Alzheimer Cafés, Trefpunten en Theehuizen

groep-mannen-alzheimer-cafe_0.jpg

In de Alzheimer Cafés, Trefpunten en Theehuizen komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen.

Alzheimer Cafés en Trefpunten

Elke maand komen mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden samen voor informatie en contact met lotgenoten. De bijeenkomst begint met een lezing of interview met betrokkenen. Daarna kunnen bezoekers ervaringen, tips en ideeën met elkaar delen.

Alzheimer Theehuizen

Alzheimer Theehuizen zijn een ontmoetingsplek voor Turken en Marokkanen die te maken hebben met dementie. De voertaal is Turks of Marokkaans-Arabisch. In een Alzheimer Theehuis ontmoeten betrokkenen elkaar in informele sfeer. Ze kunnen ervaringen delen en krijgen informatie in hun eigen taal. Theehuisbijeenkomsten vinden een keer per maand in de avond plaats.

> Vind een Alzheimer Café in de buurt