Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Ik wil me als vrijwilliger inzetten voor mensen met dementie en hun naasten. Bekijk de mogelijkheden:

Over het bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter:                       Bas Mol

Penningmeester:           Gerrit van Elburg

Secretaris:                       Mayke van den Berg

Belangenbehartiger:     Camilla Waelen

Belangenbehartiger:      Willemijn Roest

Contact:  [email protected]  of  06 - 38 36 21 86 (Mayke van den Berg)

Bankrelatie: NL62 RABO 0150 6531 31 t.n.v. Stichting Alzheimer Nederland Zuid-Kennemerland. Voor de ondersteuning van onze activiteiten zijn giften zeer welkom.

____

 

Kwartaalblad Labyrint

Het kwartaalblad staat vol met artikelen, interviews en informatie rond dementie. Je vindt hier ook de agenda van de Alzheimer Cafés en andere contactinformatie. Lees hier de laatste editie van Labyrint.

Eerdere edities:

december 2022juli 2022,  januari 2022,  augustus 2021,  mei 2021,  december 2020,  april 2020,  december 2019,  augustus 2019december 2018juni 2018maart 2018december 2017juni 2017.

Wil je het kwartaalblad Labyrint per mail ontvangen of ben je geïnteresseerd in andere informatie en activiteiten, stuur dan een e-mail naar: [email protected] onder vermelding van uw naam, e-mail  adres en welke informatie u wilt ontvangen.

Je kunt je inschrijven voor:

 • informatie over Alzheimer Café Haarlem
 • informatie over Trefpunt Dementie Heemstede
 • informatie over Breinplein Zandvoort
 • informatie over Trefpunt Dementie Bloemendaal
 • informatie over Trefpunt Dementie Bennebroek
 • algemene informatie van de afdeling Zuid-Kennemerland

Wil je het kwartaalblad Labyrint per post ontvangen, stuur dan een mail naar: [email protected] onder vermelding van uw naam, straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam. Toezending is kosteloos.

____

Voorlichting over dementie

Goede voorlichting over dementie is belangrijk om mensen met dementie, hun naasten en professionals te helpen leren omgaan met de gevolgen van dementie. Voorlichting bevordert ook de acceptatie van mensen met dementie in de maatschappij. Wij doen dit door middel van de volgende activiteiten: 
 

Wij geven op aanvraag een lezing bij u in de buurt over diverse aspecten van dementie. Aanvragen komen van zorginstellingen, verenigingen, bibliotheek of buurthuis. De inhoud en het niveau van de lezingen sluiten aan bij de wensen en mogelijkheden van de luisteraars en organisatoren. Er kan ook een video bij worden vertoond.

Veelgevraagde onderwerpen zijn:

 • waaraan merk je dat iemand dementie krijgt?
 • hoe ontstaat dementie?
 • kan er iets aan gedaan worden?
 • omgaan met veranderingen in gedrag
 • erfelijkheid en risicofactoren
 • wat betekent dementie voor de betrokkene en voor zijn familie?

Meer weten

Wilt u meer weten over onze voorlichtingsactiviteiten? Houd dan deze website en uw plaatselijke krant in de gaten, of neem contact met ons op. Uw mailtje kan naar Mayke van den Berg, [email protected]

____

Dementievriendelijke gemeenten

Mensen met dementie willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het is de taak van gemeenten om ervoor te zorgen dat dit kan, met de juiste zorg en ondersteuning. Denk aan huishoudelijke hulp, dagactiviteiten en hulpmiddelen in huis.

Met ons afdelingsbestuur proberen wij gemeenten te enthousiasmeren en aan te sporen om dementievriendelijke te zijn en dementievriendelijke initiatieven in de regio te stimuleren, gebruikmakend van onder andere de dementiescan.

De dementiescan is een online vragenlijst die wij samen met de gemeente invullen en maakt inzichtelijk:

 • Hoe dementievriendelijk een gemeente in de regio is

 • Wat de gemeente concreet kan doen om dit te verbeteren

 • Hoe de gemeente scoort ten opzichte van andere gemeenten in je regio

Dit alles in getallen, tekst én grafieken.

De dementiescan bestaat uit 8 thema's met in totaal 43 vragen en maakt dus concreet wat wij verstaan onder een dementievriendelijke gemeente.

____

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging betekent als kritische vriend/vriendin in gesprek gaan met beleidsmakers, politici, verzekeraars, dementienetwerken, zorginstellingen en hulpverleners in de regio.

De afdeling Zuid-Kennemerland helpt via belangenbehartiging mee aan betere dementiezorg én acceptatie van de ziekte in het dagelijks leven. Dit wordt gedaan door o.a.:

 • Wensen en ervaringen van de doelgroep kenbaar te maken aan o.a. zorg- en welzijnsinstellingen, verzekeraars en politieke partijen;
 • Het stimuleren van het gebruik van de Zorgstandaard Dementie;
 • Een dementievriendelijke gemeenschap bevorderen: het enthousiasmeren van gemeenten om dementievriendelijk te zijn en dementievriendelijke initiatieven in de regio stimuleren, gebruikmakend van de Dementiescan .

____

Organisaties waarmee we samenwerken

Boekenhoek

 • Dit ben ik.
Foto dit ben ik

Dit boek kan een houvast zijn voor diegene die hem invult, een meerwaarde voor zorgmedewerkers en een mooie herinnering voor de familie.

Voor meer info: https://nivo-care.nl/Boek/dit-ben-ik/

____

 • Dementie van binnenuit. 
  Keien in de zorg

Het boek "Dementie van binnenuit" geeft zeven antwoorden op de vraag hoe het is om iemand met vergevorderde dementie te zijn.

Op de site https://oogvoordementie.nl/praktijkroute-voor-de-keien-in-de-zorg-1/  wordt dat verder uitgelegd.

____

 • Zal ik een liedje?
Samen Jan zijn klein

Een zoektocht naar hoe het is om iemand met vergevorderde dementie te zijn.

 

Samen Jan zijn - het verschil dat een ander kan maken. Zie ook: https://oogvoordementie.nl/samen-jan-zijn-het-verschil-dat-een-ander-kan-maken/

____