Onderzoek

Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Tegen deze hersenziekte is op dit moment nog geen medicijn beschikbaar. Daarom is er veel onderzoek nodig. Door meer onderzoek wil Alzheimer Nederland een toekomst zónder en een beter leven mét dementie dichterbij brengen.

Meer over onderzoek

Ondersteuning

Landelijk en regionaal bieden we hulp en advies. Op ons platform dementie.nl vinden mantelzorgers en mensen met dementie tips en informatie over het omgaan met dementie en kunnen zij in contact komen met lotgenoten en experts. Voor persoonlijk contact kunnen mensen bellen met de DementieLijn. In de buurt organiseren onze regionale afdelingen allerlei activiteiten, zoals onze Alzheimer Cafés en Theehuizen, voor lotgenotencontact, informatie en advies.

Meer over ondersteuning

Belangenbehartiging

Mensen met dementie en hun naasten helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren door passende zorg en de juiste ondersteuning. Daar zorgen we voor. Samen met onze vrijwilligers belangenbehartiging komen we op voor deze belangen, zowel landelijk als lokaal.

Meer over belangenbehartiging

Dementievriendelijke samenleving

In Nederland leven naar schatting 290.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar meer dan een half miljoen. Daarom werken we actief aan een dementievriendelijke samenleving. Op ons platform samendementievriendelijk.nl vind je alle informatie en trainingen. Samen zorgen we dat mensen met dementie langer kunnen meedoen.

Meer over dit programma

Voorlichting en informatie

Wat is dementie? Heb ik dementie? Door voorlichting en informatie vergroten we de kennis over dementie en het begrip voor mensen met dementie.

Meer informatie

Ons jaaroverzicht 2021 in beeld

2021 stond in het teken van verbinding. Samen met mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers, donateurs, onderzoekers, zorgverleners, politiek en samenleving hebben we veel kunnen bereiken. In de video een korte impressie van de resultaten van 2021