Privacyverklaring Alzheimer Nederland

Versie 16 september 2019

logos-privacy_0.jpg

Alzheimer Nederland (Stichting Alzheimer Nederland) verzamelt op verschillende plekken persoonsgegevens van haar donateurs, vrijwilligers, betrokkenen uit het wetenschappelijk domein, mantelzorgers, mensen met dementie, en verschillende andere betrokkenen en relaties. Alzheimer Nederland wil u graag informeren over deze verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leest u onder andere hoe uw persoonsgegevens door Alzheimer Nederland worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en waar u naartoe kunt om uw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen omtrent uw privacy. 

Deze Privacyverklaring is ingedeeld naar de verschillende rollen waarin u betrokken kunt zijn bij onze organisatie. Als u bijvoorbeeld klikt op ‘u bent vrijwilliger’, leest u welke persoonsgegevens er worden verwerkt in het kader van de vrijwilligersorganisatie, en waarom. Onder het overzicht met rollen staat het algemene gedeelte van deze Privacyverklaring waarin informatie is opgenomen die voor alle rollen geldt.

Deze Privacyverklaring is gedeeltelijk gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de ‘AVG’), daarom zult u af en toe wat juridische teksten in deze Privacyverklaring zien. Als u feedback heeft op deze Privacyverklaring, dan hoort Alzheimer Nederland dat graag. 
 

Overzicht van rollen

Deze Privacyverklaring geldt voor de verzameling van uw persoonsgegevens door Alzheimer Nederland als u op één van de volgende manieren met Alzheimer Nederland in contact bent:

 1. U maakt gebruik van onze websites, apps en online diensten.
 2. U bent donateur van Alzheimer Nederland.
 3. U bent een potentiële donateur.
 4. U bent vrijwilliger.
 5. U bent actievoerder, deelnemer of supporter van een actie.
 6. U neemt deel aan het Alzheimerpanel.
 7. U neemt deel aan de Dementiemonitor Mantelzorg.
 8. U maakte gebruik van de Alzheimer Assistent.
 9. U maakt gebruik van de Alzheimer Telefoon.
 10. U bent op wetenschappelijk gebied bij Alzheimer Nederland betrokken.
 11. U heeft ons opgenomen in uw testament of u heeft informatie over nalaten aangevraagd.
 12. U heeft zich aangemeld voor één van onze nieuwsbrieven.
 13. U heeft informatie, een brochure of product aangevraagd.
 14. U bent betrokken bij Samen dementievriendelijk.
 15. U bent via een toestemmingsformulier akkoord gegaan met de publicatie van foto's of video's op onze websites of op televisie.
 16. U maakt gebruik van pagina’s van Alzheimer Nederland op social media.
 17. U solliciteert bij Alzheimer Nederland.

Wie is verantwoordelijke?

Stichting Alzheimer Nederland, gevestigd aan het Stationsplein 121, 3818 LE te Amersfoort is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de AVG. Voor vragen omtrent privacy of gegevensbescherming kunt u Alzheimer Nederland het beste bereiken via 033-303 25 02 en privacy@alzheimer-nederland.nl. Via deze contactgegevens is ook de functionaris gegevensbescherming van Alzheimer Nederland bereikbaar.
 

Uw rechten

Inzage: U heeft het recht om een ​​kopie van uw persoonsgegevens te vragen die worden verwerkt door of namens Alzheimer Nederland. U kunt daarbij ook informatie opvragen over andere details van de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de bewaartermijn van uw gegevens (of de criteria om die periode te bepalen) en categorieën van derde ontvangers. Algemene informatie kunt u ook altijd vinden in deze Privacyverklaring.

Wijziging: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Beperking: U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens ook door Alzheimer Nederland laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat wij uw verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens controleren.

Wissing van persoonsgegevens: U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens door Alzheimer Nederland te laten verwijderen, tenzij Alzheimer Nederland op grond van de AVG toegestane redenen heeft om uw persoonsgegevens te houden.

Recht op overdracht van persoonsgegevens: Op uw verzoek verstrekt Alzheimer Nederland u een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare kopie van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, en heeft u het recht die persoonsgegevens ongehinderd door Alzheimer Nederland aan een derde partij te laten overdragen.

Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland kan u hierbij verzoeken om met uw specifieke situatie verband houdende redenen op te geven. Als uw bezwaar het gebruik van persoonsgegevens door Alzheimer Nederland voor direct marketing doeleinden betreft, zal Alzheimer Nederland dit verzoek altijd honoreren.

U kunt al deze rechten uitoefenen door ons te bellen op 033-303 25 02 of een e-mail te sturen naar privacy@alzheimer-nederland.nl. Wij kunnen u vragen om u te identificeren. Afhankelijk van de aard van de gegevens die het verzoek betreft, kan Alzheimer Nederland u daarvoor vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs of een bankafschrift aan ons te sturen of te tonen. Wij controleren hierop alleen uw naam en adviseren u om overige gegevens onleesbaar te maken. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de KopieID app van de Rijksoverheid te gebruiken.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daar waar u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Alzheimer Nederland (bijvoorbeeld omdat u de nieuwsbrief wilt ontvangen), kunt u deze toestemming op elk moment intrekken zoals aangegeven in deze Privacyverklaring. Uw intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens voor de intrekking van uw toestemming.
 

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Voor een aantal verwerkingen van uw persoonsgegevens schakelt Alzheimer Nederland derde partijen in om haar daarbij te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn hosting providers die applicaties of bestanden met persoonsgegevens hosten, wervingsbureaus die namens ons collectevrijwilligers werven, telemarketingbureaus, verzendhuizen en payment service providers (zoals Buckaroo). Alzheimer Nederland zorgt ervoor dat met deze partijen verwerkersovereenkomsten zijn gesloten waarin de partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens te beschermen en alleen ten behoeve van Alzheimer Nederland te verwerken. 

 

Alzheimer Nederland verstrekt uw gegevens alleen aan andere partijen voor de uitvoering van haar eigen dienstverlening.  Alzheimer Nederland verkoopt geen persoonsgegevens aan andere partijen. 
 

Hoe komt Alzheimer Nederland aan uw persoonsgegevens?

Zoals u hieronder kunt lezen krijgt Alzheimer Nederland de meeste persoonsgegevens direct van u. Soms komt het voor dat Alzheimer Nederland een prospectbestand bij een derde partij inkoopt, waarin uw naam en adresgegevens kunnen zijn opgenomen. Deze gegevens zijn afkomstig van partijen die de prospectbestanden verhuren voor eenmalig gebruik. Deze partijen zorgen ervoor dat u hiervan op de hoogte bent gesteld en waar nodig uw toestemming hebt gegeven. Wij zullen in iedere mailing de bron van deze gegevens opnemen. 

1. U maakt gebruik van de websites, apps en online diensten van Alzheimer Nederland

1.1. Uw Alzheimer Nederland Account

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Via dementie.nl, forum.alzheimer-nederland.nl en myinlife.nl kunt u uzelf registreren voor een Alzheimer Nederland Account (‘Account’). De minimale gegevens die Alzheimer Nederland voor uw Account nodig heeft zijn uw gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord. Als u uw naam en geslacht invult, kunnen wij u persoonlijker aanspreken in onze communicatie. Uw naam is alleen verplicht als u gebruik maakt van myinlife.nl, zodat u herkenbaar bent voor de mensen in uw zorgkring.

