brede langetermijnstrategie.

Doelen Alzheimer Nederland:

  • De toekomst waarin dementie voorkomen of genezen kan worden, dichterbij brengen

Dit doen we door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en door voorlichting te geven over de risico’s op dementie en mogelijkheden voor preventie.

  • De levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbeteren

We zetten ons door belangenbehartiging in voor betere zorg en bieden mensen met dementie en hun mantelzorgers hulp, ondersteuning en informatie. Ook steunen we onderzoek dat zich richt op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving.

  • Zo veel mogelijk mensen inspireren en middelen mobiliseren om dementie te overwinnen

Dit doen we door donateurs te werven en geld in te zamelen en door heldere communicatie en voorlichting over ons werk.

  • Onze organisatie goed neerzetten als spil in de samenwerking rond dementie

Deze doelstelling komt tot uiting in al ons werk en de manier waarop we ons als organisatie in verschillende verbanden opstellen.

Nationale Strategie Dementie

Alzheimer Nederland is een gezondheidsfonds én een patiëntenorganisatie. Door deze rollen goed te combineren, kunnen we uiteenlopende activiteiten optimaal uitvoeren. Dat doen we aan de hand van onze Nationale Strategie Dementie. Deze meerjarenstrategie richt zich op álle essentiële terreinen: de samenleving, ondersteuning, zorg, preventie én onderzoek en verbindt deze met elkaar. 

Onze Nationale Strategie Dementie heeft ook belangrijke input gevormd voor de tienjarenstrategie van het ministerie van VWS, die in september 2020 is gepresenteerd door minister De Jonge. 

Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland:

Het is onze visie op een strategie voor heel Nederland en natuurlijk nemen wij daarin onze verantwoordelijkheid. Maar het is een landelijke uitdaging. Daarom gaan wij in gesprek met partijen, op zoek naar de samenwerking om de strategie te realiseren. Dementie is een landelijke en urgente uitdaging waarbij we samen de puzzel moeten leggen.

> Lees de Nationale Strategie Dementie