Belangenbehartiging

Alzheimer Nederland wil de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met dementie en hun dierbaren. Samen met onze vrijwilligers belangenbehartiging komen we op voor hun belangen, op landelijk en lokaal niveau. We zijn voortdurend in gesprek: met beleidsmakers, zorginstellingen, politici en hulpverleners. En natuurlijk met mensen met dementie en mantelzorgers zelf. Zo weten we precies wat hun wensen en behoeften zijn.

Visie op betere dementiezorg

Passende zorg en begeleiding voor mensen met dementie en hun naasten. Dat is waar Alzheimer Nederland voor staat. Onze visie op goede dementiezorg realiseren we samen met zorg- en patiëntenorganisaties, gemeenten en het ministerie van VWS.

Landelijke en lokale lobby

Alzheimer Nederland volgt de ontwikkelingen in de zorg nauwlettend, samen met onze vrijwilligers belangenbehartiging. Zo komen we in de politiek in Den Haag op voor betere dementiezorg. We ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van hun zorgtaken. En we onderhouden nauwe contacten met zorgverzekeraars.

Landelijke lobby Lokale lobby

Mensen met dementie en mantelzorgers aan het woord

Om goed op te kunnen komen voor de belangen van mensen met dementie en hun naasten, moeten we weten hoe zij het leven met dementie ervaren. In de Kerngroep dementie gaan we in gesprek met mensen met dementie. En met het Alzheimerpanel en de Dementiemonitor mantelzorg brengen we de wensen en behoeften van mantelzorgers in kaart.

 

Wilt u ook opkomen voor mensen met dementie?

We hebben de hulp van vrijwilligers hard nodig om op te komen voor de belangen van mensen met dementie. Wilt u ons hierbij helpen? Lees wat het werk van een belangenbehartiger inhoudt in deze flyer.

Marleen Schippers: “In de gemeente Wageningen praat ik serieus mee over de dementiezorg"

belangenbeharteging Alzheimer Nederland

belangenbeharteging Alzheimer Nederland