Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt kritisch toezicht op het beleid en het bestuur van Alzheimer Nederland, en is het klankbord voor de directeur-bestuurder.

Samenstelling Raad van Toezicht
juni 2016

Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies - voorzitter
Oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Burgemeester van Alphen aan den Rijn, verder onder andere:
Voorzitter Bestuur Veilig Verkeer Nederland
Voorzitter Commissie van Toezicht Financiën Politieke Partijen

De heer prof. dr. G.W.A.M. Padberg - vice voorzitter
Vertrouwenspersoon voor het wetenschappelijk personeel inzake arbeidskwesties aan de Radboud Universiteit
Director Scientific Affairs van het European Neuromuscular Center
Lid Bestuur FSHD Stichting

De heer F.A.M. Spijkers - lid, en voorzitter Financiële Commissie
Partner DamhuisElshoutVerschure Organisatieadviseurs
Lid Bestuur Okura Executive Circle

Mevrouw M. Bolle - lid, en lid Financiële Commissie
Directeur communicatie-adviesbureau
Voorzitter Bestuur Straatnieuws Rotterdam en Den Haag
Vice-voorzitter van de Stichting Kofi Annanschool
Lid Bestuur van de Nieuwe Kerk aan het Spui, Den Haag

De heer J.J.H. van Breukelen - lid
Chairman Board of Directors Altice Group
Voorzitter Raad van Commissarissen Van Gansewinkel Groep BV

De heer R.A. Drost - lid, en lid Financiële Commissie
Chief Financial Officer Ziggo

De heer J.A.L. de Keijzer - lid
Sociaal Geriater