Alzheimer Nederland gebruikt deze gegevens om uw account aan te maken en u zo als unieke gebruiker van de online diensten van Alzheimer Nederland gebruik te laten maken. De grondslag is uitvoering van de overeenkomst tussen u en Alzheimer Nederland met betrekking tot het gebruik van een Account.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Alzheimer Nederland bewaart uw persoonsgegevens in uw Account zolang u uw Account gebruikt, en tot maximaal 2 jaar daarna. Als u 12 maanden geen gebruik gemaakt heeft van uw Account, sturen wij u hierover bericht. Dit doen wij na 22 maanden weer. Als u dan niet reageert, anonimiseren wij uw Account door uw persoonsgegevens te verwijderen. 

1.2. Uw gebruik van het forum

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Met uw Account kunt u op het forum van Alzheimer Nederland berichten plaatsen en reageren op berichten, en zo met lotgenoten ervaringen delen of advies inwinnen. In uw Account vragen wij u om (optioneel) extra informatie in te vullen om uw berichten meer context te geven, namelijk uw betrokkenheid bij dementie en uw geboortejaar. Ook als u deze extra informatie niet invult, kunt u gebruik maken van het forum.

Het forum, alle berichten die daarop staan en die uw gebruikersnaam en, eventueel, uw relatie met dementie en uw geboortejaar bevatten zijn volledig openbaar. Op het moment dat u een bericht plaatst, geeft u toestemming voor het plaatsen van uw persoonsgegevens op het forum. Om uw privacy en die van uw naasten te beschermen, heeft Alzheimer Nederland gedragsregels opgesteld.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Wij anonimiseren uw berichten 24 maanden na uw laatste gebruik van uw Account. Lees verder onder 1.1 wat dat inhoudt. 

U kunt uw berichten op het forum ook altijd zelf aanpassen. De niet-verplichte gegevens die op het forum getoond worden, zoals uw betrokkenheid bij dementie en uw geboortejaar, kunt u altijd zelf verwijderen uit uw Account, zodat ze niet meer zichtbaar zijn op het forum. 

1.3. Uw reacties op berichten of informatie op www.dementie.nl 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Als u bent ingelogd met uw Account, kunt u op de website www.dementie.nl reageren op artikelen en informatie. 

Uw reactie op het bericht of de informatie is openbaar, net als uw gebruikersnaam. Op het moment dat u een reactie plaatst, geeft u toestemming voor het plaatsen van uw persoonsgegevens op de website. Om uw privacy te beschermen heeft Alzheimer Nederland gedragsregels opgesteld. Deze kunt u hier vinden. Uw reactie wordt ook automatisch opgeslagen op uw tijdlijn. Deze is alleen zichtbaar voor uzelf.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
U kunt uw berichten altijd zelf verwijderen. 
De bewaartermijn is ook gekoppeld aan uw Account. Lees onder 1.1. meer over de bewaartermijn hiervan. 

1.4. Uw gebruik van de tijdlijn op www.dementie.nl 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Als u bent ingelogd met uw Account, kunt u op de website www.dementie.nl de ‘later lezen’ of ‘bewaren’ knop aanklikken bij artikelen en informatie. Het bewuste stuk wordt dan opgeslagen op uw tijdlijn. Op de tijdlijn worden ook uw reacties op artikelen en informatie op de website www.dementie.nl opgeslagen. Als u daarvoor kiest, kunt u ook uw uitslag van de Mantelzorgtest, uw antwoorden op de vragen van de Online Training en uw eigen notities op uw tijdlijn opslaan. De tijdlijn is voor niemand zichtbaar, alleen voor uzelf.

De persoonsgegevens die Alzheimer Nederland in het kader van de tijdlijn opslaat kunnen zijn, naast de gegevens van uw Account: de artikelen en informatie die u later wilt lezen of bewaard hebt, uw reacties, uw uitslag van de Mantelzorgtest, uw antwoorden op de Online Training en uw notities.   

Door middel van de tijdlijn kan Alzheimer Nederland het gebruiksgemak van haar website verhogen en de informatievoorziening zo optimaal mogelijk maken. Alzheimer Nederland slaat de uitslag van de Mantelzorgtest en uw notities enkel op met uw toestemming. U kunt alle informatie op de tijdlijn op ieder gewenst moment verwijderen door op het kruisje van het betreffende onderdeel te klikken en te kiezen voor ‘verwijderen’.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
U kunt de berichten op uw tijdlijn altijd zelf verwijderen. De bewaartermijn is ook gekoppeld aan uw Account. Lees onder 1.1 meer over de bewaartermijn hiervan. 

1.5. Als u de Mantelzorgtest doet of de vragen bij de Online Training beantwoordt 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Als u de Mantelzorgtest maakt of de vragen beantwoordt na de Online Training, is dit anoniem. U hoeft niet te zijn ingelogd met uw Account en uw uitslag en antwoorden worden niet door Alzheimer Nederland opgeslagen. De uitslag en antwoorden worden wel bewaard als u ervoor kiest om deze op uw tijdlijn op te slaan. Dit kan alleen als u bent ingelogd met uw Account. De uitslag en antwoorden worden alleen opgeslagen met uw toestemming.

Als u niet bent ingelogd met uw Account, of als u geen Account heeft, kunt u er aan het einde van uw Mantelzorgtest of het beantwoorden van de vragen na de Online Training voor kiezen om de uitslag/antwoorden per e-mail toegezonden te krijgen. Als u uw naam invult, kunnen wij u in deze e-mail persoonlijk aanspreken.  

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
De uitslag van de Mantelzorgtest en de antwoorden op de vragen na de Online Training worden alleen bewaard als u deze op uw tijdlijn opslaat. De bewaartermijn is dan gekoppeld aan uw Account. Lees onder 1.1 meer over de bewaartermijn hiervan. Als u de uitslag van de test naar uzelf mailt, worden uw naam, e-mailadres en uw uitslag/antwoorden na verzending na 7 dagen verwijderd. 

1.6. Uw gebruik van www.myinlife.nl en de app

De privacybescherming van uw naaste met dementie
Bij het gebruik van Myinlife worden ook persoonsgegevens van uw naaste met dementie verwerkt. Om de privacy van uw naaste met dementie daarbij zo goed mogelijk te beschermen, heeft Alzheimer Nederland gedragsregels voor het gebruik van Myinlife opgesteld. Deze kunt u hier vinden.

Voor u als aanmaker van de steunkring
U als aanmaker van een steunkring op Myinlife vragen wij om het gebruik van Myinlife zo goed mogelijk met uw naaste met dementie te bespreken en waar mogelijk zijn of haar instemming te verkrijgen.  Voor het opslaan en gebruik van sommige gegevens in Myinlife is uitdrukkelijke toestemming van uw naaste met dementie nodig. Omdat wij geen contact hebben met uw naaste, vragen wij u om aan uw naaste toestemming te vragen. Dat zal wellicht niet altijd lukken omdat uw naaste hiertoe niet meer in staat is. Alzheimer Nederland vindt het van belang dat u als mantelzorger ook in die gevallen zo goed mogelijk wordt ondersteund. U kunt in die gevallen daarom toch gebruik maken van Myinlife. Zorg er in ieder geval altijd voor dat u de gedragsregels in acht neemt bij het gebruik van Myinlife.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u als gebruiker van Myinlife en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Met uw Account kunt u op myinlife.nl een steunkring aanmaken om de zorg rond uw naaste met dementie te organiseren. Daarnaast kunt u zich (op uitnodiging) ook aanmelden als deelnemer aan een steunkring. Uw contactgegevens, zoals voornaam, achternaam en e-mailadres, worden gebruikt om u als aanmaker of deelnemer van een steunkring te identificeren. Uw beschikbaarheid, uw relatie met uw naaste met dementie en uw informatie hoe u zou willen steunen, zorgen voor optimale werking van Myinlife. De grondslag voor deze verwerkingen is uitvoering van de overeenkomst omtrent het gebruik van Myinlife. 

