Ga direct naar de contentGa direct naar de footer
Logo's van Stichting Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland (Stichting Alzheimer Nederland) verzamelt op verschillende plekken persoonsgegevens van haar donateurs, vrijwilligers, betrokkenen uit het wetenschappelijk domein, mantelzorgers, mensen met dementie, en verschillende andere betrokkenen en relaties. Alzheimer Nederland wil u graag informeren over deze verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leest u onder andere hoe uw persoonsgegevens door Alzheimer Nederland worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en waar u naartoe kunt om uw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen omtrent uw privacy. 

Deze Privacyverklaring is ingedeeld naar de verschillende rollen waarin u betrokken kunt zijn bij onze organisatie. Als u bijvoorbeeld klikt op ‘u bent vrijwilliger’, leest u welke persoonsgegevens er worden verwerkt in het kader van de vrijwilligersorganisatie, en waarom. Onder het overzicht met rollen staat het algemene gedeelte van deze Privacyverklaring waarin informatie is opgenomen die voor alle rollen geldt.

Deze Privacyverklaring is gedeeltelijk gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de ‘AVG’), daarom zult u af en toe wat juridische teksten in deze Privacyverklaring zien. Als u feedback heeft op deze Privacyverklaring, dan horen wij dat graag. 

Overzicht van rollen

Deze Privacyverklaring geldt voor de verzameling van uw persoonsgegevens door Alzheimer Nederland als u op één van de volgende manieren met Alzheimer Nederland in contact bent:

 1. U maakt gebruik van onze websites, apps en online diensten.
 2. U bent donateur van Alzheimer Nederland.
 3. U bent een potentiële donateur.
 4. U bent vrijwilliger.
 5. U bent betrokken bij een actie of u heeft een online collecte- of donatiebus.
 6. U neemt deel aan het Alzheimer Nederland panel.
 7. U neemt deel aan de Dementiemonitor Mantelzorg.
 8. U maakt gebruik van de DementieLijn.
 9. U neemt deel aan een online event.
 10. U bent op wetenschappelijk gebied bij Alzheimer Nederland betrokken.
 11. U heeft ons opgenomen in uw testament of u heeft informatie over nalaten aangevraagd.
 12. U heeft zich aangemeld voor één van onze nieuwsbrieven.
 13. U heeft informatie, een brochure of product aangevraagd.
 14. U bent betrokken bij Samen dementievriendelijk.
 15. U bent een zakelijke relatie van Alzheimer Nederland.
 16. U bent via een toestemmingsformulier akkoord gegaan met de publicatie van foto's of video's op onze websites of op televisie.
 17. U maakt gebruik van pagina’s van Alzheimer Nederland op social media.
 18. U solliciteert bij Alzheimer Nederland.
 19. U heeft het Herinneringen Top 50 Concert bezocht of gaat het Herinneringen Top 50 Concert bezoeken (live of via streaming)

Cookies, profilering en sociale media

Alzheimer Nederland wil op een relevante en persoonlijke manier met haar betrokkenen communiceren. Om onze berichten zo goed mogelijk af te stemmen op ieders voorkeuren, verzamelen we extra gegevens, doen we aan profielbepaling en adverteren wij op sociale media. 

Wie is verantwoordelijke?

Stichting Alzheimer Nederland, gevestigd aan het Stationsplein 121, 3818 LE te Amersfoort is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de AVG. Voor vragen omtrent privacy of gegevensbescherming kunt u Alzheimer Nederland het beste bereiken via 033-303 25 02 en [email protected]. Via deze contactgegevens is ook de functionaris gegevensbescherming van Alzheimer Nederland bereikbaar.

Uw rechten

Inzage: U heeft het recht om een ​​kopie van uw persoonsgegevens te vragen die worden verwerkt door of namens Alzheimer Nederland. U kunt daarbij ook informatie opvragen over andere details van de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de bewaartermijn van uw gegevens (of de criteria om die periode te bepalen) en categorieën van derde ontvangers. Algemene informatie kunt u ook altijd vinden in deze Privacyverklaring.

Wijziging: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Beperking: U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens ook door Alzheimer Nederland laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat wij uw verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens controleren.

Wissing van persoonsgegevens: U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens door Alzheimer Nederland te laten verwijderen, tenzij Alzheimer Nederland op grond van de AVG toegestane redenen heeft om uw persoonsgegevens te houden.

Recht op overdracht van persoonsgegevens: Op uw verzoek verstrekt Alzheimer Nederland u een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare kopie van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, en heeft u het recht die persoonsgegevens ongehinderd door Alzheimer Nederland aan een derde partij te laten overdragen.

Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland kan u hierbij verzoeken om met uw specifieke situatie verband houdende redenen op te geven. Als uw bezwaar het gebruik van persoonsgegevens door Alzheimer Nederland voor direct marketing doeleinden betreft, zal Alzheimer Nederland dit verzoek altijd honoreren.

U kunt al deze rechten uitoefenen door ons te bellen op 033-303 25 02 of een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij kunnen u vragen om u te identificeren. Afhankelijk van de aard van de gegevens die het verzoek betreft, kan Alzheimer Nederland u daarvoor om een aantal persoonsgegevens vragen.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daar waar u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Alzheimer Nederland (bijvoorbeeld omdat u de nieuwsbrief wilt ontvangen), kunt u deze toestemming op elk moment intrekken zoals aangegeven in deze Privacyverklaring. Uw intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens voor de intrekking van uw toestemming.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Voor een aantal verwerkingen van uw persoonsgegevens schakelt Alzheimer Nederland derde partijen in om haar daarbij te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn hosting providers die applicaties of bestanden met persoonsgegevens hosten, wervingsbureaus die namens ons collectevrijwilligers werven, telemarketingbureaus, verzendhuizen en payment service providers (zoals Buckaroo). Sommige van deze partijen (met name softwareleveranciers) bevinden zich buiten de EU; in dat geval worden er soms gegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte. Alzheimer Nederland zorgt ervoor dat met deze partijen verwerkersovereenkomsten zijn gesloten waarin de partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens te beschermen en alleen ten behoeve van Alzheimer Nederland te verwerken. 

Alzheimer Nederland verstrekt uw gegevens alleen aan andere partijen voor de uitvoering van haar eigen dienstverlening. Alzheimer Nederland verkoopt geen persoonsgegevens aan andere partijen. 

Hoe komt Alzheimer Nederland aan uw persoonsgegevens?

Zoals u hieronder kunt lezen krijgt Alzheimer Nederland de meeste persoonsgegevens direct van u. Soms komt het voor dat Alzheimer Nederland een prospectbestand bij een derde partij inkoopt, waarin uw naam en adresgegevens kunnen zijn opgenomen. Deze gegevens zijn afkomstig van partijen die de prospectbestanden verhuren voor eenmalig gebruik. Deze partijen zorgen ervoor dat u hiervan op de hoogte bent gesteld en waar nodig uw toestemming hebt gegeven. Wij zullen in iedere mailing de bron van deze gegevens opnemen. 

1. U maakt gebruik van de websites, apps en online diensten van Alzheimer Nederland

 • 1.1. Uw Alzheimer Nederland Account

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
  Via dementie.nl, myinlife.nl en de app 'Dat ben ik' kunt u uzelf registreren voor een Alzheimer Nederland Account (‘Account’). De minimale gegevens die Alzheimer Nederland voor uw Account nodig heeft zijn uw gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord. Als u uw naam en geslacht invult, kunnen wij u persoonlijker aanspreken in onze communicatie. 

  Alzheimer Nederland gebruikt deze gegevens om uw account aan te maken en u zo als unieke gebruiker van de online diensten van Alzheimer Nederland gebruik te laten maken. De grondslag is uitvoering van de overeenkomst tussen u en Alzheimer Nederland met betrekking tot het gebruik van een Account.

  Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
  Alzheimer Nederland bewaart uw persoonsgegevens in uw Account zolang u uw Account gebruikt, en tot maximaal 2 jaar daarna. Als u 12 maanden geen gebruik gemaakt heeft van uw Account, sturen wij u hierover bericht. Dit doen wij na 22 maanden weer. Als u dan niet reageert, anonimiseren wij uw Account door uw persoonsgegevens te verwijderen. 

 • 1.2. Uw gebruik van www.dementie.nl (met uw Account)

  De privacybescherming van u of uw naaste met dementie
  Bij het gebruik van www.dementie.nl worden persoonsgegevens van uzelf, maar (optioneel) ook van uw naaste met dementie verwerkt. Om de privacy van u en uw naaste met dementie daarbij zo goed mogelijk te beschermen, heeft Alzheimer Nederland gedragsregels voor het gebruik van www.dementie.nl opgesteld. Deze kunt u hier vinden.

