Cadeaus voor de Alzheimer Cafés

Om alle vrijwilligers en betrokkenen van onze zeven actieve Alzheimer Cafés te bedanken voor hun geweldige inzet het afgelopen jaar heeft Riet Middelhoek namens het Bestuur van Alzheimer Haaglanden kerstpakketten met cadeaus rondgebracht. Op de foto ziet u links Riet Middelhoek en rechts Conny van Dam, die het kerstpakket namens Alzheimer Café Leidschendam-Voorburg in ontvangst heeft genomen. Voor allen was er ook een mooie kerstkaart met de volgende tekst:

Kerstdagen 2021

Het jaar 2021 loopt ten einde. De dagen worden korter, maar we zien ook steeds weer lichtjes om ons heen die het donker verdrijven.

Het jaar 2021 waarin veel is gebeurd, als we kijken naar onze leefomgeving. Een jaar waarin Corona, maatregelen en RIVM een belangrijk deel van ons leven hebben beïnvloed.

Het jaar 2021 waarin er mogelijk in je persoonlijk leven ook het nodige is gebeurd, soms zichtbaar, maar ook zo vaak onzichtbaar.

Het jaar 2021 waarin je actief was in het Alzheimer Café of als gespreksleider/kroegbaas of als werkgroeplid of als vrijwilliger.

Het jaar 2021 waarin je steeds weer flexibel moest inspelen op de veranderde omstandigheden. Een kleiner café, een online café, een café annuleren, een café met aanmeldingen en vul het maar verder in.

Het jaar 2021 waarin je de rol hebt gepakt die op dat moment paste bij je persoonlijke en/of werkomstandigheden.

Het jaar 2021 waarin wij jullie als bestuur van Haaglanden, Alzheimer Nederland willen laten weten dat wij jouw inzet voor mensen met dementie en hun naasten geweldig waarderen. En dat wij respect hebben voor jouw flexibiliteit, jouw creativiteit, jouw gastvrijheid om vanuit je eigen mogelijkheden invulling te geven aan jouw Alzheimer Café.

Met deze attentie willen we je dankzeggen voor alles wat je hebt gedaan om het Alzheimer Café vorm en inhoud te geven.

Als bestuur wensen wij je Fijne Kerstdagen, gezellige jaarwisseling en alle goeds in 2022. Wij hopen dat we in 2022 weer op je mogen rekenen.

Het bestuur van Haaglanden, Alzheimer Nederland

Gert Teusink

Annelies Meybaum

Bianca Otten

Riet Middelhoek

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door