Als u dat wilt kunt u ook uw profielfoto in Myinlife uploaden, zodat andere gebruikers u kunnen herkennen. De grondslag hiervoor is uw toestemming. 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw gegevens totdat de steunkring waar u aan bijdraagt wordt beëindigd, of tot 2 jaar na uw laatste activiteit op myinlife.nl. De bewaartermijn is gekoppeld aan uw Account. Lees onder 1.1 meer over de bewaartermijn hiervan. 

1.7. Als u een Expertvraag stelt 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Op de website www.dementie.nl kunt u een Expertvraag indienen. Op het online formulier vraagt Alzheimer Nederland om uw naam en geslacht (niet verplicht), e-mailadres en persoonlijke vraag. Deze persoonsgegevens heeft de expert nodig om contact met u op te kunnen nemen om uw vraag te beantwoorden. 

U kunt alleen gebruik maken van de Expertvraag indien u uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het doorsturen van (persoonlijke en medische) gegevens aan onze experts. Alzheimer Nederland gebruikt uw e-mailadres (geen andere gegevens) daarnaast ook om uw feedback te vragen over uw ervaring met de Expertvraag. De grondslag hiervoor is het gerechtvaardigde belang van Alzheimer Nederland om de kwaliteit van het antwoord te controleren en te verbeteren. 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Alzheimer Nederland bewaart de persoonsgegevens die zij gekregen heeft via het Expertformulier gedurende 2 maanden na afronding van de vraag om eventuele opvolging te kunnen geven en om feedback te vragen. Daarna worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.  

1.8. Als u iets bestelt in de webwinkel

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
U kunt in de webwinkel producten van Alzheimer Nederland bestellen. De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens gaat daarbij als volgt:

 • Uw voor- en achternaam en geslacht gebruiken wij om u te kunnen identificeren.
 • Uw postadres gebruiken wij om u de gewenste producten toe te sturen.
 • Uw e-mailadres gebruiken wij om uw webwinkelaccount aan te maken, uw bestelling per e-mail te bevestigen, om eventuele vragen te stellen en eventuele downloadbare bestellingen naar u te sturen. Daarnaast kunt u met een vinkje aangeven of u per e-mail op de hoogte wilt blijven van nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland (optioneel).
 • Uw telefoonnummer vragen wij om telefonisch contact met u op te nemen omtrent vragen over uw bestelling (optioneel).
 • Uw ordergegevens, IP-adres en eventueel uw IBAN- en creditcardgegevens heeft Alzheimer Nederland nodig om de betaling te laten uitvoeren en voor administratiedoeleinden.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is uitvoering van de overeenkomst of uw toestemming (voor de optionele gegevens).

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw account, persoonsgegevens en bestelgegevens tot 18 maanden nadat u uw account voor het laatst hebt gebruikt. Daarna anonimiseren wij uw bestelgegevens en verwijderen wij uw account.

1.9. Als u de Geheugentest doet

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Als u de Geheugentest maakt, is dit anoniem. Uw uitslag van de geheugentest wordt alleen tijdelijk opgeslagen om aan u te kunnen mailen als u dit wenst. Na het verzenden van de e-mail of het afsluiten van de test is de uitslag verwijderd.

1.10. Als u meedoet aan winacties 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
U kunt op verschillende websites online aan winacties van Alzheimer Nederland meedoen. De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens gaat daarbij als volgt: 

 • Uw e-mailadres gebruiken wij om contact met u op te nemen over de uitslag van de actie. Daarnaast kunt u met een optioneel vinkje aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland per e-mail. 
 • Uw naam en postadres zullen wij gebruiken om een eventuele prijs toe te sturen. 
 • Uw telefoonnummer gebruiken wij met uw toestemming om u eenmalig om steun te vragen (optioneel).

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Alzheimer Nederland bewaart uw persoonsgegevens gedurende 2 maanden na sluiting van de winactie.

1.11. Als u feedback geeft op één van onze websites

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Tijdens uw bezoek aan één van onze websites kan Alzheimer Nederland u om feedback op de inhoud van onze websites vragen. Uw feedback is volledig anoniem. Wij kunnen u vragen om u te mogen benaderen met een enquête en vragen dan om uw e-mailadres in te vullen. Alzheimer Nederland gebruikt uw e-mailadres niet voor andere doeleinden. Wij verwijderen uw e-mailadres als u twee achtereenvolgende keren niet heeft deelgenomen aan onze enquête. De resultaten van de enquête worden anoniem verwerkt.

1.12. Als u de Alz... app gebruikt

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Bij uw gebruik van de Alz… app verwerken wij geen persoonsgegevens. In de app wordt Alz… magazine als pdf aangeboden. Om die te kunnen lezen, moet u Alz… magazine downloaden op uw telefoon. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om pushberichten te ontvangen. Er wordt daarom door de app toestemming gevraagd om bij foto’s en bestanden te kunnen komen en om u berichten te sturen. Bij gebruik van de app wordt alleen (anoniem) bijgehouden hoe vaak een magazine wordt gedownload.
 

 

2. U bent donateur van Alzheimer Nederland

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens van u als donateur gaat als volgt:

 • Uw naam, het bedrag, de frequentie, eventueel uw IBAN of creditcardgegevens en uw IP-adres heeft Alzheimer Nederland nodig om de betaling te laten uitvoeren en voor administratiedoeleinden. 
 • Uw e-mailadres vraagt Alzheimer Nederland om uw donatie of donateurschap te bevestigen, voor eventuele vragen omtrent betalingen en om te herkennen of u al donateur bent. Wij geven op het online formulier ook aan dat uw e-mailadres gebruikt zal worden voor nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland. Als u dit niet wilt, kunt u het bijbehorende vinkje uitzetten. 
 • Uw voorletters, achternaam en geslacht vraagt Alzheimer Nederland om u te identificeren en de communicatie met u te personaliseren (optioneel). U kunt deze velden openlaten als u dit niet wilt. 
 • Uw postadres vraagt Alzheimer Nederland om te herkennen of u al donateur bent en om u per post te informeren over nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland (optioneel).
 • Uw postadres kan Alzheimer Nederland ook gebruiken om u een enquêteformulier toe te sturen. Door middel van deze enquête komt Alzheimer Nederland meer te weten over de aard en tevredenheid van haar achterban. Via deze enquête vragen wij u ook of wij u meer gericht kunnen benaderen, bijvoorbeeld als u vrijwilligerswerk zou willen doen voor Alzheimer Nederland of Alzheimer Nederland in uw testament zou willen opnemen.
 • Als u wel uw postadres wilt opgeven, maar niet wilt dat uw postadres voor wervingsdoeleinden van Alzheimer Nederland gebruikt wordt, kunt u dat via 033-303 25 02 of privacy@alzheimer-nederland.nl aangeven.
 • Uw telefoonnummer vraagt Alzheimer Nederland om u door middel van telemarketing te benaderen voor donaties en om u te bedanken (optioneel). 
 • Uw geboortedatum vraagt Alzheimer Nederland om u te feliciteren op uw verjaardag en om een indruk te krijgen van de leeftijd van de achterban van Alzheimer Nederland (optioneel). 
 • Op basis van de gegevens die Alzheimer Nederland van u heeft, kan Alzheimer Nederland u ook benaderen in verband met een nalatenschap.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is uitvoering van de overeenkomst omtrent uw donateurschap of uw toestemming (voor de optionele gegevens).