  Als u gegevens van uw naaste met dementie invult, vragen wij om het gebruik van www.dementie.nl zo goed mogelijk met hem of haar te bespreken en waar mogelijk zijn of haar instemming te verkrijgen. Voor het opslaan en gebruik van sommige gegevens in www.dementie.nl is uitdrukkelijke toestemming van uw naaste met dementie nodig. Omdat wij geen contact hebben met uw naaste, vragen wij u om aan uw naaste toestemming te vragen. Dat zal wellicht niet altijd lukken omdat uw naaste hiertoe niet meer in staat is. Alzheimer Nederland vindt het van belang dat u als gebruiker van www.dementie.nl ook in die gevallen zo goed mogelijk wordt ondersteund. U kunt in die gevallen daarom toch gebruik maken van www.dementie.nl. Zorg er in ieder geval altijd voor dat u de gedragsregels in acht neemt.

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
  U kunt www.dementie.nl bezoeken met en zonder Account. Als u een Account heeft of aanmaakt, kunt u gebruik maken van verschillende diensten op www.dementie.nl. In uw profiel op www.dementie.nl kunt u (optioneel) verschillende gegevens registreren:

  • Uw geslacht, foto, geboortejaar, informatie over uzelf, uw relatie met dementie en de vorm en fase van dementie waar u mee te maken heeft, helpen de deelnemers op www.dementie.nl om in contact te komen met gelijkgestemden en maken het contact persoonlijker.
  • Uw woonplaats gebruiken wij om regionale activiteiten van Alzheimer Nederland onder uw aandacht te brengen.

  Daarnaast gebruiken wij de gegevens in uw profiel om de informatie op www.dementie.nl beter op uw specifieke situatie af te stemmen. Uw gegevens zijn zichtbaar voor andere deelnemers van www.dementie.nl met een Account. U kunt er zelf voor kiezen of u uw gegevens ook zichtbaar wilt maken voor de bezoekers van www.dementie.nl die geen account hebben. De grondslag voor de verwerking van de  gegevens in uw account en profiel is de uitvoering van de overeenkomt tussen u en Alzheimer Nederland m.b.t. het gebruik van uw account en de diensten op de website. De grondslag voor de verwerking van gegevens m.b.t. de gezondheid van u of uw naaste is uw toestemming.  

  Als u bent ingelogd met uw Account, kunt u op de website www.dementie.nl ervaringen delen via het forum, verhalen delen via een blog en reageren op ervaringen van anderen. U kunt daarbij altijd kiezen of u uw ervaringen deelt met alle bezoekers van www.dementie.nl (‘openbaar’), of alleen met andere deelnemers met een Account. Daarnaast kunt u iemand een vriendschapsverzoek sturen en daarna via de chat contact onderhouden. Uw chatberichten zijn alleen zichtbaar voor uzelf en degene met wie u chat.

  Met uw toestemming sturen wij u ook notificaties per e-mail over de reacties op uw ervaringen en verhalen. Daarnaast kunt u uw toestemming aangeven om actief bij te dragen aan het verbeteren van www.dementie.nl, bijvoorbeeld door moderator te worden of deel te nemen aan het panel van Alzheimer Nederland.

  U kunt op www.dementie.nl ook de Mantelzorgtest of de Online Training Veranderend Gedrag doen. Wij bewaren de uitslag hiervan niet. Wel kunt u er aan het einde van de Mantelzorgtest of de Online Training Veranderend Gedrag voor kiezen om tips per e-mail toegezonden te krijgen. Daarnaast kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief of een e-mailreeks. 

  Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
  U kunt uw Account zelf verwijderen. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd, maar uw gesprekken op het forum, uw verhalen en uw reacties blijven geanonimiseerd zichtbaar. Op uw verzoek kunnen wij ook deze verwijderen. De bewaartermijn is ook gekoppeld aan uw Account. 

  Cookies en profilering
  Op www.dementie.nl maken wij gebruik van cookies en verzamelen wij, met uw toestemming, informatie over uw bezoekgedrag op de website. 

 • 1.3. Uw gebruik van www.dementie.nl (zonder Account)

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
  Ook zonder Account kunt u gebruikmaken van de informatie op www.dementie.nl. U kunt dan bijvoorbeeld ook de Mantelzorgtest of de Online Training Veranderend Gedrag doen.

  Wij bewaren de uitslag van uw Mantelzorgtest niet. Wel kunt u er aan het einde van uw Mantelzorgtest of de Online Training Veranderend Gedrag voor kiezen om tips per e-mail toegezonden te krijgen. Daarnaast kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief of een e-mailreeks. 

  Op www.dementie.nl maken wij gebruik van cookies en verzamelen wij, met uw toestemming, informatie over uw bezoekgedrag op de website. 

 • 1.4. Als u een Expertvraag stelt

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
  Op de website www.dementie.nl kunt u een Expertvraag indienen. Op het online formulier vraagt Alzheimer Nederland om uw naam en geslacht (niet verplicht), e-mailadres en/of telefoonnummer en persoonlijke vraag. Deze persoonsgegevens heeft de expert nodig om contact met u op te kunnen nemen om uw vraag te beantwoorden. Daarnaast vragen wij u om (optioneel) uw relatie met dementie en de fase die daarbij past in te vullen. Deze informatie gebruiken wij om u nog beter een persoonlijk antwoord te kunnen geven en om onze informatievoorziening aan onze doelgroepen steeds verder te verbeteren. 

  U kunt alleen gebruik maken van de Expertvraag indien u uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw (persoonlijke en medische) gegevens. Alzheimer Nederland gebruikt uw e-mailadres (geen andere gegevens) daarnaast ook om uw feedback te vragen over uw ervaring met de Expertvraag. De grondslag hiervoor is het gerechtvaardigde belang van Alzheimer Nederland om de kwaliteit van het antwoord te controleren en te verbeteren. Voor verbeterdoeleinden wordt een verslag gemaakt van een geanonimiseerde en samengevatte vraag en antwoord. Dit vormt de basis van intervisie bijeenkomsten voor de experts.

  Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
  Alzheimer Nederland bewaart de persoonsgegevens die zij gekregen heeft via het Expertformulier gedurende 2 maanden na afronding van de vraag om eventuele opvolging te kunnen geven en om feedback te vragen. Daarna worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.  

 • 1.5. Als u iets bestelt in de webwinkel

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
  U kunt in de webwinkel producten van Alzheimer Nederland bestellen. De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens gaat daarbij als volgt:

  • Uw voor- en achternaam en geslacht gebruiken wij om u te kunnen identificeren.
  • Uw postadres gebruiken wij om u de gewenste producten toe te sturen.
  • Uw e-mailadres gebruiken wij om uw webwinkelaccount aan te maken, uw bestelling per e-mail te bevestigen, om eventuele vragen te stellen en eventuele downloadbare bestellingen naar u te sturen. Daarnaast kunt u met een vinkje aangeven of u per e-mail op de hoogte wilt blijven van nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland (optioneel).
  • Uw telefoonnummer vragen wij om telefonisch contact met u op te nemen omtrent vragen over uw bestelling (optioneel).
  • Uw ordergegevens, IP-adres en eventueel uw IBAN- en creditcardgegevens heeft Alzheimer Nederland nodig om de betaling te laten uitvoeren en voor administratiedoeleinden.

  De grondslag voor deze gegevensverwerking is uitvoering van de overeenkomst of uw toestemming (voor de optionele gegevens).

  Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
  Wij bewaren uw account, persoonsgegevens en bestelgegevens tot 18 maanden nadat u uw account voor het laatst hebt gebruikt. Daarna anonimiseren wij uw bestelgegevens en verwijderen wij uw account.

 • 1.6. Als u de Geheugentest doet

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
  Als u de Geheugentest maakt, is dit anoniem. Uw uitslag van de geheugentest wordt alleen tijdelijk opgeslagen om aan u te kunnen mailen als u dit wenst. Na het verzenden van de e-mail of het afsluiten van de test is de uitslag verwijderd.

 • 1.7. Als u zich aanmeldt voor een SMS-serie

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
  Als u zich per SMS aanmeldt voor een SMS-serie, ontvangt u van ons een vast aantal SMS’jes. Bij de informatie op onze websites over de SMS-serie staat altijd aangegeven hoeveel SMS’jes u ontvangt. De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens gaat daarbij als volgt:

  • Uw telefoonnummer gebruiken wij om u SMS-berichten te sturen. Daarnaast gaat u er bij de aanmelding voor de SMS-dienst mee akkoord dat wij u eenmalig telefonisch mogen benaderen om u meer te vertellen over ons werk en hoe u daaraan kunt bijdragen. Als u dit niet wilt, kunt u ons dit per mail laten weten op [email protected] (vermeld daarbij uw telefoonnummer).
    
  • Wij registreren welke SMS u opent en op welke link u in de SMS-berichten klikt. Dit doen wij zodat wij kunnen analyseren welke onderwerpen voor onze doelgroepen het meest interessant zijn. Hiermee kunnen wij de informatievoorziening aan onze doelgroepen verder verbeteren.

