Onze visie op de dementiezorg

Alzheimer Nederland voert landelijke en lokale lobby bij politiek, overheden, gemeenten, financiers en andere partijen voor de acceptatie van dementie én om de dementiezorg te verbeteren. Daarbij zetten we in op 6 speerpunten:

  1. Naleving Zorgstandaard Dementie
  2. Casemanagement dementie
  3. Dagactiviteiten thuis
  4. Tijdige diagnostiek
  5. Persoonsgerichte zorg in het verpleeghuis
  6. Dementievriendelijke samenleving

1. Betere zorg bij dementie

  • De Zorgstandaard Dementie beschrijft waaraan goede dementiezorg moet voldoen. Alzheimer Nederland en Vilans stelden deze zorgstandaard op met de inzet en betrokkenheid van ruim 30 organisaties. Ons streven is dat de zorgstandaard als leidend document wordt gebruikt bij zorginkoop door onder andere gemeenten.
  • Het Register Dementiezorg en Ondersteuning geeft meer inzicht in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en hun naasten. Dit wordt gedaan door het combineren van bestaande gegevens.

De tien voorwaarden voor goede dementiezorg

2. Casemanagement dementie

Alzheimer Nederland strijdt ervoor dat naast iedere persoon met dementie een casemanager staat. Casemanagers zijn een belangrijke steun voor mensen met dementie en hun naasten: de helden achter de voordeur. Ze geven emotionele en praktische begeleiding, onderhouden contacten met hulpverleners en schakelen hulp in als dat nodig is. Uit onze Dementiemonitor Mantelzorg blijkt casemanagement 1 van de belangrijkste vormen van ondersteuning te zijn om de zorg thuis goed vol te houden.

> Lees meer over casemanagement en download gratis boekje
 

3. Dagactiviteiten thuis

Activiteiten voor mensen met dementie, zoals de dagopvang en de zorgboerderij, zijn erg belangrijk voor mensen met dementie en hun naasten. Deze activiteiten helpen om de ‘batterij’ weer op te laden. Alzheimer Nederland pleit voor voldoende, passende activiteiten in de buurt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt sinds 2015 bij gemeenten. Uit ons onderzoek blijkt dat sindsdien is het aanbod afgenomen en zijn de eigen bijdragen flink gestegen. We houden deze ontwikkelingen scherp in de gaten en spreken de verantwoordelijke partijen hierop aan.
 

4. Tijdige diagnostiek

Het tijdig vaststellen van dementie heeft veel voordelen. Hoe eerder dementie wordt vastgesteld, hoe langer mensen met dementie thuis kunnen blijven wonen. Dure vormen van zorgconsumptie, zoals crisisinterventies en opnames op noodbedden, zijn te voorkomen. Met tijdige voorlichting en casemanagement is uitstel of afstel van verpleeghuisopname zelfs mogelijk. Daarom vraagt Alzheimer Nederland samen met de vier Alzheimercentra aandacht voor tijdige diagnose en behandeling van dementie.
 

5. Persoonsgericht zorg in het verpleeghuis

Er wonen in Nederland ongeveer 70.000 mensen met dementie in het verpleeghuis. Alzheimer Nederland pleit voor kwalitatieve persoonsgerichte zorg geboden door medewerkers met verstand van zaken. Alzheimer Nederland zet daarmee in op 1) meer en beter gekwalificeerde medewerkers en 2) betere kwaliteit van de zorgverlening. Bij dit tweede punt is het voor de persoon met dementie van belang dat middelen en maatregelen tot een minimum worden gereduceerd, het gebruik van psychofarmaca wordt verminderd, onderbehandeling bij pijn wordt verminderd en activiteiten meer op maat worden aangeboden. De mantelzorger wil meer op maat betrokken worden bij de zorg voor hun naaste.
 

6. Dementievriendelijke samenleving

Mensen met dementie willen zo lang mogelijk blijven meedoen in de samenleving, maar dat is niet altijd makkelijk. Er heerst een taboe rondom dementie en lang niet iedereen weet wat de ziekte inhoudt. Alzheimer Nederland zet zich in voor een dementievriendelijk Nederland met de campagne Samen maken we Nederland dementievriendelijk. Het doel is dat vóór 2021 iedereen in Nederland weet wat dementie inhoudt én goed om kan gaan met mensen met dementie. De campagne is een initiatief van Alzheimer Nederland, PGGM, het ministerie van VWS en het Deltaplan Dementie. Naast deze campagne zijn er in het land tal van initiatieven om de samenleving dementievriendelijk te maken. Zo zijn er dementievriendelijke gemeenten, winkels, musea en bedrijven. We juichen deze initiatieven toe en willen anderen inspireren met onderstaande voorbeelden en praktische documenten.

Inspiratie dementievriendelijke samenleving

Checklist dementievriendelijke omgeving

Voor mensen met dementie kunnen kleine veranderingen in het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte een groot verschil maken. U kunt deze checklist gebruiken om te controleren hoe dementievriendelijk de openbare ruimte in uw kantoor of gebouw is. Een aantal van de punten uit deze checklist, zoals duidelijke bewegwijzering en verlichting, kunt u voor relatief weinig tijd en geld realiseren. Andere veranderingen vragen om grotere investeringen en kunt u overwegen als uw budget dat toestaat of als u gaat verbouwen. 

12 musea in actie

Het ‘Onvergetelijk’ programma zijn bijzondere rondleidingen voor mensen met dementie en hun dierbaren. Tijdens de Onvergetelijk-rondleiding ligt de nadruk op wat iedereen kan: het samen beleven van een inspirerend, gezellig museumbezoek. Door naar kunst te kijken kunnen mensen met dementie samen met hun dierbaren ideeën uitwisselen, zonder dat degene met dementie hoeft terug te vallen op het kortetermijngeheugen. De rondleiding biedt hen toegang tot het langetermijngeheugen en persoonlijke ervaringen, waardoor sociaal contact gestimuleerd wordt. Onderzoek wijst uit dat dit een positieve invloed heeft op de gezondheid: deelnemers voelen zich na afloop van een Onvergetelijk rondleiding gelukkiger en hebben het idee weer mee te tellen. Hierdoor neemt hun zelfvertrouwen en gevoel van waardigheid toe.

Dit zijn alle deelnemende musea die rondleidingen geven via de methodiek van Onvergetelijk:

1.Centraal Museum, Utrecht

2.CODA Museum, Apeldoorn

3.Drents Museum, Assen

4.Limburgs Museum i.s.m. Museum van Bommel vann Dam, Venlo

5.Mauritshuis, Den Haag

6.Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

7.Museum Dr8888, Drachten

8.Natura Docet Wonderryck Twente, Denekamp

9.Singer Laren, Laren

10.Zeeuws Museum, Middelburg

11. Stedelijk museum, Amsterdam

12 Van Abbe museum, Eindhoven

Politie in actie

Het dementienetwerk in West Achterhoek heeft samen met de regionale politieregio tips opgesteld over vermissing: tips om dit te voorkomen en tips hoe te handelen.

Gemeenten in actie

Steeds meer gemeenten zetten zich in voor een dementievriendelijke gemeente. Wethouder Joan Veldhuizen uit Bladel vertelt in dit filmpje hoe en waarom ze met de dementievriendelijke gemeenschap aan de slag is gegaan. In Noord Brabant werkt een twintigtal gemeenten aan dit thema, op deze website lees je meer over hun activiteiten. Negen gemeenten van de Gooi en Vechtstreek hebben een intentieverklaring getekend om de komende jaren zich in te zetten voor mensen met dementie.