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Omdat wij zien dat voormalige donateurs vaak ook na lange tijd opnieuw een gift willen doen, bewaren wij uw persoonsgegevens tot 7 jaar na uw laatste donatie. Daarna anonimiseren wij uw donatiegegevens. Als u wilt dat uw gegevens eerder worden verwijderd, kunt u hiervoor contact opnemen met Alzheimer Nederland via de bovenstaande gegevens. 

3. U bent een potentiële donateur van Alzheimer Nederland

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Het werven van nieuwe donateurs is van groot belang voor Alzheimer Nederland. Zonder donaties kunnen wij ons werk niet doen. Daarom schrijft Alzheimer Nederland ook potentiële donateurs aan. Hiervoor koopt Alzheimer Nederland een adressenbestand in (lees hierover meer onder ‘Hoe komt Alzheimer Nederland aan uw persoonsgegevens’). De adressen in dit bestand worden geselecteerd op basis van criteria die overeenkomen met bestaande donateurs, zoals postcode en verwachte leeftijd. Deze adressen gebruiken wij eenmalig voor het toesturen van een brochure en geef-vraag. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigde belang van Alzheimer Nederland om mogelijke donateurs per post te kunnen benaderen met een geef-vraag.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Na het eenmalige gebruik verwijderen wij uw adresgegevens, tenzij u heeft aangegeven dat u niet meer door ons benaderd wilt worden. Wij slaan dit dan op om te zorgen dat u daadwerkelijk niet meer door ons wordt benaderd.  

4. U bent als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland betrokken

 

4.1. Collectevrijwilliger

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Als u collectevrijwilliger bij Alzheimer Nederland bent, dan gaat de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens als volgt: 

Aanmelden als collectant of coördinator/wijkhoofd: 

 • Wij vragen uw voorletters, achternaam en geslacht om u te kunnen identificeren en u op de juiste manier te kunnen aanspreken.
 • Wij vragen uw adresgegevens om u te kunnen indelen in de juiste collectewijk, collectematerialen te kunnen versturen en om u per post op de hoogte te houden van de collecte en overige informatie van Alzheimer Nederland.
 • Uw e-mailadres vragen wij om met u te communiceren omtrent de collecte en om u toegang te geven tot onze collecte-applicatie. Als u daarvoor toestemming geeft, zullen wij uw e-mailadres gebruiken voor nieuws, tips en acties omtrent collecteren. 
 • Uw telefoonnummer zullen wij ook gebruiken om met u te communiceren over de collecte.
 • Uw geboortedatum vragen wij zodat wij kunnen controleren of u de minimumleeftijd heeft bereikt om in uw gemeente te kunnen collecteren. Ook gebruiken wij deze informatie om op anonieme wijze de leeftijd van onze collectevrijwilligers te analyseren.

Als u eenmaal collectant bent, dan kan Alzheimer Nederland, indien bijvoorbeeld fraude of diefstal is gepleegd of Alzheimer Nederland andere redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de collecte niet op verantwoorde en betrouwbare wijze kan worden uitgevoerd, hiervan een aantekening maken. Alzheimer Nederland zal u dan niet nogmaals uitnodigen als collectant. 

De grondslag voor deze gegevensverwerking is (a) de uitvoering van de overeenkomst tussen u als collectant/wijkhoofd/coördinator en Alzheimer Nederland en (b) het gerechtvaardigd belang van Alzheimer Nederland om op zorgvuldige wijze contact te houden met collectanten/wijkhoofden/coördinatoren en het collecteren op een veilige en betrouwbare manier te laten verlopen.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Alzheimer Nederland bewaart de persoonsgegevens in het kader van uw rol als collectevrijwilliger gedurende een periode van 24 maanden na het beëindigen van uw vrijwilligerstaken, om u te kunnen herkennen indien u uzelf binnen 24 maanden weer opnieuw opgeeft als vrijwilliger. Daarna anonimiseert Alzheimer Nederland uw gegevens.

4.2. Andere vrijwilligersfuncties

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Als u vrijwilliger van Alzheimer Nederland bent, dan gaat de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens als volgt: 

Interesseformulier voor vrijwilligers:

 • Wij vragen uw geslacht, uw voor- en achternaam, uw woonplaats en uw e-mailadres. Deze gegevens zijn verplicht, en heeft Alzheimer Nederland nodig om contact met u op te laten nemen door de juiste (regionale) contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie.
 • Als u uw telefoonnummer opgeeft, kan Alzheimer Nederland u hiertoe ook laten bellen.
 • Als u extra informatie opgeeft, zoals uw specifieke interesse in een vrijwilligersfunctie, kan Alzheimer Nederland u zo gericht mogelijk helpen.  

Nadat u vrijwilliger bent geworden: Als u eenmaal vrijwilliger bent, verwerkt Alzheimer Nederland diverse persoonsgegevens van u, zoals uw contactgegevens, om u als vrijwilliger goed te laten functioneren en om contact met u te onderhouden. Zo zullen we u bijvoorbeeld uitnodigen voor trainingen en kunt u declaraties indienen.  Indien u voorzitter van een regionale afdeling wilt worden, vragen wij ook uw cv. Voor sommige functies vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Alzheimer Nederland bewaart de persoonsgegevens in het kader van uw rol als vrijwilliger gedurende een periode van 24 maanden na het beëindigen van uw vrijwilligerstaken om u te kunnen herkennen indien u uzelf binnen 24 maanden weer opnieuw opgeeft als vrijwilliger. Daarna anonimiseert Alzheimer Nederland uw gegevens.

5. U bent als actievoerder, deelnemer of supporter/sponsor van een actie bij Alzheimer Nederland betrokken, of u heeft een online collectebus

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens gaat bij onze online en offline acties en bij onze eigen actie 2bike4alzheimer als volgt:

Aanmelden voor een actie: U kunt individueel of met een team een actie starten voor Alzheimer Nederland.

 • Om u online als actievoerder of deelnemer aan een actie aan te melden, vragen wij u ter identificatie en om u toegang te verlenen tot ons actieplatform om uw voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord.
 • Indien u van ons online actieplatform gebruik maakt, gebruiken wij uw e-mailadres om u tips te geven voor het optimaliseren van uw actiepagina en om u te informeren over ontvangen donaties en toegevoegde teamleden.
 • Gedurende de looptijd van uw actie begeleiden wij u per e-mail en/of post. Als u dit niet wilt, kunt u zich hiervoor in iedere e-mail afmelden.
 • Soms vragen wij ook om uw geboortedatum. Deze is verplicht in het geval van een evenementenverzekering (bijvoorbeeld voor deelname aan onze actie 2bike4alzheimer).
 • Online vragen wij u ook altijd om uw persoonlijke motivatie en persoonlijk streefbedrag te geven om de actie persoonlijk te maken.
 • Online vragen wij u ook om persoonlijke foto’s te uploaden, zowel van uw team als individuele foto’s (optioneel). Vraag uw teamleden altijd of ze akkoord zijn met de publicatie van de foto op de actiewebsite.
 • Indien u van ons online actieplatform gebruik maakt, worden uw voor- en achternaam, persoonlijke motivatie, persoonlijke streefbedrag, eventuele foto’s en eventuele persoonlijke donatiebedrag, worden op de website gepubliceerd zodat donateurs u kunnen vinden.
 • Indien u uw telefoonnummer opgeeft, kunnen wij contact met u opnemen om u te ondersteunen bij uw actie. Uw telefoonnummer is verplicht in het geval van deelname aan 2bike4alzheimer, zo kunnen wij in aanloop naar of tijdens het evenement contact met u opnemen.  

