Onderzoek

Alzheimer Nederland maakt onderzoek naar dementie mogelijk. Wij doen dit onder andere door onderzoek te financieren. Ook werken we samen met onderzoekers, bedrijven en particulieren. Zo zetten we samen met wetenschappers Alzheimer Centra op, waar onderzoek, behandeling en begeleiding samenkomen.

> Lees meer over ons onderzoek

Ondersteuning bij dementie

Als u met dementie te maken krijgt, zelf of bij een dierbare, zijn wij er voor u. Bij onze Alzheimer Telefoon vindt u een luisterend oor en antwoord op uw vragen. Op Dementie.nl kunnen mantelzorgers terecht voor informatie, tips en om ervaringen te delen. We organiseren laagdrempelige activiteiten. Landelijk, bij u in de buurt en speciaal voor jonge mensen met dementie. Een voorbeeld hiervan zijn onze Alzheimer Cafés en Theehuizen. Hier komt u in contact met lotgenoten en krijgt u informatie en advies.

Hulp & Advies

Belangenbehartiging

Alzheimer Nederland staat voor passende zorg voor mensen met dementie en de juiste ondersteuning van mantelzorgers. Samen met onze vrijwilligers belangenbehartiging komen we op voor hun belangen, landelijk en lokaal.

Meer over belangenbehartiging


Een dementievriendelijke samenleving

In Nederland leven naar schatting 280.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Om Nederlanders de komende jaren bewust te maken van de impact van dementie op de samenleving en mensen te trainen bij het herkennen van mensen met dementie en hen te helpen hebben wij trainingen 'Goed omgaan met dementie' ontwikkeld.  

Meer over dit programma


Nationale strategie dementie

Alzheimer Nederland heeft een aangescherpte brede nationale strategie op het gebied van dementie geformuleerd.  In deze update zijn de eerste lessons learned in coronatijd meegenomen, waarbij de oplossingen die bijdragen aan het welbevinden van mensen met dementie en hun mantelzorgers bovenaan de prioriteitenlijst staat. 

"Het is onze visie op een strategie voor heel Nederland en natuurlijk nemen wij daarin onze verantwoordelijkheid. Maar het is een landelijke uitdaging. Daarom gaan wij de komende maanden in gesprek met partijen, op zoek naar de samenwerking om de strategie te realiseren. Dementie is een landelijke en urgente uitdaging waarbij we samen de puzzel moeten leggen’’, zegt Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland.

Lees de strategie

Voorlichting over dementie

Alzheimer Nederland geeft voorlichting over dementie en vergeetachtigheid. We organiseren activiteiten tijdens Wereld Alzheimer Dag, lanceren voorlichtingscampagnes en zijn aanwezig op publieksbeurzen en congressen voor professionals. En we ontwikkelen voorlichtingsmateriaal. Onze brochures over dementie kunt u gratis per e-mail aanvragen of bestellen in onze webshop

Bekijk alle brochures