Periodiek schenken: met belastingvoordeel

Mensen die goede doelen steunen, kunnen op twee manieren profiteren van belastingvoordeel:

 • Komt het totaal van uw giften aan goede doelen per jaar boven een bepaalde 'drempel' uit (1% van uw jaarlijkse inkomen)? Lees dan hier verder hoe u profiteert van belastingvoordeel.
 • Is het totaal aan giften jaarlijks minder dan 1% van uw inkomen? Dan kunt u alsnog belastingaftrek krijgen, gemakkelijk via een ‘Overeenkomst Periodiek Schenken’. Hieronder leest u hier meer over.
   

Hoe werkt Periodiek schenken?

In de ‘Overeenkomst Periodiek Schenken’ legt u vast dat u -gedurende 5 jaar of langer- een vaste gift aan Alzheimer Nederland schenkt. Het gehele giftbedrag mag u vervolgens jaarlijks van de belasting aftrekken, zonder minimum. Zo kan het voordeel oplopen tot 52% van uw gift.

Download vrijblijvend onze Overeenkomst Periodiek Schenken

Of vraag onze Publieksservice om een exemplaar per post: tel. 033 - 303 25 02.
 

  Meer geven voor hetzelfde geld

  Met een Periodieke Schenking kunt u doorgaans meer geven dan met een 'gewone' gift waar u de minimum drempel niet mee haalt, zonder dat het u extra geld kost. U kunt dus netto hetzelfde bedrag geven, maar het doel van uw keuze ontvangt een hogere gift.
  Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld bij een inkomstenbelastingtarief van 42%:

  Bij een 'gewone' gift onder de minimum drempel:

  • Uw jaarlijkse schenking is:              € 100
  • U krijgt terug van de belasting:        € 0   -/_
  • Uw netto schenking:                     € 100

      U betaalt 100 euro en Alzheimer Nederland krijgt 100 euro.


  Bij een periodieke schenking:

  • Uw jaarlijkse schenking is:                   € 172
  • U krijgt terug van de belasting:            € 72  -/_
  • Uw netto schenking:                         € 100

      U betaalt 100 euro en Alzheimer Nederland krijgt 172 euro.

  Met een Overeenkomst Periodiek Schenken kunt u met hetzelfde giftbedrag dus een hogere gift aan Alzheimer Nederland geven.
   

  Al donateur?

  Bent u al donateur, bijvoorbeeld via een maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso? Vult u dan de Overeenkomst Periodiek Schenken in en geeft u ons toestemming voor automatische incasso. Dan zetten wij uw huidige incasso na ontvangst van de Overeenkomst om naar een incasso 'periodieke schenking'. Alle schenkingen die plaatsvinden na de ingangsdatum van de Overeenkomst Periodiek Schenken, kunt u in dat kalenderjaar vervolgens aftrekken als periodieke gift.
  Heeft u vragen hierover of wilt u het formulier graag per post ontvangen? Belt u ons dan gerust op telefoonnummer 033 - 303 25 02.
   

  Wel of geen notariële akte?

  Sinds 1 januari 2014 is het niet meer noodzakelijk om een notariële akte te laten opmaken om fiscaal voordelig te kunnen schenken.
  Wilt u wel een notariële akte, dan geeft u dat eenvoudig op de overeenkomst periodiek schenken aan. Aan het vastleggen in een notariële akte zijn wel kosten verbonden. Daarom geldt hiervoor een minimum schenkbedrag van € 120.

  De keuze voor een notariële akte kan voor de hand liggen wanneer:

  • u meer dan één ANBI-instelling wilt laten opnemen in de schenkingsovereenkomst. Dit kan via Schenkservice.nl (kosteloos wanneer u ons steunt met min € 50/jaar).
  • u iets wilt afspreken wat niet in de overeenkomst Periodiek Schenken staat, bijvoorbeeld dat de gift eindigt bij het overlijden van meerdere personen.
    

  Benodigde gegevens voor uw belastingaangifte

  • Ons RSIN (fiscaal) nummer is: 0096.05.393.
  • Transactienummer: dit kunt u vinden op uw schenkingsovereenkomst (indien deze vanaf 2014 is vastgelegd door Alzheimer Nederland). Heeft u een schenkingsovereenkomst die is opgesteld door een notaris, dan is er geen sprake van een transactienummer.

  Meer weten over periodiek schenken of het formulier per post ontvangen?

  Neem contact op met onze Publieksservice, tel. 033 - 303 25 02 of via donateurs@alzheimer-nederland.nl
  Zij beantwoorden graag uw vragen en kunnen u het formulier vrijblijvend per post toesturen.

  Download de Overeenkomst Periodiek Schenken