Mensen met dementie aan het woord

LR_Kerngroep_AlzheimerNL_7384.jpg

Alzheimer Nederland vindt het belangrijk om mensen met dementie een stem te geven. Als wij voor hun belangen willen opkomen, moeten wij weten hoe zij het leven met dementie ervaren. Daarom hebben wij in 2009 de Kerngroep dementie opgericht. Deze kerngroep bestaat uit mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. Daarnaast geven we mensen met dementie het woord in de media en de politiek.

Bijeenkomsten Kerngroep dementie

De Kerngroep dementie komt vijf keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten delen de deelnemers hun verhalen en pleiten ze onder andere voor meer openheid over de ziekte. Tijdens iedere bijeenkomst staat een ander thema centraal. Bijvoorbeeld openheid over dementie of vakantie en dementie. Zo is er in september 2016 gesproken over vrijwilligerswerk met een bezoek aan een imkerij te Geffen: "Vrijwilligerswerk geeft vrijheid en regie terug is en broodnodig voor het zelfbeeld," aldus een vrijwilliger met dementie aldaar. Wilt u meer lezen? Lees hier dan het verslag van deze dag.

De meeste deelnemers van de werkgroep nemen hun partner mee naar de bijeenkomsten. Partners kunnen dan tegelijk hun ervaringen met elkaar delen.
 

In de media en politiek

Naast de Kerngroep dementie geven we ook andere mensen met dementie het woord. Bijvoorbeeld in de media, of bij beleidsmakers. Zij kunnen zelf het beste verwoorden wat hun wensen en problemen zijn. We zijn altijd opzoek naar mensen met dementie die samen met ons willen opkomen voor de belangen van dementiepatiënten. Bent u of kent u zo iemand? Neem dan contact met ons op.
 

Hartenkreten

Wilt u weten wat mensen met dementie belangrijk vinden? We verzamelden de mooiste hartenkreten van de Kerngroep dementie voor u:

"Kijk naar wat ik nog wel kan."