Ga direct naar de contentGa direct naar de content

De samenwerking is passend bij de campagne 'Samen dementievriendelijk' die vandaag door staatssecretaris Van Rijn (VWS) officieel werd gelanceerd tijdens de conferentie. 

Winkels zijn een ontmoetingsplek

Cees van Vliet: "Albert Heijn wil de beste winkel in de buurt zijn. We staan midden in de maatschappij en onze winkels zijn een belangrijke ontmoetingsplek. Met 900 filialen en 100.000 medewerkers heb je een verantwoordelijkheid en een taak, zo voel ik dat. Dat vraagt om sensitiviteit, betrokkenheid en bereidheid om verder te kijken dan alleen de boodschappenkar. Die rol in de buurt is voor iedere winkel anders. Honderd van onze winkels staan in wijken en buurten waar één derde ouder is dan 65 jaar. Natuurlijk weten we dat een groot deel van deze 65 plussers fit en vitaal is. Maar we weten ook dat naarmate de leeftijd vordert de kans op dementie toeneemt en deze mensen komen we ook dagelijks tegen in onze winkels. Ik vind het belangrijk dat onze medewerkers de signalen van dementie herkennen om vervolgens te kunnen handelen. In de praktijk betekent dit dat we deze klant - die vaak al jaren bij ons komt - extra begeleiden en in alle rust helpen met hun boodschappen of bij het afrekenen. Onze winkel in Doorn heeft hierin het voortouw genomen en daar ben ik trots op. Ook in andere Albert Heijn winkels waar dit speelt kent het initiatief navolging. Klanten én medewerkers reageren heel positief."

Een belangrijke stap

Gea Broekema, directeur Alzheimer Nederland is trots op deze samenwerking: "Het is geweldig dat Albert Heijn deze handschoen oppakt. Want zij kunnen echt verschil maken voor mensen met dementie en hun naasten. Het aantal mensen met dementie neemt snel toe. Naar verwachting zijn er in 2040 een half miljoen mensen met dementie in Nederland. Alleen samen kunnen we  er voor zorgen dat deze mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Winkelpersoneel leren hoe zij om kunnen gaan met mensen met dementie is daarbij een belangrijke stap. Wij verheugen ons dan ook zeer om deze samenwerking verder uit te rollen".

Supermarktmanager Nico Spierenburg nam vorig jaar het voortouw in zijn winkel in Doorn. Dit werd de eerste dementievriendelijke Albert Heijn van Nederland. Kijk hier voor het filmpje dat onderdeel is van de campagne 'Samen dementievriendelijk' die wordt uitgevoerd door Alzheimer Nederland en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM onder de paraplu van het Deltaplan Dementie, met steun van het ministerie van VWS.