  De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst omtrent uw aanmelding voor de SMS-berichten, uw toestemming om u eenmalig telefonisch te mogen benaderen en ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te verbeteren o.b.v. analyses van het gebruik van onze diensten.
   

  Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
  Alzheimer Nederland bewaart uw persoonsgegevens gedurende 12 maanden na afronding van de SMS-serie. Dit doen wij om u eenmalig telefonisch te kunnen benaderen en om te borgen dat dit niet vaker dan eenmalig gebeurt.

 • 1.8. Als u meedoet aan winacties

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
  U kunt op verschillende websites online aan winacties van Alzheimer Nederland meedoen. De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens gaat daarbij als volgt: 

  • Uw e-mailadres gebruiken wij om contact met u op te nemen over de uitslag van de actie. Daarnaast kunt u met een optioneel vinkje aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland per e-mail. 
  • Uw naam en postadres zullen wij gebruiken om een eventuele prijs toe te sturen. 
  • Uw telefoonnummer gebruiken wij met uw toestemming om u eenmalig om steun te vragen (optioneel).

  Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
  Alzheimer Nederland bewaart uw persoonsgegevens gedurende 2 maanden na sluiting van de winactie.

 • 1.9. Als u feedback geeft op één van onze websites

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
  Tijdens uw bezoek aan één van onze websites kan Alzheimer Nederland u om feedback op de inhoud van onze websites vragen. Uw feedback is volledig anoniem. 

2. U bent donateur van Alzheimer Nederland

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens van u als donateur gaat als volgt:

 • Uw naam, het bedrag, de frequentie, eventueel uw IBAN of creditcardgegevens en uw IP-adres heeft Alzheimer Nederland nodig om de betaling te laten uitvoeren en voor administratiedoeleinden. 
 • Uw e-mailadres vraagt Alzheimer Nederland om uw donatie of donateurschap te bevestigen, voor eventuele vragen omtrent betalingen en om te herkennen of u al donateur bent. Wij geven op het online formulier ook aan dat uw e-mailadres gebruikt zal worden voor nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland. Als u dit niet wilt, kunt u het bijbehorende vinkje uitzetten. Ook bij telefonische aanmelding als donateur vragen wij of u (optioneel) nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland per mail wenst te ontvangen.
 • Uw voorletters, geslacht en eventueel de persoonlijke reden van uw donatie vraagt Alzheimer Nederland om u te identificeren en de communicatie met u te personaliseren (optioneel). U kunt deze velden openlaten als u dit niet wilt.
 • Uw postadres vraagt Alzheimer Nederland om te herkennen of u al donateur bent en om u per post te informeren over nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland (optioneel).
 • Uw postadres of e-mailadres kan Alzheimer Nederland ook gebruiken om u een enquêteformulier toe te sturen. Door middel van deze enquête komt Alzheimer Nederland meer te weten over de aard en tevredenheid van haar achterban. Via deze enquête vragen wij u ook of wij u meer gericht kunnen benaderen, bijvoorbeeld als u vrijwilligerswerk zou willen doen voor Alzheimer Nederland of Alzheimer Nederland in uw testament zou willen opnemen.
 • Als u wel uw postadres wilt opgeven, maar niet wilt dat uw postadres voor wervingsdoeleinden van Alzheimer Nederland gebruikt wordt, kunt u dat via 033-303 25 02 of [email protected] aangeven.
 • Uw telefoonnummer vraagt Alzheimer Nederland om u door middel van telemarketing te benaderen voor donaties en om u te bedanken (optioneel, behalve bij SMS-donaties). Wij geven op het online formulier aan dat uw telefoonnummer hiervoor gebruikt zal worden. Als u dit niet wilt, kunt u het bijbehorende vinkje uitzetten. 
 • Uw geboortedatum vraagt Alzheimer Nederland om u te feliciteren op uw verjaardag en om een indruk te krijgen van de leeftijd van de achterban van Alzheimer Nederland (optioneel). 
 • Wanneer u een Periodieke schenkingsovereenkomst afsluit, vraagt Alzheimer Nederland ook uw BSN en de naam van uw partner. Dit is verplicht vanuit de wetgeving voor aftrekbare giften. Alzheimer Nederland gebruikt uw BSN deze gegevens niet voor andere doeleinden. 
 • Op basis van de gegevens die Alzheimer Nederland van u heeft, kan Alzheimer Nederland u ook benaderen in verband met een nalatenschap.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is uitvoering van de overeenkomst omtrent uw donateurschap of uw toestemming (voor de optionele gegevens).

Als u via het online donatieformulier een donatie heeft gedaan, verstrekken wij uw e-mailadres gepseudonimiseerd (onherkenbaar gemaakt) aan Google, zodat wij de effectiviteit kunnen meten van onze advertenties via Google. De grondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang om onze marketingbudgetten zo effectief mogelijk in te zetten. Als u niet wilt dat wij uw gegevens hiervoor gebruiken, kunt u dit via telefoonnummer 033-303 25 02 of [email protected] aangeven. 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Omdat wij zien dat voormalige donateurs vaak ook na lange tijd opnieuw een gift willen doen, bewaren wij uw persoonsgegevens tot 7 jaar na uw laatste donatie. Daarna anonimiseren wij uw donatiegegevens. Als u wilt dat uw gegevens eerder worden verwijderd, kunt u hiervoor contact opnemen met Alzheimer Nederland via de bovenstaande gegevens. 

3. U bent een potentiële donateur van Alzheimer Nederland

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Het werven van nieuwe donateurs is van groot belang voor Alzheimer Nederland. Zonder donaties kunnen wij ons werk niet doen. Daarom schrijft Alzheimer Nederland ook potentiële donateurs aan. Hiervoor koopt Alzheimer Nederland een adressenbestand in. De adressen in dit bestand worden geselecteerd op basis van criteria die overeenkomen met bestaande donateurs, zoals postcode en verwachte leeftijd. Deze adressen gebruiken wij eenmalig voor het toesturen van een brochure en geef-vraag. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigde belang van Alzheimer Nederland om mogelijke donateurs per post te kunnen benaderen met een geef-vraag.

Soms ontvangen wij van partners waarmee wij samenwerken uw naam, adres, e-mailadres en/of  telefoonnummer als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij gebruiken deze gegevens eenmalig om u te bedanken, uw steun te vragen en/of een enquête te sturen. 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Na het eenmalige gebruik verwijderen wij uw adresgegevens, tenzij u heeft aangegeven dat u niet meer door ons benaderd wilt worden. Wij slaan dit dan op om te zorgen dat u daadwerkelijk niet meer door ons wordt benaderd.  

4. U bent als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland betrokken

 • 4.1. Collectevrijwilliger

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
  Als u collectevrijwilliger bij Alzheimer Nederland bent, dan gaat de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens als volgt: 

  • Wij vragen uw voorletters, achternaam en geslacht om u te kunnen identificeren en u op de juiste manier te kunnen aanspreken.
  • Wij vragen uw adresgegevens om u te kunnen indelen in de juiste collectewijk, collectematerialen te kunnen versturen en om u per post op de hoogte te houden van de collecte en overige informatie van Alzheimer Nederland.
  • Uw e-mailadres vragen wij om met u te communiceren omtrent de collecte, om u toegang te geven tot onze collecte-applicatie en om u uit te nodigen voor de mobiele collecte. Als u daarvoor toestemming geeft, zullen wij uw e-mailadres gebruiken voor nieuws, tips en acties omtrent collecteren. 
  • Uw telefoonnummer zullen wij ook gebruiken om met u te communiceren over de collecte.
  • Uw geboortedatum vragen wij zodat wij kunnen controleren of u de minimumleeftijd heeft bereikt om in uw gemeente te kunnen collecteren. Ook gebruiken wij deze informatie om op anonieme wijze de leeftijd van onze collectevrijwilligers te analyseren.

  Als u eenmaal collectant bent, dan kan Alzheimer Nederland, indien bijvoorbeeld fraude of diefstal is gepleegd of Alzheimer Nederland andere redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de collecte niet op verantwoorde en betrouwbare wijze kan worden uitgevoerd, hiervan een aantekening maken. Alzheimer Nederland zal u dan niet nogmaals uitnodigen als collectant. 

  De grondslag voor deze gegevensverwerking is (a) de uitvoering van de overeenkomst tussen u als collectant/wijkhoofd/coördinator en Alzheimer Nederland en (b) het gerechtvaardigd belang van Alzheimer Nederland om op zorgvuldige wijze contact te houden met collectanten/wijkhoofden/coördinatoren en het collecteren op een veilige en betrouwbare manier te laten verlopen.

  Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
  Alzheimer Nederland bewaart de persoonsgegevens in het kader van uw rol als collectevrijwilliger gedurende een periode van 24 maanden na het beëindigen van uw vrijwilligerstaken, om u te kunnen herkennen indien u uzelf binnen 24 maanden weer opnieuw opgeeft als vrijwilliger. Daarna anonimiseert Alzheimer Nederland uw gegevens.