Aanmelden voor een online collectebus:

 • Als u een online collectebus wilt aanmaken op alzheimer.digicollect.nl, vragen wij uw voor- en achternaam, emailadres en wachtwoord om u te kunnen identificeren. Optioneel kunt u ook een foto uploaden.
 • Uw voor- en achternaam en foto worden op de website gepubliceerd zodat donateurs u kunnen vinden.
 • We vragen u ook om uit te leggen waarom u wilt collecteren voor Alzheimer Nederland. Ook deze informatie wordt op de website gepubliceerd.

Doneren aan een actie of online collectebus

 • Het bedrag, de betaalmethode en uw IBAN vragen wij om de betaling uit te kunnen voeren.
 • Als u wilt doneren aan een actie of een collectebus, vragen wij ter identificatie uw voor- en achternaam. Bij de online collectebus kunt u ervoor kiezen om anoniem te doneren (wat betekent dat anderen uw naam niet zien). In alle andere gevallen ziet de actievoerder uw naam, e-mailadres, bedrag, betaalmethode, betaalstatus, datum en het team of de persoon aan wie u gedoneerd heeft.
 • Op de actiewebsite vragen wij daarnaast uw e-mailadres om de donatie te bevestigen. De actievoerder kan uw e-mailadres gebruiken om u te bedanken voor uw donatie.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is uitvoering van de overeenkomst omtrent uw actie of donatie, of uw toestemming (voor de optionele gegevens) en ons gerechtvaardigde belang om u te begeleiden en ondersteunen bij uw actie.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

 • Wij bewaren de persoonsgegevens van actievoerders en deelnemers gedurende 24 maanden na de laatste actie, om u te kunnen herkennen als u in die periode opnieuw een actie wilt starten. Persoonsgegevens van supporters bewaren wij 12 maanden.
 • Als u een online collectebus heeft aangemaakt, vragen wij u 12 maanden na uw laatste ontvangen donatie of u uw bus nog actief wilt houden. Als u dat niet wilt, verwijderen wij de persoonsgegevens van u en uw donateurs.

6. U neemt deel aan het Alzheimerpanel

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens als panellid van Alzheimer Nederland gaat als volgt: 

 • Uw achternaam en aanhef hebben wij nodig om u correct te identificeren en aan te spreken.
 • Uw e-mailadres hebben wij nodig om u de uitnodiging voor de panelonderzoeken te sturen. U logt hiermee ook in op www.alzheimerpanel.nl.
 • Uw postadresgegevens vragen wij om u per post schriftelijk onderzoeksmateriaal zoals een papieren vragenlijst te sturen en u in de juiste regio in te delen wanneer voor het onderzoek uw fysieke aanwezigheid nodig is (optioneel).
 • Als u uw telefoonnummer opgeeft, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen, bijvoorbeeld in verband met vragen over uw antwoorden in een onderzoek. Dit doen wij alleen in uitzonderlijke gevallen.
 • Voor het uitzetten van vragenlijsten binnen specifieke groepen panelleden en vanwege de interpretatie van onderzoeksresultaten vragen wij van u de volgende gegevens:
  • Uw geboortejaar
  • Uw opleidingsniveau
  • Uw arbeidssituatie
  • De relatie met uw naaste met dementie (als u mantelzorger bent)
  • Uw diagnose en ziektebeeld (als u zelf dementie heeft)

De grondslag voor deze gegevensverwerking is (a) de uitvoering van de overeenkomst omtrent uw deelname aan het Alzheimerpanel (b) uw toestemming om uw diagnose en ziektebeeld vast te leggen (c) het gerechtvaardigd belang van Alzheimer Nederland om goed op de hoogte zijn van de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zo kan Alzheimer Nederland beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. De grondslag voor de verwerking van de optionele gegevens is toestemming.

Voor het uitzetten van vragenlijsten binnen specifieke groepen en vanwege de interpretatie van onderzoeksresultaten vragen wij ook een aantal persoonsgegevens van uw naaste met dementie, waaronder het ziektebeeld. Ook zal uw deelname aan het Alzheimerpanel betekenen dat Alzheimer Nederland in bepaalde gevallen andere medische gegevens herleidbaar tot uw naaste zal verwerken, bijvoorbeeld over fysieke klachten. Hiervoor hebben wij de uitdrukkelijke toestemming van uw naaste nodig. Omdat wij geen direct contact hebben met uw naaste, vragen wij u om van uw naaste deze toestemming te krijgen. Mocht uw naaste niet meer in staat zijn om toestemming te geven, dan vragen wij u uw deelname toch zo goed mogelijk met uw naaste te bespreken. Vanwege het belang van de informatie over personen met dementie voor het Alzheimerpanel, wil Alzheimer Nederland u in die gevallen toch laten deelnemen. Hieronder treft u de gegevens van uw naaste met dementie die wij bij uw aanmelding al zullen vragen: 

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Leefsituatie
 • Migratieachtergrond
 • Diagnose en ziektebeeld

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van u bij aanmelding krijgen, worden bewaard zolang u lid bent van het Alzheimerpanel. Als u vier keer achter elkaar niet op een uitnodiging heeft gereageerd, zullen wij u vragen of u nog lid wilt blijven. Als u aangeeft niet langer lid te willen zijn, of niet reageert, dan wordt uw lidmaatschap van het Alzheimerpanel opgeheven en verwijderen wij uw persoonsgegevens.

7. U neem deel aan de Dementiemonitor Mantelzorg

Welke derde partij is betrokken bij de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het onderzoek wordt in opdracht van Alzheimer Nederland uitgevoerd door NIVEL, een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbureau. NIVEL verwerkt uw persoonsgegevens enkel ten behoeve van de Dementiemonitor Mantelzorg. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Het invullen en inzenden van de vragenlijst van de Dementiemonitor Mantelzorg is anoniem, hiervoor slaan Alzheimer Nederland of NIVEL geen persoonsgegevens op. Dit verandert als u in de vragenlijst uw e-mailadres en/of telefoonnummer invult, omdat u graag wilt worden uitgenodigd voor een persoonlijk interview of een groepsgesprek of omdat u lid wilt worden van het Alzheimerpanel. Maar ook dan zullen wij uw onderzoeksresultaten anoniem rapporteren en uw contactgegevens alleen gebruiken om u uit te nodigen voor een persoonlijk interview of een groepsgesprek. De grondslag voor het gebruik van uw contactgegevens is toestemming.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

 • De onderzoeksresultaten bewaren wij anoniem, zodat deze niet naar u te herleiden zijn. 
 • Als u deelneemt als lid van het Alzheimerpanel, worden uw antwoorden bewaard bij uw account. Dan geldt de bewaartermijn zoals beschreven bij het Alzheimerpanel. 
 • Als u uw telefoonnummer of e-mailadres heeft opgegeven, bewaren wij deze tot 12 maanden na de start van de Dementiemonitor Mantelzorg.

