Farmaceut Pfizer trekt zich terug uit medicijnonderzoek voor alzheimer. Onze reactie.

Omdat Alzheimer Nederland hiervoor diverse verzoeken ontving, leest u hier onze reactie op het terugtrekken van het farmaceutisch bedrijf Pfizer uit het neurowetenschappelijk onderzoek, waaronder  medicijnonderzoek voor de ziekte van Alzheimer. 
 

Zakelijk

Pfizer geeft aan zich terug te trekken, omdat het zich wil richten op de gebieden waar zij wél toonaangevend leider zijn in vergelijking met andere farmaceuten. Een zakelijke en begrijpelijke keuze. De andere internationale farmaceutische bedrijven blijven wel investeren in medicijnonderzoek voor alzheimer. 

Marco Blom, directeur van Alzheimer Nederland: "Het vinden van medicijnen ter preventie of genezing van de ziekte van Alzheimer is een van de grootste uitdagingen van deze tijd." In Nederland hebben 270.000 mensen een vorm van dementie. Daarvan heeft 70% de ziekte van Alzheimer. Dit aantal zal de komende jaren verdubbelen door de vergrijzing. 

Lange adem

“Hersenonderzoek is zeer complex en heeft een lange adem nodig. We weten inmiddels dat medicijnen vooral zullen werken in een vroeg stadium – mogelijk zelfs in een voorstadium - van de ziekte. Onderzoek heeft ertoe geleid dat we nu ‘bij leven’ de juiste diagnose kunnen stellen. Medicijnonderzoek bij mensen in een vroeg stadium van dementie geeft meer zicht op effectieve behandeling en mogelijk genezing in de toekomst”, aldus Marco Blom.

Ook Philip Scheltens, directeur van het Alzheimercentrum VUmc, reageert: "Het nieuws is veel te negatief neergezet en maakt mensen onterecht ongerust. Het is een logische beslissing voor een bedrijf dat geen goede middelen meer in de pijplijn had zitten. Andere grote bedrijven gaan toegewijd verder met dit onderzoeksgebied." (bron NOS.nl)

 

Puzzel

Naast medicijnonderzoek, maakt Alzheimer Nederland ook onderzoek mogelijk naar betere zorg voor mensen met dementie. Door onderzoek is ook de zorg in de afgelopen jaren sterk verbeterd. We weten steeds beter welke hulp en zorg nodig en effectief is. Mensen met dementie kunnen tegenwoordig langer en zelfstandiger meedoen in de maatschappij. Marco Blom: "Samen leggen wij de puzzel. Investeringen in breed onderzoek zijn en blijven nodig om oplossingen te bieden voor dementie.”

Inmiddels heeft Pfizer laten weten dat zij nu een speciaal neurowetenschappelijk ondernemingsfonds opricht om op die manier bij te dragen aan onderzoek naar geneesmiddelen voor alzheimer.  

Berichten in de media

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door