Bijeenkomst ‘na de diagnose dementie’

Serie bijeenkomsten verzorgd door het Netwerk Dementie Haaglanden

Het is voor mensen met dementie en hun naasten niet altijd duidelijk wat de diagnose dementie betekent. En wat de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning zijn. Om dit te verbeteren is het Netwerk Dementie Haaglanden gestart met het project ‘Educatie na de diagnose dementie’.

Het doel van deze bijeenkomst om bij de persoon met dementie en diens naaste(n), inzicht, begrip, acceptatie en vertrouwen rondom de diagnose dementie te vergroten. Dit wil het Netwerk Dementie Haaglanden doen door middel van voorlichting, scholing en het bespreekbaar maken van de ziekte en beleving.

Eerstvolgende bijeenkomst maandag 27 september van 19:00 tot 21:00 uur

Locatie: Het Zamen, Esperantostraat 12, 2518 LH Den Haag

Het Zamen ligt in het Regentessenkwartier, vlakbij het Haaglanden Medisch Centrum en de binnenstad van Den Haag. De locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer en direct om Het Zamen is voldoende parkeergelegenheid.

Een casemanager van Eykenburg verzorgt de bijeenkomst. Onderwerpen die onder andere aan bod komen deze avond zijn:

  • De diagnose dementie
  • Gevolgen voor naasten
  • Respijtzorg en andere voorzieningen in de regio

Aanmelden kan via onderstaande link:

https://transmuralezorg.nl/agenda/bijeenkomst-na-de-diagnose-dementie-haaglanden/

Meer informatie over deze serie bijeenkomsten is verkrijgbaar bij:
Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door