 • 4.2. Andere vrijwilligersfuncties

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
  Als u vrijwilliger van Alzheimer Nederland bent of wilt worden, dan gaat de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens als volgt:  

  Werving van nieuwe vrijwilligers:

  • Wij vragen uw naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, opleiding en motivatie. Deze gegevens zijn verplicht, en heeft Alzheimer Nederland nodig om contact met u op te laten nemen door de juiste (regionale) contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie en om een passende vrijwilligersfunctie voor u te vinden. 

  Nadat u vrijwilliger bent geworden: Als u eenmaal vrijwilliger bent, verwerkt Alzheimer Nederland diverse persoonsgegevens van u, zoals uw contactgegevens, om u als vrijwilliger goed te laten functioneren en om contact met u te onderhouden. Zo zullen we u bijvoorbeeld uitnodigen voor trainingen en kunt u declaraties indienen.  Ook kunt u zo gebruik maken van ons relatiebeheersysteem voor vrijwilligers. Indien u voorzitter van een regionale afdeling wilt worden, vragen wij ook uw cv. Voor sommige functies vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

  De grondslag voor deze gegevensverwerking is (a) de uitvoering van de overeenkomst tussen u als vrijwilliger en Alzheimer Nederland en (b) het gerechtvaardigde belang van Alzheimer Nederland om op zorgvuldige wijze contact te houden met vrijwilligers en hen op efficiënte en prettige wijze te faciliteren als vrijwilliger. 

  Met uw toestemming registreren wij ook of u dementie heeft en wat uw nationaliteit is. Dit doen wij omdat wij mensen met verschillende achtergronden beter kunnen helpen als zij zichzelf herkennen in de helper, bijvoorbeeld door een gemeenschappelijke deler in nationaliteit of ziektebeeld. Wij leggen deze gegevens ook vast oom gerichter nieuwe vrijwilligers te kunnen werven, behouden en trainen. 

  U kunt uw toestemming altijd intrekken, waarna wij uw gegevens direct verwijderen. 

  Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
  Alzheimer Nederland bewaart de persoonsgegevens in het kader van uw rol als vrijwilliger gedurende een periode van 24 maanden na het beëindigen van uw vrijwilligerstaken om u te kunnen herkennen indien u uzelf binnen 24 maanden weer opnieuw opgeeft als vrijwilliger. Daarna anonimiseert Alzheimer Nederland uw gegevens.

5. U bent als actievoerder, deelnemer of supporter/sponsor van een actie bij Alzheimer Nederland betrokken, of u heeft een online donatie- of collectebus

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens gaat bij onze online en offline acties en bij onze eigen actie HerinneringenRit als volgt:

Aanmelden voor een actie: U kunt individueel of met een team een actie starten voor Alzheimer Nederland.

 • Om u online als actievoerder of deelnemer aan een actie aan te melden, vragen wij u ter identificatie en om u toegang te verlenen tot ons actieplatform om uw voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord.
 • Indien u van ons online actieplatform gebruik maakt, gebruiken wij uw e-mailadres om u tips te geven voor het optimaliseren van uw actiepagina en om u te informeren over ontvangen donaties en toegevoegde teamleden.
 • Gedurende de looptijd van uw actie begeleiden wij u per e-mail en/of post. Als u dit niet wilt, kunt u zich hiervoor in iedere e-mail afmelden.
 • Soms vragen wij ook om uw geboortedatum. Deze is verplicht in het geval van een evenementenverzekering (bijvoorbeeld voor deelname aan onze actie HerinneringenRit).
 • Online vragen wij u ook altijd om uw persoonlijke motivatie en persoonlijk streefbedrag te geven om de actie persoonlijk te maken.
 • Online vragen wij u ook om persoonlijke foto’s te uploaden, zowel van uw team als individuele foto’s (optioneel). Vraag uw teamleden altijd of ze akkoord zijn met de publicatie van de foto op de actiewebsite.
 • Indien u van ons online actieplatform gebruik maakt, worden uw voor- en achternaam, persoonlijke motivatie, persoonlijke streefbedrag, eventuele foto’s en eventuele persoonlijke donatiebedrag, worden op de website gepubliceerd zodat donateurs u kunnen vinden.
 • Indien u uw telefoonnummer opgeeft, kunnen wij contact met u opnemen om u te ondersteunen bij uw actie. Uw telefoonnummer is verplicht in het geval van deelname aan HerinneringenRit, zo kunnen wij in aanloop naar of tijdens het evenement contact met u opnemen en in geval van nood.  

Aanmelden voor een online donatie- of collectebus:

 • Als u een online collectebus wilt aanmaken op alzheimer.digicollect.nl, vragen wij uw voor- en achternaam, emailadres en wachtwoord om u te kunnen identificeren. Optioneel kunt u ook een foto uploaden. Uw voor- en achternaam en foto worden op de website gepubliceerd zodat donateurs u kunnen vinden. We vragen u ook om uit te leggen waarom u wilt collecteren voor Alzheimer Nederland. Ook deze informatie wordt op de website gepubliceerd.
 • Als u een online donatiebus wilt aanmaken op inmemoriam.alzheimer-nederland.nl, vragen wij om een afbeelding en de voor- en achternaam van de overledene.  We vragen uw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord om u te kunnen identificeren en voor beheer van de donatiebus. Ook vragen wij u om uit te leggen waarom u deze in memoriam donatiebus voor Alzheimer Nederland aanmaakt. Deze informatie wordt op de website gepubliceerd, net zoals de afbeelding en de naam van de overledene. De aangemaakte pagina is niet openbaar en alleen te bezoeken indien de link naar de donatiebus bekend is.

Doneren aan een actie, online collecte- of donatiebus:

 • Het bedrag, de betaalmethode en uw IBAN en naam van de rekeninghouder  (afhankelijk van de betaalmethode) vragen wij om de betaling uit te kunnen voeren.
 • Als u wilt doneren aan een actie, collecte- of donatiebus, vragen wij ter identificatie uw voor- en achternaam. Bij de online collecte- of donatiebus kunt u ervoor kiezen om anoniem te doneren (wat betekent dat anderen uw naam niet zien). In alle andere gevallen ziet de actievoerder uw naam, bedrag, betaalmethode, betaalstatus, datum en het team of de persoon aan wie u gedoneerd heeft.
 • Op de actiewebsite vragen wij daarnaast uw e-mailadres om de donatie te bevestigen. De actievoerder kan uw e-mailadres gebruiken om u te bedanken voor uw donatie.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang om u te begeleiden en ondersteunen bij uw actie of uw collecte- of donatiebus, uitvoering van de overeenkomst omtrent uw betaling, en uw toestemming (voor de optionele gegevens).

Aanvragen van een giftbox: 

Als u een giftbox aanvraagt, registreren wij uw naam en adres om u de box toe te kunnen sturen en registreren wij het bedrag dat u achteraf aan ons heeft overgemaakt. Bij de uitvaartbox registreren wij ook uw relatie tot de overledene en eventueel een tweede contactpersoon. De grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst m.b.t. uw inzameling van donaties middels de giftbox. 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

 • Wij bewaren de persoonsgegevens van actievoerders, deelnemers en supporters gedurende 3 jaar na de laatste actie, om u te kunnen herkennen als u in die periode opnieuw een actie wilt starten. De financiële gegevens bewaren wij 7 jaar vanwege de wettelijke bewaartermijn. Persoonsgegevens van supporters bewaren wij 12 maanden.
 • Als u een online donatie- of collectebus heeft aangemaakt, vragen wij u 12 maanden na uw laatste ontvangen donatie of u uw bus nog actief wilt houden. Als u dat niet wilt, verwijderen wij de persoonsgegevens van u en uw donateurs.

6. U neemt deel aan het Alzheimer Nederland panel

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens als panellid van het Alzheimer Nederland panel gaat als volgt: 

 • Uw naam en geslacht hebben wij nodig om u correct te identificeren en aan te spreken.
 • Uw e-mailadres hebben wij nodig om u de uitnodiging voor de panelonderzoeken te sturen. U logt hiermee ook in op www.alzheimer-nederland.nl/panel.
 • Uw woonplaats vragen wij om  u in de juiste regio in te delen wanneer voor het onderzoek uw fysieke aanwezigheid nodig is
 • Als u uw telefoonnummer opgeeft, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen, bijvoorbeeld in verband met vragen over uw antwoorden in een onderzoek. 
 • Voor het uitzetten van vragenlijsten binnen specifieke groepen panelleden en vanwege de interpretatie van onderzoeksresultaten vragen wij van u de volgende gegevens:
  • Uw geboortejaar
    
  Daarnaast vragen wij, als u zelf dementie heeft:
  • Uw diagnose en ziektebeeld 

  • Wanneer de diagnose is gesteld 

  • Uw leefsituatie 

  • Uw moedertaal 

  Als u mantelzorger bent:
  • De relatie met uw naaste met dementie
  • Sinds wanneer u voor uw naaste zorgt
  • Of en hoe lang geleden uw naaste overleden is
  • Uw moedertaal
  • Uw opleidingsniveau
  Als u vrijwilliger bent:
  • Uw vrijwilligersfunctie en -afdeling
  • Sinds wanneer u vrijwilliger bent
  Als u zorgprofessional bent:
  • Uw functie
  • Sinds wanneer u met mensen met dementie werkt

  De grondslag voor deze gegevensverwerking is (a) de uitvoering van de overeenkomst omtrent uw deelname aan het Alzheimer Nederland panel (b) uw toestemming om uw diagnose en ziektebeeld vast te leggen (c) het gerechtvaardigd belang van Alzheimer Nederland om goed op de hoogte zijn van de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zo kan Alzheimer Nederland beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. De grondslag voor de verwerking van de optionele gegevens is toestemming.

