Lokale lobby en ondersteuning gemeenten

Mensen met dementie willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het is de taak van gemeenten om ervoor te zorgen dat dit kan, met de juiste zorg en ondersteuning. Denk aan huishoudelijke hulp, dagactiviteiten en hulpmiddelen in huis. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijk ondersteuning.

Alzheimer Nederland ondersteunt gemeenten bij hun nieuwe zorgtaak met tips en adviezen. Ook stimuleren we gemeenten om dementievriendelijk te worden en komen we lokaal op voor betere zorg voor mensen met dementie.

Focusbrief 2019

focusbrief-gemeenten-2019-317x272.jpg

Langer meedoen bij dementie in 10 punten

In onze focusbrief 2019 leest u ons advies hierover aan gemeenten. Passende dagactiviteiten voor mensen met dementie, betere en tijdige beschikbaarheid van mantelzorgondersteuning en respijtzorg én zorgen voor een vast aanspreekpunt. Dit zijn drie van de tien voorstellen die op korte termijn nodig zijn om langer meedoen echt mogelijk te maken. Met elkaar zetten we belangrijke stappen op weg naar een dementievriendelijke gemeente.

Lees de focusbrief
 

Langer meedoen

langer-meedoen-cover.jpg

Inspirerende voorbeelden om gemeenten dementievriendelijk(er) te maken

Van alle mensen met dementie woont 70% thuis. Ook mensen met dementie willen graag mee blijven doen aan het dagelijks leven. Niet iedere stad of dorp is hier al op ingesteld. In ons boekje 'Langer meedoen' staan 10 voorbeelden om gemeenten dementievriendelijk(er) te maken. Vraag een gratis exemplaar aan via info@alzheimer-nederland.nl o.v.v. 'Boekje Langer meedoen' of bekijk de digitale versie.

Download het boekje 
 

Lokale lobby

foto zorgboerderij-1.JPG

 

Samen met onze regionale vrijwilligers komen we lokaal op voor de belangen van mensen met dementie en hun naasten. We zien erop toe dat gemeenten voldoende en passende zorg aanbieden.

Dit doen we door:

  • Overleg voeren met de wethouders Zorg;
  • Het kritisch volgen van het lokale beleid;
  • Het verzamelen van signalen van mensen met dementie en hun naasten;
  • Onderzoek naar dagactiviteiten.

Ondersteuning gemeenten

Alzheimer Nederland helpt gemeenten om goed voor hun inwoners met dementie en hun naasten te zorgen. Hierbij bieden wij onder andere de volgende hulpmiddelen aan:

Mensen met dementie per gemeente

In deze factsheet vindt u cijfers over het aantal mensen met dementie in Nederland, de provincies en de gemeenten. De cijfers geven een indicatie van het aantal mensen met dementie in 2015. Op basis van voorspellingen van de toekomstige bevolkingsopbouw, is ook een prognose gemaakt van het aantal mensen met dementie in de toekomst. De cijfers zijn berekend door TNO in opdracht van Alzheimer Nederland.

Factsheet: Prognose mensen met dementie per gemeente 2015-2040

 

Herkennen en omgaan met dementie

Op dit handige kaartje vindt u tips over hoe u iemand kunt herkennen met dementie en 10 omgangstips.

Bekijk de flyer 'Hoe herkent u iemand met dementie?'

Ondersteuning Wmo-consulenten bij het keukentafelgesprek

Speciaal voor Wmo-consulenten ontwikkelde Alzheimer Nederland een kaart met 10 tips en een handreiking voor het keukentafelgesprek.

Bekijk de kaart met 10 tips
Download de handreiking

De kaart met tips kunt u ook gratis bestellen op handig zakagenda formaat. Stuur ons hiervoor een e-mail.

Stappenplan voor dementievriendelijke gemeenten

Ons stappenplan voor dementievriendelijke gemeenten helpt u als gemeente op weg naar betere dementiezorg. De belangrijkste boodschap is: sluit aan bij de dementieketen en neem dementie serieus al voor de diagnose.

> Download het stappenplan voor dementievriendelijke gemeenten

Inkoop en handreiking (dag)activiteiten

In de handreiking (dag)activiteiten vindt u adviezen over het opzetten van dagactiviteiten voor mensen met dementie. Deze handreiking helpt gemeenten om (dag)activiteiten cliëntgericht, kwalitatief en kosteneffectief te organiseren. Ook helpen we gemeenten met advies over de inkoop van dagactiviteiten.

Download de handreiking (dag)activiteiten
Download de samenvatting van de handreiking
> Download het advies inkoop dagbesteding bij dementie