Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Deltaplan Dementie

We mogen ons niet neerleggen bij dementie. Vanuit die overtuiging is het Deltaplan Dementie ontstaan, een netwerk waarin bedrijfsleven, dienstverleners, belangenbehartigers, onderwijs, wetenschap, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hun krachten bundelen om het tij te keren. Alzheimer Nederland is één van de initiatiefnemers van dit unieke achtjarige programma (2013 – 2020), waarin we ons samen inzetten voor:

  • meer wetenschappelijk onderzoek;
  • betere dementiezorg;
  • een dementievriendelijke samenleving.

Inmiddels zijn 60 organisaties lid van dit netwerk.

VriendenLoterij

Sinds 2002 is Alzheimer Nederland één van de goede doelen van de VriendenLoterij. De VriendenLoterij steunt organisaties die zich richten op gezondheid en welzijn in Nederland. Spelers kunnen zelf aangeven welk goed doel ze willen steunen met hun deelname. De helft van de prijs van ieder lot gaat direct naar het gekozen doel. Met hulp van de deelnemers aan de VriendenLoterij kunnen wij investeren in innovatief onderzoek en programma’s zoals Dementie.nl: ons online platform voor mantelzorgers.

Logo vriendenloterij

PGGM

PGGM sluit vanuit haar missie – ‘Mensen helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst’ – naadloos aan bij de doelstellingen van Alzheimer Nederland. De pensioenuitvoeringsorganisatie is sinds 2013 onze maatschappelijk partner en werkt met ons samen om meer onderzoek mogelijk te maken en zo veel mogelijk mensen, die met dementie te maken hebben, te ondersteunen. Dit laatste doet PGGM specifiek als founding partner van ons online platform Dementie.nl door expertise te delen en de dialoog te bevorderen. PGGM is lid van het Deltaplan Dementie en maakt zich dus op veel gebieden sterk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Naast de initiatieven met Alzheimer Nederland toont PGGM zich ook op andere manieren betrokken bij mensen met dementie en hun naasten. Zo zette PGGM met een aantal partners het online platform Wehelpen.nl op. Hier kunnen mantelzorgers hulp van vrijwilligers inschakelen.

Logo PGGM

Monuta

Monuta is specialist op het gebied van verlies en afscheid en Alzheimer Nederland heeft Monuta veel te bieden als het gaat over omgaan met en begeleiding van mensen met dementie en de rol van de mantelzorgers. Gecombineerd zijn Alzheimer Nederland en Monuta daardoor sterke partners in verlies, afscheid nemen en rouwverwerking. Zowel voor mantelzorgers, als voor mensen met dementie. Die kracht gebruiken we online op dementie.nl en in de praktijk voor Alzheimer Cafés. Voor de cafés wordt een speciale training ontwikkeld waarin uitvaartverzorgers en medewerkers van Alzheimer Nederland samen optrekken. In duo’s gaan zij avonden verzorgen over dit moeilijke, maar onvermijdelijke onderwerp.

Monuta logo

Belangenverenigingen

Alzheimer Nederland is aangesloten bij een aantal belangenverenigingen. Zo bestaat het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd uit ongeveer 25 organisaties, die zich richten op zorg voor jonge dementiepatiënten. Samen verzamelen en verspreiden we ervaring en kennis, zodat anderen hiervan gebruik kunnen maken.

Alzheimer Nederland ondersteunt ook de FTD-expertgroep, een laagdrempelige vraagbaak voor professionals over frontotemporale dementie.

In 2016 is Alzheimer Nederland lid geworden van Patiëntenfederatie Nederland. Deze koepel van patiëntenorganisaties maakt zich sterk voor iedereen die zorg nodig heeft. Als lid zijn we ook één van de organisaties die meewerken aan de actie Geef een kamerlid een patiënt cadeau, waarbij Tweede Kamerleden gekoppeld worden aan iemand met een ernstige ziekte. Daarnaast werken we samen om het gebruik van zorgkaart.nl te bevorderen bij dementie.

Dementievriendelijke bedrijven

Mensen met dementie wonen steeds langer thuis. Om dit zo lang mogelijk vol te houden, is het van belang dat zij in winkels en het openbaar vervoer op een goede manier benaderd worden. Dat is ook één van de doelstellingen van het programma Samen dementievriendelijk. Albert Heijn en Connexxion hebben zich vanaf de start aan deze doelstelling verbonden. Beide bedrijven leverden een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van trainingen voor de eigen branche. Met online en offline cursussen leren buschauffeurs en medewerkers van supermarkten hoe je kunt omgaan met mensen met dementie.

Internationale samenwerking

Internationaal is Alzheimer Nederland aangesloten bij Alzheimer's Disease International (ADI) en Alzheimer Europe (AE). ADI komt wereldwijd op voor de belangen van mensen met dementie. AE doet dit binnen Europa. Daarnaast nemen we samen met FVA (Frankrijk) en AFI (Duitsland) deel aan een internationale wetenschappelijke adviesraad die voorstellen voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek beoordeeld. Deze adviesraad bestaat uit 27 wetenschappers uit Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Huis voor de Gezondheid

Bij Alzheimer Nederland zoeken we steeds naar mogelijkheden om onze bedrijfsvoering efficiënter te maken. Dit doen wij ook door krachten te bundelen met onze collega’s in het Huis voor de Gezondheid. We werken intensief samen op het gebeid van faciliteiten en inkoop en sinds 2015 maken we samen gebruik van het personeelsinformatiesysteem AFAS. In 2017 gaan we samen ‘in the cloud’ werken. Deze manier van samenwerken levert de vijf deelnemende organisaties kwaliteitsbewustzijn én kostenbesparingen op. Daarnaast verhuren we een deel van onze kantoorruimte aan het Nederlands Gebarencentrum en het Deltaplan Dementie.

Andere samenwerkingsverbanden

Ook als gezondheidsfonds bundelen we graag onze krachten waar mogelijk. Daarom zijn wij aangesloten bij de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie van erkende goede doelen.

Over onze samenwerking met de Alzheimer Centra in ons land lees je meer op de pagina over wetenschappelijk onderzoek.