  Voor het uitzetten van vragenlijsten binnen specifieke groepen en vanwege de interpretatie van onderzoeksresultaten vragen wij u, als u mantelzorger bent, ook een aantal persoonsgegevens van uw naaste met dementie, waaronder het ziektebeeld. Ook zal uw deelname aan het Alzheimer Nederland panel betekenen dat Alzheimer Nederland in bepaalde gevallen andere medische gegevens herleidbaar tot uw naaste zal verwerken, bijvoorbeeld over fysieke klachten. Hiervoor hebben wij de uitdrukkelijke toestemming van uw naaste nodig. Omdat wij geen direct contact hebben met uw naaste, vragen wij u om van uw naaste deze toestemming te krijgen. Mocht uw naaste niet meer in staat zijn om toestemming te geven, dan vragen wij u uw deelname toch zo goed mogelijk met uw naaste te bespreken. Vanwege het belang van de informatie over personen met dementie voor het Alzheimer Nederland panel, wil Alzheimer Nederland u in die gevallen toch laten deelnemen. Hieronder treft u de gegevens van uw naaste met dementie die wij bij uw aanmelding al zullen vragen: 

  • Geslacht
  • Geboortejaar
  • Moedertaal
  • Leefsituatie
  • Diagnose en ziektebeeld
  • Leeftijd van uw naaste toen hij/zij de diagnose kreeg
  • Jaar waarin uw naaste de diagnose kreeg

  Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
  De persoonsgegevens die wij van u bij aanmelding krijgen, worden bewaard zolang u lid bent van het Alzheimer Nederland panel. Als u vier keer achter elkaar niet op een uitnodiging heeft gereageerd, zullen wij u vragen of u nog lid wilt blijven. Als u aangeeft niet langer lid te willen zijn, of niet reageert, dan wordt uw lidmaatschap van het panel opgeheven en verwijderen wij uw persoonsgegevens.

7. U neem deel aan de Dementiemonitor Mantelzorg

Welke derde partij is betrokken bij de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het onderzoek wordt in opdracht van Alzheimer Nederland uitgevoerd door Nivel, een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbureau. Nivel verwerkt uw persoonsgegevens enkel ten behoeve van de Dementiemonitor Mantelzorg. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Het invullen en inzenden van de vragenlijst van de Dementiemonitor Mantelzorg is anoniem, hiervoor slaan Alzheimer Nederland of Nivel geen persoonsgegevens op. Dit verandert als u in de vragenlijst uw e-mailadres en/of telefoonnummer invult, omdat u graag wilt worden uitgenodigd voor een persoonlijk interview of een groepsgesprek of omdat u lid wilt worden van het Alzheimer Nederland panel, of als u uw geboortedatum invult als u toestemming geeft dat uw gegevens worden verwerkt in het Register Dementiezorg en Ondersteuning. Maar ook dan zullen wij uw de onderzoeksresultaten anoniem rapporteren. en uw contactgegevens alleen gebruiken om u uit te nodigen voor een persoonlijk interview of een groepsgesprek. De grondslag voor het gebruik van uw contactgegevens e-mailadres en geboortedatum is toestemming.

In de Dementiemonitor Mantelzorg wordt gevraagd naar gegevens over onder andere uw gezondheid en die van uw naaste. Omdat uw naaste dementie heeft of had, is het niet goed mogelijk om hem/haar expliciet om toestemming te vragen hiervoor. Wij vragen u wel om uw deelname aan dit onderzoek indien mogelijk zo goed mogelijk met uw naaste te bespreken en waar mogelijk zijn of haar instemming te vragen.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

 • De onderzoeksresultaten bewaren wij anoniem, zodat deze niet naar u te herleiden zijn. 
 • Als u deelneemt als lid van het Alzheimer Nederland panel, worden uw antwoorden bewaard bij uw account. Dan geldt de bewaartermijn zoals beschreven bij het Alzheimer Nederland panel. 
 • Als u uw telefoonnummer of e-mailadres heeft opgegeven, bewaren wij deze tot 12 maanden na de start van de Dementiemonitor Mantelzorg.

8. Als u gebruikmaakt van de DementieLijn

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Als u belt met de DementieLijn maakt de vrijwilliger aan de telefoon een gespreksverslag voor analyse en onderzoeksdoeleinden. In de meeste gevallen is dit anoniem en worden er geen persoonsgegevens genoteerd. In 5-10% van de gesprekken worden contactgegevens genoteerd, bijvoorbeeld als iemand teruggebeld moet worden, of om personen die vaak bellen beter te kunnen helpen. Bij het noteren van de contactgegevens vraagt de vrijwilliger altijd eerst mondeling toestemming.  

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Alzheimer Nederland bewaart de persoonsgegevens die zij verkregen heeft via het Terugbelverzoek gedurende 3 maanden na afsluiting van het gesprek om eventuele opvolging te kunnen geven. Daarna worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.

9. U neemt deel aan een online event

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Als u zich aanmeldt voor een (online) bijeenkomst, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Uw voornaam, achternaam en contactgegevens om met u te communiceren over uw deelname en, in het geval van een online bijeenkomst, u toegang te geven tot de digitale omgeving. 
 • Bij sommige bijeenkomsten uw relatienummer om correct te kunnen registreren dat u zich heeft aangemeld.

De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst tot deelname aan de bijeenkomst.

 • Uw e-mailadres gebruiken wij om u een evaluatie van de bijeenkomst te sturen.
 • Bij sommige bijeenkomsten wordt (optioneel) aanvullende informatie van u gevraagd. 

Deze gegevens vragen wij vanuit ons gerechtvaardigd belang om onze bijeenkomsten op uw behoeften af te stemmen.

Daarnaast kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. In paragraaf 12 leest u meer over het gebruik van uw e-mailadres en de bewaartermijn.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Als u een bestaande relatie van ons bent, bijvoorbeeld een donateur, wordt uw registratie voor een bijeenkomst bewaard conform de bewaartermijn die voor deze relatie geldt. In andere gevallen verwijderen wij uw gegevens tot uiterlijk zes maanden na de bijeenkomst. 

10. U bent op wetenschappelijk gebied bij Alzheimer Nederland betrokken

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Voor de aanvraag van een toelage of subsidie gaat de verwerking van persoonsgegevens als volgt:

 • Uw naam en contactgegevens gebruiken wij om met u te kunnen communiceren over de aanvraag, over en de eventuele toekenning en (na de toekenning) over uw onderzoeksproject.
 • Uw instituut en werkgerelateerde informatie , studierichting en aandachtsgebieden om uw deelname zo effectief mogelijk te plannen, voor uzelf en uw mededeelnemers.
 • Uw IBAN gebruiken wij om een eventuele toelage of subsidie uit te keren.
 • Uw e-mailadres kunnen wij gebruiken om u een enquête te sturen voor evaluatie van de subsidieronde.
 • Uw naam en gesubsidieerde project vermelden wij ook op onze website. 

Als u als begeleider, co-promotor, contactpersoon of andere belanghebbende bij een onderzoeksproject betrokken bent, verwerkt Alzheimer Nederland gegevens zoals uw naam, titel en functie om de aanvraag te beoordelen en waar nodig met u te communiceren.

Als u een aanvraag indient voor de Young Outstanding Researcher (YOR) Award verwerken wij uw persoonsgegevens als volgt:

 • Uw naam en contactgegevens gebruiken wij om met u te communiceren over de aanvraag en de selectie.
 • Uw cv, motivatiebrief, wetenschappelijk voorstel en de gegevens van uw onderzoeksinstituut verwerken wij om uw aanvraag te beoordelen.
 • Uw filmpje en foto (alleen als u finalist bent) gebruiken wij voor de selectie van de winnaar van de YOR Award en voor communicatiedoeleinden (bijvoorbeeld op onze website).

Als u deelneemt aan onze netwerkbijeenkomst Mix&Match verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
-    Uw naam en e-mailadres om met u te kunnen communiceren over uw deelname.
-    Uw instituut, studierichting en aandachtsgebieden om uw deelname zo effectief mogelijk te plannen, voor uzelf en uw mededeelnemers.
-    Uw e-mailadres om u een evaluatie van de bijeenkomst te kunnen sturen.
 