8. U maakte gebruik van de Alzheimer Assistent 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Tot 25 mei 2018 kon u op www.alzheimerassistent.nl een account aanmaken. Met dit account kon u reageren op berichten en een ‘Mijn verslag van de dag’ opstellen. Deze functionaliteiten zijn vanaf 25 mei 2018 niet langer beschikbaar. 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Uw gegevens zijn bewaard tot 1 augustus 2018. Daarna zijn deze verwijderd.

9. Als u gebruik maakt van de Alzheimer Telefoon

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Terugbelverzoek: Op de website www.dementie.nl kunt u ook een terugbelverzoek voor de Alzheimer Telefoon indienen. Op dit online formulier vraagt Alzheimer Nederland om uw e-mailadres, telefoonnummer, onderwerp en uw vraag. Deze gegevens heeft Alzheimer Nederland nodig om u in goede orde terug te kunnen bellen en de juiste vrijwilliger aan u te verbinden. Uw naam en geslacht zijn optioneel en gebruiken wij om u correct te kunnen aanspreken. U kunt alleen een terugbelverzoek indienen bij de Alzheimer Telefoon, indien u uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het doorsturen van de door u ingevulde (persoonlijke en eventueel medische) informatie naar de vrijwilliger van de Alzheimer Telefoon. 

Uw persoonsgegevens verzameld tijdens het gesprek: U kunt zelf bellen met de Alzheimer Telefoon of u kunt worden teruggebeld naar aanleiding van uw Terugbelverzoek. De vrijwilliger aan de telefoon maakt van het gesprek een gespreksverslag voor analyse en onderzoeksdoeleinden. In de meeste gevallen is dit anoniem en worden er geen persoonsgegevens genoteerd. In 5-10% van de gesprekken worden contactgegevens genoteerd, bijvoorbeeld als iemand teruggebeld moet worden, of om personen die vaak bellen beter te kunnen helpen. Bij het noteren van de contactgegevens vraagt de vrijwilliger altijd eerst mondeling toestemming.  

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Alzheimer Nederland bewaart de persoonsgegevens die zij verkregen heeft via het Terugbelverzoek gedurende 2 maanden na afsluiting van het gesprek om eventuele opvolging te kunnen geven. Daarna worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.

10. U bent op wetenschappelijk gebied bij Alzheimer Nederland betrokken

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Voor een fellowshipaanvraag of subsidieaanvraag gaat de verwerking van persoonsgegevens als volgt:

 • Uw naam en contactgegevens gebruiken wij om met u te kunnen communiceren over de aanvraag en de eventuele toekenning.
 • Uw motivatie, opleiding, universiteit en overige gegevens van uw cv verwerken wij om uw aanvraag te controleren en te beoordelen. 
 • Uw IBAN gebruiken wij om een eventuele toelage of subsidie uit te keren. 

Als u bij een onderzoeksproject of fellowship betrokken bent, dan verwerkt Alzheimer Nederland uw naam en contactgegevens om met u te communiceren over het onderzoeksproject.

Als u als begeleider, co-promotor, contactpersoon of andere belanghebbende bij een onderzoeksproject of fellowship betrokken bent, verwerkt Alzheimer Nederland gegevens zoals uw naam, titel en functie om de aanvraag te beoordelen en waar nodig met u te communiceren.

Als u deelneemt aan onze netwerkbijeenkomst Mix&Match verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
-    Uw naam en e-mailadres om met u te kunnen communiceren over uw deelname.
-    Uw instituut, studierichting en aandachtsgebieden om uw deelname zo effectief mogelijk te plannen, voor uzelf en uw mededeelnemers.
-    Uw e-mailadres om u een evaluatie van de bijeenkomst te kunnen sturen.
 

Welke andere partij is betrokken bij de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Voor het beoordelen van aanvragen kan Alzheimer Nederland externe wetenschappelijk referenten inschakelen. Zij ontvangen uw CV en aanvraaggegevens ter beoordeling van uw aanvraag.

Voor het beoordelen van fellowships schakelt Alzheimer Nederland ervaringsdeskundigen in die daarvoor uw naam en uw samenvatting van het fellowship toegezonden zullen krijgen. Voor het beoordelen van fellowships die wij in samenwerking met Alzheimer’s Society UK organiseren, verstrekken wij uw gegevens ook aan Alzheimer’s Society UK. 

Als u via het Alzheimer Research Management System (www.alzheimer-research.eu) uw aanvraag indient, ontvangen ook de Alzheimerorganisaties in Duitsland (Alzheimer Forschung Initiative) en Frankrijk (Foundation Vaincre Alzheimer) uw contactgegevens, cv en aanvraaggegevens ter beoordeling van uw aanvraag. 

De grondslag van de gegevensverwerking door Alzheimer Nederland voor fellowship- en subsidieaanvragen is het aangaan van de fellowship of subsidieovereenkomst en het gerechtvaardigde belang van Alzheimer Nederland om aanvragen zo goed mogelijk te kunnen beoordelen zodat gelden goed terecht komen. De grondslag van de gegevensverwerking door Alzheimer Nederland voor de netwerkbijeenkomst Mix&Match is de overeenkomst tot deelname aan de netwerkbijeenkomst.
 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

 • Als wij uw aanvraag hebben gehonoreerd, bewaren wij uw gegevens tot 12 maanden na de laatste betaling of het ontvangen van de eindbeoordeling van de onderzoeker. 
 • Als wij uw aanvraag hebben afgewezen, worden persoonsgegevens na 12 maanden verwijderd.
 • Uw gegevens voor deelname aan Mix&Match bewaren wij tot 6 maanden na afloop van de bijeenkomst.

11. U heeft ons opgenomen in uw testament of u heeft informatie over nalaten aangevraagd.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
U kunt op www.alzheimer-nederland.nl informatie aanvragen over nalaten. U kunt hier lezen welke persoonsgegevens wij dan van u verwerken. Als u uw telefoonnummer invult, kunnen wij u bellen om u te bedanken en/of om aanvullende informatie te verstrekken.

Als u, telefonisch of via het formulier op www.alzheimer-nederland.nl, aan ons heeft laten weten dat u ons in uw testament heeft opgenomen of dit gaat doen, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Uw voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht vragen wij om u te kunnen identificeren en onze communicatie met u te personaliseren. Uw e-mailadres vragen wij om contact met u te kunnen opnemen rondom uw nalatenschap. Dit geldt ook voor uw adresgegevens en telefoonnummer (optioneel). De grondslag is het gerechtvaardigd belang van Alzheimer Nederland om degenen die nalaten te kunnen bedanken, inzicht te krijgen in hun wensen en om inzicht te krijgen in de achterban die nalaat.
 • Met uw toestemming registreren wij gegevens over uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld of u een partner en/of kinderen heeft.  Deze gegevens leggen wij vast om onze communicatie en diensten gerichter af te stemmen op onze achterban die nalaat (bijvoorbeeld het verstrekken van informatie over een kleinkindlegaat) en om inzicht te krijgen in deze achterban.
   

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

 • Als u informatie heeft aangevraagd over nalaten, bewaren wij uw gegevens gedurende vijf jaar na het laatste contactmoment.
 • Als u heeft aangegeven dat u Alzheimer Nederland in uw testament heeft opgenomen of dit overweegt, bewaren wij uw gegevens tot een eventuele nalatenschap is afgehandeld. 
 • Als u heeft aangegeven geen interesse (meer) te hebben in nalaten aan Alzheimer Nederland, dan bewaren wij uw gegevens zolang wij een relatie met u hebben (bijvoorbeeld als donateur) om te voorkomen dat u in de toekomst opnieuw wordt benaderd over nalaten.