Welke andere partij is betrokken bij de verwerking van mijn persoonsgegevens?

 • Voor het beoordelen van aanvragen (van zowel toelagen en subsidies als de Young Outstanding Researcher Award) kan Alzheimer Nederland externe wetenschappelijk referenten en ervaringsdeskundigen inschakelen. Zij ontvangen uw cv en aanvraaggegevens ter beoordeling van uw aanvraag.
 • Als u via het Alzheimer Research Management System (www.alzheimer-research.eu) een aanvraag indient voor een cross border grant, ontvangt ook de Alzheimerorganisatie in Duitsland (Alzheimer Forschung Initiative) of Frankrijk (Foundation Vaincre Alzheimer) uw contactgegevens, cv en aanvraaggegevens ter beoordeling van uw aanvraag.
 • Bij een Publiek Private Samenwerking worden uw aanvraaggegevens gedeeld met Health Holland.
 • Als u deelneemt aan Mix&Match verwerkt ZonMW (als medeorganisator) uw aanmelding.

De grondslag van de gegevensverwerking door Alzheimer Nederland voor aanvragen van een toelage, subsidie of deelname aan de YOR Award is de uitvoering van de overeenkomst om uw aanvraag te beoordelen en om de subsidieovereenkomst aan te gaan.

De grondslag van de gegevensverwerking door Alzheimer Nederland voor de netwerkbijeenkomst Mix&Match is de overeenkomst tot deelname aan de netwerkbijeenkomst.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

 • Wij bewaren uw gegevens tot 2 jaar na het laatste contact of de laatste activiteit, zoals de afronding van uw gesubsidieerde project of de afwijzing van uw aanvraag.  
 • Uw gegevens voor deelname aan Mix&Match bewaren wij tot 6 maanden na afloop van de bijeenkomst.

11. U heeft ons opgenomen in uw testament of u heeft informatie over nalaten aangevraagd.

U kunt op www.alzheimer-nederland.nl informatie aanvragen over nalaten. U kunt bij 13.1 lezen welke persoonsgegevens wij dan van u verwerken. Als u uw telefoonnummer invult, kunnen wij u bellen om u te bedanken en/of om aanvullende informatie te verstrekken.

Als u, telefonisch of via het formulier op www.alzheimer-nederland.nl, aan ons heeft laten weten dat u ons in uw testament heeft opgenomen of dit gaat doen, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Uw voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht vragen wij om u te kunnen identificeren en onze communicatie met u te personaliseren. Uw e-mailadres vragen wij om contact met u te kunnen opnemen rondom uw nalatenschap. Dit geldt ook voor uw adresgegevens en telefoonnummer (optioneel). De grondslag is het gerechtvaardigd belang van Alzheimer Nederland om degenen die nalaten te kunnen bedanken, inzicht te krijgen in hun wensen en om inzicht te krijgen in de achterban die nalaat.
 • Met uw toestemming registreren wij gegevens over uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld of u een partner en/of kinderen heeft.  Deze gegevens leggen wij vast om onze communicatie en diensten gerichter af te stemmen op onze achterban die nalaat (bijvoorbeeld het verstrekken van informatie over een kleinkindlegaat) en om inzicht te krijgen in deze achterban.

Als u ons als executeur in uw testament heeft opgenomen, dan vragen wij u een erfenisdossier samen te stellen en met ons te delen. Daarin verwerken wij de volgende gegevens: 

 • Gegevens van uw verzekeringen (verzekeraars, polisnummers) 

 • Gegevens m.b.t. uw bankrekeningen  

 • Abonnementen 

 • Bijzondere erfstukken 

 • Wensen m.b.t. en de uitvaart 

 • Familieleden 

 • Etc. 

Deze gegevens hebben wij nodig voor een correcte afhandeling van uw nalatenschap. De grondslag hiervan is de uitvoering van de overeenkomst om op te treden als executeur voor de afhandeling van uw nalatenschap. 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

 • Als u informatie heeft aangevraagd over nalaten, bewaren wij uw gegevens gedurende vijf jaar na het laatste contactmoment.
 • Als u heeft aangegeven dat u Alzheimer Nederland in uw testament heeft opgenomen of dit overweegt, of als u ons tot executeur heeft benoemd, bewaren wij uw gegevens tot een eventuele nalatenschap is afgehandeld. 
 • Als u heeft aangegeven geen interesse (meer) te hebben in nalaten aan Alzheimer Nederland, dan bewaren wij uw gegevens zolang wij een relatie met u hebben (bijvoorbeeld als donateur) om te voorkomen dat u in de toekomst opnieuw wordt benaderd over nalaten.

12. U ontvangt één van de nieuwsbrieven van Alzheimer Nederland

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Alzheimer Nederland verstuurt nieuwsbrieven aan haar donateurs en vrijwilligers, tenzij zij aangeven deze niet te willen ontvangen. Via diverse contactpunten kunt u zelf ook toestemming geven om een of meerdere van onze algemene of specifieke nieuwsbrieven te ontvangen. Als u zich hiervoor aanmeldt, dan slaan wij uw e-mailadres op om u regelmatig de bewuste nieuwsbrief te sturen. Als wij uw voorletters, naam en geslacht hebben, zullen wij dit voor de nieuwsbrief gebruiken om u op de juiste wijze aan te spreken. 

U kunt uzelf op ieder moment afmelden door op de afmeldlink te klikken onderaan iedere nieuwsbrief.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Alzheimer Nederland bewaart uw e-mailadres voor een periode van 12 maanden, gerekend vanaf het moment dat u voor het laatste de nieuwsbrief geopend of een artikel gelezen heeft. Alzheimer Nederland meet dit door bij te houden of u de nieuwsbrief opent en of u op items in de nieuwsbrief klikt.

13. U heeft informatie, een brochure of een product aangevraagd

 • 13.1. Als u digitale brochures of informatie aanvraagt

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
  U kunt zowel online als via kaartjes of formulieren diverse digitale brochures en informatie aanvragen. De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens gaat daarbij als volgt:

  • Uw e-mailadres vraagt Alzheimer Nederland om u de bewuste informatie toe te sturen. Daarnaast kunt u met een vinkje aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland per e-mail (optioneel).
  • Uw voorletters, achternaam en geslacht vraagt Alzheimer Nederland om u te identificeren en de communicatie met u te personaliseren (optioneel).
  • Uw postadres vraagt Alzheimer Nederland soms om te herkennen of u al geïnteresseerde bent en om u per post te informeren over nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland (optioneel). Als u wel uw postadres wilt opgeven, maar niet wilt dat uw postadres voor wervingsdoeleinden van Alzheimer Nederland gebruikt wordt, kunt u dat via 033-303 25 02 of [email protected] aangeven.
  • Uw telefoonnummer vraagt Alzheimer Nederland om telefonisch eenmalig contact met u op te nemen om eventuele vragen omtrent de brochure of digitale informatie te beantwoorden en om u eenmalig om steun te vragen (optioneel).
  • Uw geboortedatum vraagt Alzheimer Nederland om u te feliciteren op uw verjaardag en om een indruk te krijgen van de leeftijd van de achterban van Alzheimer Nederland (optioneel). 
  • Alzheimer Nederland slaat op welke digitale informatie u wenst te ontvangen (zoals welke brochure of checklist). Op basis hiervan kunnen wij u gerichter van informatie voorzien als u bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief of post van ons ontvangt. Daarnaast analyseren wij hoe vaak onze informatie door websitebezoekers wordt aangevraagd, zodat we ons aanbod kunnen blijven verbeteren. 

  De grondslag voor deze gegevensverwerking is de uitvoering van de overeenkomst (om u de brochure toe te sturen), uw toestemming (voor de optionele gegevens) en het gerechtvaardigde belang van Alzheimer Nederland om contact te houden met en geïnformeerd te blijven over haar achterban en geïnteresseerden.

  Als u online een product heeft besteld, verstrekken wij uw e-mailadres gepseudonimiseerd (onherkenbaar gemaakt) aan Google, zodat wij de effectiviteit kunnen meten van onze advertenties via Google. De grondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang om onze marketingbudgetten zo effectief mogelijk in te zetten. Als u niet wilt dat wij uw gegevens hiervoor gebruiken, kunt u dit via telefoonnummer 033-303 25 02 of [email protected] aangeven. 

  Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
  Wij bewaren uw gegevens tot 12 maanden na het laatste contact dat wij met u hebben. Indien u informatie heeft opgevraagd over het opnemen van Alzheimer Nederland in uw testament, bewaren wij uw gegevens tot 5 jaar na het laatste contact om de effectiviteit van ons nalatenschapsprogramma te kunnen meten

 • 13.2. Als u informatie, een brochure, proefnummer magazine ALZ… of speldje (of ander product) per post aanvraagt

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
  U kunt zowel online als via kaartjes of formulieren een verzoek indienen om per post diverse brochures, het Alzheimer Nederland speldje of een ander product te ontvangen. De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens gaat daarbij als volgt:

  • Bij betaalde producten heeft Alzheimer Nederland uw naam, het bedrag, eventueel uw IBAN of creditcardgegevens en uw IP-adres nodig om de betaling te laten uitvoeren en voor administratiedoeleinden.
  • Uw postadres vraagt Alzheimer Nederland om u de gewenste informatie of het product toe te sturen. Alzheimer Nederland gebruikt uw postadres soms om u per post te informeren over nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland. Als u wel uw postadres wilt opgeven, maar niet wilt dat uw postadres voor wervingsdoeleinden van Alzheimer Nederland gebruikt wordt, kunt u dat via 033-303 25 02 of [email protected] aangeven.
  • Uw e-mailadres vraagt Alzheimer Nederland om uw bestelling per e-mail te bevestigen. Daarnaast kunt u met een vinkje aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland per e-mail (optioneel).
  • Uw voorletters, achternaam en geslacht vraagt Alzheimer Nederland om u te identificeren en de communicatie met u te personaliseren (optioneel).
  • Uw telefoonnummer vraagt Alzheimer Nederland om telefonisch contact met u op te nemen om eventuele vragen omtrent de brochure te beantwoorden en om u eenmalig om steun te vragen (optioneel).
  • Uw geboortedatum vraagt Alzheimer Nederland om u te feliciteren op uw verjaardag en om een indruk te krijgen van de leeftijd van de achterban van Alzheimer Nederland (optioneel).
  • Alzheimer Nederland slaat op welke brochure u wenst te ontvangen. Op basis hiervan kunnen wij u gerichter van informatie voorzien als u bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief of post van ons ontvangt. Daarnaast analyseren wij (op anonieme wijze) hoe vaak onze informatie door websitebezoekers wordt aangevraagd, zodat we ons aanbod kunnen blijven verbeteren.
  • Na het invullen van het aanvraagformulier kan het zijn dat u op onze website om een vrijblijvende gift gevraagd wordt. De door u ingevulde gegevens zijn dan alvast eenmalig ingevuld.  

  De grondslag voor deze gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang van Alzheimer Nederland om u de gevraagde brochure of het gevraagde product toe te sturen  en uw toestemming voor het verwerken van de optionele gegevens om contact te houden met onze achterban en geïnteresseerden en u om steun te vragen.

  Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
  Wij bewaren uw gegevens tot 12 maanden na het laatste contact dat wij met u hebben. Indien u informatie heeft opgevraagd over het opnemen van Alzheimer Nederland in uw testament, bewaren wij uw gegevens tot 5 jaar na het laatste contact om de effectiviteit van ons nalatenschapsprogramma te kunnen meten.

14. U bent betrokken bij Samen dementievriendelijk

Als u zich op onze website registreert of een account aanmaakt: 

 • Op de website www.samendementievriendelijk.nl kunt u uw steun betuigen aan Samen dementievriendelijk door uzelf met uw e-mailadres te registreren.  Er wordt direct een account voor u aangemaakt waarmee u de mogelijkheid heeft om online trainingen te volgen.  

 • Als u inlogt met uw e-mailadres kunt u uw persoonlijke gegevens inzien of wijzigen en online trainingen doen waarvan u de resultaten in uw account kunt terugzien . De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Alzheimer Nederland met betrekking tot het gebruik van uw account. 

Wij verstrekken uw e-mailadres daarnaast aan onze mediapartner DPG Media. Zo kunnen we onze advertentiecampagnes richten aan specifieke groepen mensen, en er ook voor zorgen dat u geen of minder advertenties van ons te zien krijgt. Als u niet wilt dat wij uw gegevens hiervoor gebruiken, kunt u dit via telefoonnummer 033-303 25 02 of [email protected] aangeven. 

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief:
U kunt zich op de website aanmelden voor de nieuwsbrief van Samen dementievriendelijk door uw e-mailadres in te vullen. U kunt zich op ieder moment afmelden door in de e-mailnieuwsbrief op de afmeldlink te klikken of door een mail te sturen naar [email protected]. De grondslag voor de verwerking van uw e-mailadres is toestemming.

Als u namens een organisatie een training aanvraagt bij Samen dementievriendelijk: 

Als u, als contactpersoon, een training bij ons aanvraagt, verwerken wij uw naam en e-mailadres om contact met u op te nemen voor de organisatie van de training. Daarnaast worden de namen van de deelnemers vanuit uw organisatie geregistreerd.  

Als u (aspirant)trainer bent, van Samen dementievriendelijk:  

Als u aspirant trainer bent, dan registreren wij uw naam, adres, telefoonnummer, opleiding en dieetwensen om u te informeren over het trainerschap en u te laten deelnemen aan de train-de-trainer training. Als u eenmaal trainer bent, verwerken wij de volgende gegevens: 

 • Wij registreren uw voornaam, achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om u te identificeren en om met u te communiceren over de trainingen van Samen dementievriendelijk. Daarnaast vragen wij om uw geboortedatum, om u te kunnen feliciteren op uw verjaardag (optioneel).  

 • Wij gebruiken deze gegevens ook om u toegang te geven tot ons relatiebeheersysteem, waarin u zichzelf kunt inplannen voor trainingen. Hierin kunt u ook zelf uw persoonlijke informatie nog aanvullen of corrigeren (optioneel).  

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst tussen u als trainer en Alzheimer Nederland, om met u als trainer uw activiteiten te organiseren. 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Registratie: 12 maanden na uw registratie of laatste activiteit op het platform vragen wij u of u uw account wilt reactiveren. Indien u dit niet doet, anonimiseren wij uw registratie. 

Account, inclusief trainingsgegevens: uw accountgegevens en trainingsgegevens bewaart Alzheimer Nederland tot 12 maanden na uw laatste gebruik daarvan. Als u deelneemt aan een training via uw organisatie blijven uw gegevens bewaard tot 12 maanden nadat de samenwerking tussen Samen dementievriendelijke en de organisatie is beëindigd. U kunt ook altijd zelf uw account verwijderen onder het tabje 'mijn account’ als u bent ingelogd, of ons verzoeken om uw account te verwijderen door een mail te sturen naar [email protected].

Nieuwbrief: Alzheimer Nederland bewaart uw e-mailadres voor een periode van 12 maanden, gerekend vanaf het moment dat u voor het laatste de nieuwsbrief geopend of een artikel gelezen heeft. Alzheimer Nederland meet dit door bij te houden of u de nieuwsbrief opent en of u op items in de nieuwsbrief klikt.

Als u trainer bent van Samen dementievriendelijk: Alzheimer Nederland bewaart de persoonsgegevens in het kader van uw rol als vrijwilliger tot 24 maanden na het beëindigen van uw vrijwilligerstaken. Dit doen wij om u te kunnen herkennen indien u uzelf binnen 24 maanden weer opnieuw opgeeft als trainer. Daarna anonimiseert Alzheimer Nederland uw gegevens. 

Welke derde partij is betrokken bij de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Uw werkgever of andere organisatie waarbij u betrokken bent, kan meedoen aan Samen dementievriendelijk. U kunt dan worden uitgenodigd om deel te nemen aan een (online) training in een team van uw organisatie. De organisatie kan inzien of en hoe u een Samen dementievriendelijk training hebt afgerond.   

15. U bent een zakelijke relatie van Alzheimer Nederland

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Als u een zakelijke relatie bent van Alzheimer Nederland, als u dat in het verleden bent geweest, of als wij contact met u hebben om een zakelijke relatie aan te gaan, slaan wij uw naam, geslacht en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) op samen met de gegevens van de organisatie waar u werkt. Dit doen wij om contact met u te onderhouden en u informatie of sponsormaterialen te sturen.  

Als medewerker van een zakelijke relatie kunt u soms een collectebus aanmaken op ons actieplatform. De verwerking van uw persoonsgegevens verloopt dan zoals beschreven in deze paragraaf. Ook kunt u deelnemen aan de mobiele collecte. De verwerking van uw persoonsgegevens verloopt dan zoals hier beschreven. 

Tenslotte kunt u zich aanmelden voor onze zakelijke nieuwsbrief (zie paragraaf 12). 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Als u een zakelijke relatie van Alzheimer Nederland bent of bent geweest, bewaren we uw gegevens tot 3 jaar na de beëindiging van het contract dat wij met u hebben. Als u nog geen zakelijke relatie bent, maar wij contact met u onderhouden in het kader van acquisitie, bewaren wij uw persoonsgegevens tot 3 jaar na het ontvangen van uw contactgegevens.