12. U ontvangt één van de nieuwsbrieven van Alzheimer Nederland

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Alzheimer Nederland verstuurt nieuwsbrieven aan haar donateurs en vrijwilligers, tenzij zij aangeven deze niet te willen ontvangen. Via diverse contactpunten kunt u zelf ook toestemming geven om een of meerdere van onze algemene of specifieke nieuwsbrieven te ontvangen. Als u zich hiervoor aanmeldt, dan slaan wij uw e-mailadres op om u regelmatig de bewuste nieuwsbrief te sturen. Als wij uw voorletters, achternaam en geslacht hebben, zullen wij dit voor de nieuwsbrief gebruiken om u op de juiste wijze aan te spreken. 

U kunt uzelf op ieder moment afmelden door op de afmeldlink te klikken onderaan iedere nieuwsbrief.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Alzheimer Nederland bewaart uw e-mailadres voor een periode van 12 maanden, gerekend vanaf het moment dat u voor het laatste de nieuwsbrief geopend of een artikel gelezen heeft. Alzheimer Nederland meet dit door bij te houden of u de nieuwsbrief opent en of u op items in de nieuwsbrief klikt.

13. U heeft informatie, een brochure of een product aangevraagd

13.1. Als u digitale brochures of informatie aanvraagt

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
U kunt zowel online als via kaartjes of formulieren diverse digitale brochures en informatie aanvragen. De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens gaat daarbij als volgt:

 • Uw e-mailadres vraagt Alzheimer Nederland om u de bewuste informatie toe te sturen. Daarnaast kunt u met een vinkje aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland per e-mail (optioneel).
 • Uw voorletters, achternaam en geslacht vraagt Alzheimer Nederland om u te identificeren en de communicatie met u te personaliseren (optioneel).
 • Uw postadres vraagt Alzheimer Nederland soms om te herkennen of u al geïnteresseerde bent en om u per post te informeren over nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland (optioneel). Als u wel uw postadres wilt opgeven, maar niet wilt dat uw postadres voor wervingsdoeleinden van Alzheimer Nederland gebruikt wordt, kunt u dat via 033-303 25 02 of privacy@alzheimer-nederland.nl aangeven.
 • Uw telefoonnummer vraagt Alzheimer Nederland om telefonisch eenmalig contact met u op te nemen om eventuele vragen omtrent de brochure of digitale informatie te beantwoorden en om u eenmalig om steun te vragen (optioneel).
 • Uw geboortedatum vraagt Alzheimer Nederland om u te feliciteren op uw verjaardag en om een indruk te krijgen van de leeftijd van de achterban van Alzheimer Nederland (optioneel). 
 • Alzheimer Nederland slaat op welke digitale informatie u wenst te ontvangen (zoals welke brochure of checklist). Op basis hiervan kunnen wij u gerichter van informatie voorzien als u bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief of post van ons ontvangt. Daarnaast analyseren wij hoe vaak onze informatie door websitebezoekers wordt aangevraagd, zodat we ons aanbod kunnen blijven verbeteren. 

De grondslag voor deze gegevensverwerking is de uitvoering van de overeenkomst (om u de brochure toe te sturen), uw toestemming (voor de optionele gegevens) en het gerechtvaardigde belang van Alzheimer Nederland om contact te houden met en geïnformeerd te blijven over haar achterban en geïnteresseerden.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw gegevens tot 12 maanden na het laatste contact dat wij met u hebben.

13.2. Als u informatie, een brochure, proefnummer magazine ALZ… of speldje (of ander product) per post aanvraagt

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
U kunt zowel online als via kaartjes of formulieren een verzoek indienen om per post diverse brochures, het Alzheimer Nederland speldje of een ander product te ontvangen. De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens gaat daarbij als volgt:

 • Bij betaalde producten heeft Alzheimer Nederland uw naam, het bedrag, eventueel uw IBAN of creditcardgegevens en uw IP-adres nodig om de betaling te laten uitvoeren en voor administratiedoeleinden.
 • Uw postadres vraagt Alzheimer Nederland om u de gewenste informatie of het product toe te sturen. Alzheimer Nederland gebruikt uw postadres soms om u per post te informeren over nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland. Als u wel uw postadres wilt opgeven, maar niet wilt dat uw postadres voor wervingsdoeleinden van Alzheimer Nederland gebruikt wordt, kunt u dat via 033-303 25 02 of privacy@alzheimer-nederland.nl aangeven.
 • Uw e-mailadres vraagt Alzheimer Nederland om uw bestelling per e-mail te bevestigen. Daarnaast kunt u met een vinkje aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuws, tips en acties van Alzheimer Nederland per e-mail (optioneel).
 • Uw voorletters, achternaam en geslacht vraagt Alzheimer Nederland om u te identificeren en de communicatie met u te personaliseren (optioneel).
 • Uw telefoonnummer vraagt Alzheimer Nederland om telefonisch contact met u op te nemen om eventuele vragen omtrent de brochure te beantwoorden en om u eenmalig om steun te vragen (optioneel).
 • Uw geboortedatum vraagt Alzheimer Nederland om u te feliciteren op uw verjaardag en om een indruk te krijgen van de leeftijd van de achterban van Alzheimer Nederland (optioneel).
 • Indien u uw telefoonnummer opgeeft, kan Alzheimer Nederland telefonisch contact met u opnemen om eventuele vragen omtrent de brochure te beantwoorden en voor wervingsdoeleinden (optioneel).
 • Alzheimer Nederland slaat op welke brochure u wenst te ontvangen. Op basis hiervan kunnen wij u gerichter van informatie voorzien als u bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief of post van ons ontvangt. Daarnaast analyseren wij (op anonieme wijze) hoe vaak onze informatie door websitebezoekers wordt aangevraagd, zodat we ons aanbod kunnen blijven verbeteren.
 • Na het invullen van het aanvraagformulier kan het zijn dat u op onze website om een vrijblijvende gift gevraagd wordt. De door u ingevulde gegevens zijn dan alvast eenmalig ingevuld.  

De grondslag voor deze gegevensverwerking is de uitvoering van de overeenkomst (om u de gevraagde brochure of het gevraagde product toe te sturen), uw toestemming (voor de optionele gegevens) en het gerechtvaardigde belang van Alzheimer Nederland om contact te houden met en geïnformeerd te blijven over haar achterban en geïnteresseerden.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw gegevens tot 12 maanden na het laatste contact dat wij met u hebben. 

14. U bent betrokken bij Samen dementievriendelijk

Welke derde partij is betrokken bij de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Uw werkgever of andere organisatie waarbij u betrokken bent, kan meedoen aan Samen dementievriendelijk. U kunt dan worden uitgenodigd om deel te nemen aan een online training in een team van uw organisatie. De organisatie kan inzien of en hoe u een Samen dementievriendelijk training hebt afgerond.  

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Als u zich op onze website registreert of een account aanmaakt: 

 • Op de website www.samendementievriendelijk.nl kunt u uw steun betuigen aan Samen dementievriendelijk door uzelf met uw e-mailadres en postcode te registreren. U bent daarna gelijk ingelogd en heeft de mogelijkheid om online trainingen te volgen.
 • Als u daarnaast van de diensten van Samen dementievriendelijk gebruik wilt maken, dan dient u hiervoor een account aan te maken door een wachtwoord te kiezen. Met dit account kunt u online trainingen doen, waarvan u de resultaten in uw account kunt terugzien. 