16. U bent via een toestemmingsformulier akkoord gegaan met de publicatie van foto's of video's op de websites van Alzheimer Nederland of televisie

Alzheimer Nederland vindt het van groot belang om af en toe via haar websites of televisieprogramma’s verhalen en afbeeldingen van personen met dementie te delen en weet dat haar achterban hier ook veel waarde aan hecht en steun aan heeft. Dergelijke publicaties gebeuren alleen in goed overleg met de persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger en altijd met het grootst mogelijke respect voor de persoon met dementie. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Alzheimer Nederland vraagt de personen die betrokken zijn bij een dergelijke foto of video om een toestemmingsformulier te tekenen. Dit formulier bevat uw naam, adresgegevens, het e-mailadres, het telefoonnummer en de geboortedatum. Deze gegevens worden alleen gebruikt om u te identificeren en om contact op te kunnen nemen in geval van vragen omtrent het gebruik van de foto of video. De grondslag voor deze verwerking is toestemming.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Op het toestemmingsformulier wordt aangegeven hoe lang Alzheimer Nederland gebruik mag maken van de foto of video. 

17. U maakt gebruik van social media pagina's van Alzheimer Nederland

Vanwege het veelvuldig gebruik van social media door betrokkenen van Alzheimer Nederland, maakt Alzheimer Nederland gebruik van de social media kanalen Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn om haar belangen bekend te maken. Via deze social media kanalen verzamelt Alzheimer Nederland soms persoonsgegevens, wat hieronder verder uitgelegd wordt. 

Wij maken u er verder op attent dat deze social media kanalen zelf ook persoonsgegevens verzamelen, en raden u aan de bijbehorende privacyverklaringen goed door te lezen. Weest u zich ervan bewust dat social media kanalen verzamelde persoonsgegevens kunnen gebruiken voor het opstellen van een profiel, en deze profielen bijvoorbeeld kunnen gebruiken om content (zoals advertenties of nieuws) op u af te stemmen.  

Alzheimer Nederland plaatst alleen met toestemming foto’s en video’s waarop mensen herkenbaar in beeld zijn op haar social media pagina’s. Foto’s en video’s die door anderen worden geplaatst worden door Alzheimer Nederland verwijderd als deze niet respectvol zijn. 

Alzheimer Nederland communiceert via social media bij voorkeur niet persoonlijk met u en zal nooit om uw contactgegevens vragen via social media. Wij vragen u om via de normale contactpunten van Alzheimer Nederland (telefoon, website, e-mail) contact op te nemen. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Via social media kunt u een aantal brochures bij Alzheimer Nederland aanvragen of kunt u zichzelf aanmelden als collectant. Daarbij vragen wij de persoonsgegevens zoals bij brochure aanvraag of bij aanmelding als collectant beschreven. U kunt op Facebook ook een inzamelingsactie starten voor Alzheimer Nederland, of doneren via een inzamelingsactie van iemand anders. Wij ontvangen de naam van de actiehouder, de naam van de gever en het bedrag. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ontvangen wij ook uw e-mailadres.

18. U solliciteert bij Alzheimer Nederland

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
U kunt rechtstreeks bij Alzheimer Nederland solliciteren, of via een wervingsbureau. Als u solliciteert bij Alzheimer Nederland, dan zullen we de gegevens uit uw sollicitatiebrief en cv gebruiken om uw aanvraag te beoordelen, de door u opgegeven informatie te verifiëren en om te evalueren of u in aanmerking komt voor een baan bij Alzheimer Nederland. 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Indien uw sollicitatie succesvol is, zullen wij uw cv opslaan in uw personeelsdossier en is onze P&O-privacyverklaring van toepassing. Indien uw sollicitatie niet succesvol is, zullen wij uw sollicitatiebrief en cv verwijderen uit onze bestanden.

19. U heeft het Herinneringen Top 50 Concert bezocht of gaat het Herinneringen Top 50 Concert bezoeken (live of via streaming)

Het Herinneringen Top 50 Concert wordt georganiseerd voor en door Alzheimer Nederland. De opbrengst van het concert gaat naar Alzheimer Nederland.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens? 
Bij de aanschaf van kaartjes worden persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor de aanschaf van het kaartje. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: 
•    Uw naam en e-mailadres om u de kaartjes voor het concert en updates over het concert toe te sturen

De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de (koop)overeenkomst van de concertkaartjes. Door het toesturen van de kaartjes per e-mail kunnen wij namelijk zorgen dat u toegang krijgt tot het concert of de streaming.

Verder sturen wij u na aankoop van de concertkaartjes op verschillende momenten servicemails met informatie over het concert. Denk hierbij aan: 

•    de bekendmaking van de gastheer/gastvrouw;
•    de bekendmaking van de artiesten;
•    praktische informatie, zoals parkeren en tijdstippen;
•    informatie over dresscode en merchandise;
•    de aftermovie;

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang om u te informeren over het concert. 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Alzheimer Nederland bewaart uw e-mailadres voor een periode van 12 maanden, gerekend vanaf het moment dat u voor het laatst de servicemail heeft geopend of op items in de servicemail heeft geklikt.   
 

Hoe wij omgaan met cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies. We gebruiken noodzakelijke cookies om onze websites goed te laten werken en de website te analyseren en verbeteren. Wanneer u op onze websites toestemming geeft voor het plaatsen van marketing cookies, krijgen wij beter inzicht in uw interesses op basis van de gegevens die u invult via de formulieren op onze websites en uw bezoekgedrag. Op die manier kunnen wij meer op maat met u communiceren. We voorkomen bijvoorbeeld dat u onnodig dubbele uitingen te zien krijgt of meerdere keren hetzelfde gratis product (zoals het vergeet-mij-niet-speldje) aangeboden krijgt. Op de cookiepagina op onze website kunt u lezen welke cookies wij gebruiken. Hier kunt u ook altijd uw keuze aanpassen m.b.t. welke cookies u toestaat.

Cookies van derden die voor profielverrijkingsdoeleinden worden gebruikt, plaatsen wij nooit op gezondheidsgerelateerde pagina’s, ook niet met toestemming van de websitebezoeker. Dit betekent dat deze cookies niet geplaatst worden op informatiepagina’s over ziektebeelden en niet op brochurepagina’s die hulp bieden tijdens het ziekteproces. Ons beleid is dat wij alleen marketing cookies plaatsen op niet-informatieve pagina’s.

Uitzondering hierop zijn de cookies van de videodiensten die wij gebruiken: YouTube en Vimeo. Om u video’s te kunnen tonen, is het nodig om deze cookies te plaatsen en vragen wij u om de marketing cookies te accepteren. Wij stellen deze videodiensten uiteraard zo privacyvriendelijk mogelijk in op gezondheidsgerelateerde pagina’s.

Gegevens die wij aan social media verstrekken

Alzheimer Nederland wil haar relaties ook op sociale media op een relevante manier informeren en op de hoogte houden van producten en diensten. Om onze betrokkenen te vinden op Facebook maken wij gebruik van ‘Custom Audience targeting’. We kunnen daartoe uw e-mailadres uploaden in het advertentieplatform van Facebook. Zo kunnen we onze advertentiecampagnes richten aan specifieke gebruikers, en er ook voor zorgen dat u geen of minder advertenties te zien krijgt van diensten/producten die u al ontvangt. Als u niet wilt dat wij uw gegevens hiervoor gebruiken, kunt u dit via telefoonnummer 033-303 25 02 of [email protected] aangeven.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang van Alzheimer Nederland om zo efficiënt en relevant mogelijk met u te communiceren. 

Als u op onze website www.alzheimer-nederland.nl toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van marketing cookies, delen wij enkele gegevens met Facebook om uw acties te kunnen meten en om onze advertenties op Facebook effectiever te maken. De gegevens die wij met Facebook kunnen delen, zijn: uw e-mailadres, de hoogte van donatiebedragen, het type acties, aankopen of donaties en welke pagina’s van de website u heeft bezocht. Pagina’s waarop informatie te vinden is over ziektebeelden zijn hiervan uitgesloten.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming (door het accepteren van de marketing cookies). Als u niet wilt dat wij uw gegevens hiervoor gebruiken, kunt u de marketingcookies uitschakelen via uw browser of kunt u dit via telefoonnummer 033-303 25 02 of [email protected] aangeven.

Profilering

Alzheimer Nederland wil haar relaties op een relevante en persoonlijke manier informeren en met hen communiceren. Om onze berichten zo goed mogelijk af te stemmen op ieders voorkeuren, verzamelen we extra gegevens en doen we aan profielbepaling. Dit houdt in dat we de bij ons bekende persoonsgegevens samen met gegevens uit openbare bronnen (bijvoorbeeld socio-demografische gegevens en lifestylekenmerken op huishoudniveau, zoals inschatting van leeftijdsklasse en gezinssamenstelling) analyseren. Omdat wij op die manier doelgerichter kunnen communiceren, besparen wij ook kosten. Als u niet wilt dat wij uw gegevens hiervoor gebruiken, kunt u dit via telefoonnummer 033-303 25 02 of [email protected] aangeven.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang van Alzheimer Nederland om zo efficiënt en relevant mogelijk met u te communiceren.