Als u deelneemt aan een training: 
Uw werkgever of andere organisatie waarbij u betrokken bent, kan u opgeven voor een training van Samen dementievriendelijk. Bij uw registratie vragen wij uw e-mailadres om u te kunnen uitnodigen voor de online training, en uw naam om u te kunnen identificeren en aanspreken. De grondslag voor de verwerking van uw contactgegevens is uitvoering van de overeenkomst voor uw deelname aan onze training.

Als u het contactformulier op de website invult:
U kunt uw contactgegevens en vraag achterlaten op het contactformulier op samendementievriendelijk.nl. Deze persoonsgegevens zullen wij alleen gebruiken om contact met u op te nemen over Samen dementievriendelijk. De grondslag voor de verwerking van uw contactgegevens is uitvoering van de overeenkomst om contact met u op te nemen.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief:
U kunt zich op de website aanmelden voor de nieuwsbrief van Samen dementievriendelijk door uw e-mailadres in te vullen. U kunt zich op ieder moment afmelden door in de e-mailnieuwsbrief op de afmeldlink te klikken of u in uw account af te melden voor de nieuwsbrief. De grondslag voor de verwerking van uw e-mailadres is toestemming.

Als u trainer bent van Samen dementievriendelijk: 

 • Wij registreren uw voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer overdag, mobiel telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om u te identificeren en om met u te communiceren over de trainingen van Samen dementievriendelijk. Daarnaast vragen wij om uw geboortedatum, om u te kunnen feliciteren op uw verjaardag (optioneel).
 • Wij gebruiken deze gegevens ook om u toegang te geven tot ons relatiebeheersysteem. Hierin kunt u zelf uw persoonlijke informatie nog aanvullen (optioneel). 

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uitvoering van de overeenkomst tussen u als trainer en Alzheimer Nederland, ons gerechtvaardigd belang (om met u als trainer te communiceren en u toegang te geven tot ons relatiebeheersysteem) en toestemming (om u te feliciteren en voor uw persoonlijke informatie in het relatiebeheersysteem).

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Registratie: 12 maanden na uw registratie vragen wij u of u uw account wilt activeren. Indien u dit niet doet, anonimiseren wij uw registratie. 

Account, inclusief trainingsgegevens: uw accountgegevens en trainingsgegevens bewaart Alzheimer Nederland tot 12 maanden na uw laatste gebruik daarvan. Als u deelneemt aan een training via uw organisatie blijven uw gegevens bewaard tot 12 maanden nadat de samenwerking tussen Samen dementievriendelijke en de organisatie is beëindigd.

Contact aanvraag: gegevens van een contactaanvraag bewaart Alzheimer Nederland tot 12 maanden na ontvangst van de gegevens, tenzij uw gegevens worden opgeslagen omdat uw organisatie diensten gaat afnemen van Samen Dementievriendelijk. In dat geval blijven de gegevens tot 12 maanden na het laatste contactmoment bewaard.

Nieuwbrief: Alzheimer Nederland bewaart uw e-mailadres voor een periode van 12 maanden, gerekend vanaf het moment dat u voor het laatste de nieuwsbrief geopend of een artikel gelezen heeft. Alzheimer Nederland meet dit door bij te houden of u de nieuwsbrief opent en of u op items in de nieuwsbrief klikt.

Als u trainer bent van Samen dementievriendelijk: Alzheimer Nederland bewaart de persoonsgegevens in het kader van uw rol als vrijwilliger tot 24 maanden na het beëindigen van uw vrijwilligerstaken. Dit doen wij om u te kunnen herkennen indien u uzelf binnen 24 maanden weer opnieuw opgeeft als trainer. Daarna anonimiseert Alzheimer Nederland uw gegevens. 

15. U bent via een toestemmingsformulier akkoord gegaan met de publicatie van foto's of video's op de websites van Alzheimer Nederland of televisie

Alzheimer Nederland vindt het van groot belang om af en toe via haar websites of televisieprogramma’s verhalen en afbeeldingen van personen met dementie te delen en weet dat haar achterban hier ook veel waarde aan hecht en steun aan heeft. Dergelijke publicaties gebeuren alleen in goed overleg met de persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger en altijd met het grootst mogelijke respect voor de persoon met dementie. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Alzheimer Nederland vraagt de personen die betrokken zijn bij een dergelijke foto of video om een toestemmingsformulier te tekenen. Dit formulier bevat uw naam, adresgegevens, het e-mailadres, het telefoonnummer en de geboortedatum. Deze gegevens worden alleen gebruikt om u te identificeren en om contact op te kunnen nemen in geval van vragen omtrent het gebruik van de foto of video. De grondslag voor deze verwerking is toestemming.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Op het toestemmingsformulier wordt aangegeven hoe lang Alzheimer Nederland gebruik mag maken van de foto of video. 

16. U maakt gebruik van social media pagina's van Alzheimer Nederland

Vanwege het veelvuldig gebruik van social media door betrokkenen van Alzheimer Nederland, maakt Alzheimer Nederland gebruik van de social media kanalen Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn om haar belangen bekend te maken. Via deze social media kanalen verzamelt Alzheimer Nederland soms persoonsgegevens, wat hieronder verder uitgelegd wordt. 

Wij maken u er verder op attent dat deze social media kanalen zelf ook persoonsgegevens verzamelen, en raden u aan de bijbehorende privacyverklaringen goed door te lezen. Weest u zich ervan bewust dat social media kanalen verzamelde persoonsgegevens kunnen gebruiken voor het opstellen van een profiel, en deze profielen bijvoorbeeld kunnen gebruiken om content (zoals advertenties of nieuws) op u af te stemmen.  

Alzheimer Nederland plaatst alleen met toestemming foto’s en video’s waarop mensen herkenbaar in beeld zijn op haar social media pagina’s. Foto’s en video’s die door anderen worden geplaatst worden door Alzheimer Nederland verwijderd als deze niet respectvol zijn. 

Alzheimer Nederland communiceert via social media bij voorkeur niet persoonlijk met u en zal nooit om uw contactgegevens vragen via social media. Wij vragen u om via de normale contactpunten van Alzheimer Nederland (telefoon, website, e-mail) contact op te nemen. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Via social media kunt u een aantal brochures bij Alzheimer Nederland aanvragen of kunt u zichzelf aanmelden als collectant. Daarbij vragen wij de persoonsgegevens zoals hier (bij brochure aanvraag) of hier (bij aanmelding als collectant) beschreven. U kunt op Facebook ook een inzamelingsactie starten voor Alzheimer Nederland, of doneren via een inzamelingsactie van iemand anders. Wij ontvangen de naam van de actiehouder, de naam van de gever en het bedrag. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ontvangen wij ook uw e-mailadres.

17. U solliciteert bij Alzheimer Nederland

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
U kunt rechtstreeks bij Alzheimer Nederland solliciteren, of via een wervingsbureau. Als u solliciteert bij Alzheimer Nederland, dan zullen we de gegevens uit uw sollicitatiebrief en cv gebruiken om uw aanvraag te beoordelen, de door u opgegeven informatie te verifiëren en om te evalueren of u in aanmerking komt voor een baan bij Alzheimer Nederland. 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Indien uw sollicitatie succesvol is, zullen wij uw cv opslaan in uw personeelsdossier en is onze P&O-privacyverklaring van toepassing. Indien uw sollicitatie niet succesvol is, zullen wij uw sollicitatiebrief en cv verwijderen uit onze bestanden.